2012. július 31., kedd

Nőnem, többes szám / Šelja Šehabović

Nők, akiket évszázadokon át elnémított a társadalom. Nők, akiket a szégyenük karanténba zárt. Nők, akikről nem beszél a történelem. A fiatal boszniai írónő könyvében a délszláv háborúk túlélői és szemtanúi mesélnek a katasztrófa utáni életről és a hazátlanság abszurditásáról. A novellák elbeszélői lányok, nők, asszonyok. Vallomásaikból megrázó sorsok és dermesztő humorú történetek rajzolódnak ki egy olyan világról, mely minden földrajzi közelsége ellenére ismeretlenebb, mint gondolnánk. • KSH raktári jelzet: 608797
 • Kiadó: Libri
 • Oldalak száma: 120
 • Kiadás éve: 2012

A fehér ruhás nő / Collins, Wilkie

Walter Hartright tehetséges festő lehetne, de szerény rajztanárként kénytelen tengetni életét. Rég megszokta, hogy érzelmeit a
kabátjával együtt az előtérben hagyja, mikor előkelő családok kisasszonykáit tanítja a rajzolás alapjaira. A magára erőltetett
fegyelem azonban csődöt mond, amikor elszegődik a cumberlandi Limmeridge House-ba két úrihölgy mellé. Az egyik, a szókimondó, tűzrőlpattant Marian akár az életét is adná imádott húgáért, a szép, gyöngéd, szelíd, merengő Lauráért, aki művészi hajlamait az akvarellfestészetben szeretné kamatoztatni.

Megtörténik hát a baleset, kölcsönös szerelem szövődik Walter, és a rangban-vagyonban felette álló szép kisasszony között. Ám
Laura jegyben jár. Választottja, Sir Percival Glyde látszólag maga a nagyúri kifinomultság és figyelem, a lány mégis megérez valamit abból, hogy e frigyből csak rossz származhat. Mivel azonban ekkoriban egy nőnek nemigen lehet önálló akarata, férjhez megy a baronethez.

Ezzel aztán elszabadul a pokol. A szó szoros értelmében, mert az újdonsült férjnek ördögi segítője is akad, Fosca gróf, aki olasz
titkos társaságok tagja. A két minden hájjal megkent gazember Laura örökségére pályázik, ehhez azonban el kell tenni őt láb alól.

Vagy mégsem? Hátha egy hasonmás is megteszi helyette, a titokzatos fehér ruhás nő… Walter elszánt harcot folytat a két hétpróbás gazember ellen, hogy visszaadja szerelme személyazonosságát...

 • KSH raktári jelzet: 610015
 • Kiadó: Lazi
 • Oldalak száma: 510
 • Kiadás éve: 2012

Magyarország kormányzása 1978-2012 / Sárközy Tamás

A szoft diktatúra kormányzásától az újkapitalista konfliktikus demokrácia kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig.

„A kormányzás a legkisebb rossz okozásának művészete.”
Sárközy Tamás legújabb könyve nem egyszerűen tudományos monográfia, sokkal inkább „kormányzati személyes történet”. Úgy tárgyalja tizenegy magyar kormány munkáját, hogy megosztja olvasóival számos élményét és magánvéleményét is azokról a „szereplőkről”, akikkel megismerkedett, kívülálló szakértőként együtt dolgozott. Miközben arra keresi a választ, hogy mi a kormányzás lényege, hogy mennyiben változtak az állam funkciói és a kormányzás feladatai a globalizáció és az információs társadalom kialakulása következtében, vagy hogy mennyiben lehet egy kormányzás populista, és milyen hibalehetőségek vannak a kormányzásban, „személyes arcképcsarnokában” portrét fest az elmúlt több mint harminc év legmeghatározóbb politikusairól Kádár Jánostól Grósz Károlyon és Horn Gyulán át Gyurcsány Ferencig és Orbán Viktorig. Teszi mindezt a tőle megszokott és már-már elvárt cinikus-sztoikus hozzáállással, fekete humorral, mely számára az „önvédelem, az optimista fennmaradás eszköze”.
„…ezt a könyvet a pártonkívüliség és a pártsemlegesség jegyében, »középről« szerettem volna megírni. Nekem szinte »tök mindegy«, hogy balközépről vagy jobbközépről kormányoznak, csak a kormányzás legyen szakszerű és kulturált. Kicsit szaktudomány, kicsit jelentörténelem, kicsit visszaemlékezés ez a munka.”


 • KSH raktári jelzet: 779764
 • Kiadó: Park
 • Oldalak száma: 540
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 30., hétfő

Belgium bánata / Claus, Hugo

A "Belgium bánata" alighanem messze földön a leghíresebb flamand regény, melyből sok mindent megérthetünk a holland és a francia nyelvű belgák (vagyis a flamandok és a vallonok) mélyen gyökerező, ma egyre inkább felszínre kerülő konfliktusáról, a flamand nép önmeghatározásának alapjairól. Ám a Belgium bánata elsősorban fejlődésregény, mely Louis Seynaeve életét követi végig az internátusban töltött gyermek- és kamaszkortól az eszmélésig, a "von Haus aus" (Flandriában nagyon sokáig meghatározó) katolikus identitás elhagyásáig, majd az íróvá válásig.

Az önéletrajzi elemekkel teleszőtt mű főszereplője fantáziáiban, kisded játékaiban, végül pedig az írásban talál menedéket a bentlakásos iskola, a család és a második világháború megannyi csalása, csalódása elől. A hatalmas, hömpölygő írásfolyamban a legkülönfélébb stíluselemek keverednek, és a szarkasztikus, finom humornak ugyanúgy helye van benne, mint a tragikus, megrázó momentumoknak.


 • KSH raktári jelzet: 595781
 • Kiadó: L'Harmattan
 • Oldalak száma: 687
 • Kiadás éve: 2012

Merülj alá az álmokért! / Sherwood, Ben


Charlie St. Cloud ígéretes jövőjét az a kamaszkori csíny törte derékba, amiben meghalt az öccse. Évekkel később egy barátságos New England-i halászfaluban annak az ősi temetőnek a gondnoka, ahol a testvére, Sam nyugszik. Miután a balesetet követően a mentősöknek csodával határos módon sikerült Charlie-t újraéleszteniük, nem mindennapi képességre tett szert: látja Sam szellemét, beszélget vele, sőt még baseballoznak is. Ebbe a féltve őrzött, titkos világba csöppen bele az elbűvölő Tess Carroll, aki éppen világ körüli szólóvitorlázásra készül. A sors egy hatalmas viharba vezeti a lány hajóját, őt pedig Charlie életébe kormányozza. Csodálatos és különös kapcsolatuk az idővel való versenyfutáshoz, az élet és a halál, a múlt és a jövő, a megtartás és az elengedés közötti választáshoz, valamint ahhoz a felismeréshez vezet, hogy igenis történhetnek csodák, ha megnyitjuk a szívünket.
 • KSH raktári jelzet: 599178
 • Kiadó: Pioneer
 • Oldalak száma: 263
 • Kiadás éve: 2012

Erdélyi történet I. - Megszámláltattál / Bánffy Miklós

Bánffy Miklós Erdélyi történet című regénye tíz évet ölel fel a 20. század elejének történelméből 1904-től az első világháború kirobbanásáig.

A bonchidai kastély urának, a polihisztor erdélyi arisztokrata írói munkásságának legnagyobb lélegzetű alkotása három részből áll. A család, a diplomáciai indíttatás, a politikai karrier, a kaszinói tagság egyaránt lehetővé tette, hogy Bánffy otthonosan mozogjon a báltermek, a kártyaszobák, a nagy vadászatok, a lóversenyek, a szerelmi és a politikai csatározások berkeiben, hiteles és érvényes panorámát festve az erdélyi arisztokráciáról. Bánffy ragyogó tehetségének, nyelvi gazdagságának minden ismérve megcsillan a monumentális regény lapjain.

Illés Endre a Megszámláltattál közel negyedszázados első magyarországi kiadásában Berzsenyit idézve „fene fátumot ostromló merészség”-nek nevezi a regényt, íróját pedig olyan embernek tartja, aki gyönyörködik a világban, aki élvezi az életet, akit szórakoztat a világ változatossága, és aki kedvét leli mindenben, ami művészet és erőfeszítés. Ennek a színes és gazdag világnak a leírásáért már önmagában is érdemes kézbe venni ezt a kalandos, de ugyanakkor történetileg hiteles nagyregényt.


Folytatás:
2. Egy hijjával találtattál
3. Darabokra szaggattatol

 • KSH raktári jelzet: 780455
 • Kiadó: Helikon
 • Oldalak száma: 450
 • Kiadás éve: 2012

Lotti öröksége / Fábián Janka


Fordulatos, felkavaró családtörténet a XVIII-XIX. század fordulójáról.
A Zemplén vármegyei dúsgazdag Ághfay báró nyughatatlan, lázadó természetű fia – apja akarata ellenére – egy nála idősebb és elvált színésznőt vesz feleségül. Bálintot a francia forradalom eszméi is vonzzák; belekeveredik a Martinovics-féle összeesküvésbe, és ezért az életével fizet.
Elárvult kislányát, Lottit apja egykori házitanítója, Lőrinc mester veszi magához. A lány – akinek sejtelme sincs előkelő származásáról – kiváló oktatásban részesül. Nevelőapja, a nagy tudású kirurgus mellett még komoly orvosi ismereteket is szerez, de nő lévén, és kisebb testi fogyatékossága miatt nem gyakorolhatja a gyógyító hivatást. A talpraesett lány azonban megtalálja a kibúvókat, és Lőrinc mester oldalán még a győri csatába is eljut.
Közben nem is sejti, hogy élete nagy szerelmének beteljesülését nemcsak a fiú elérhetetlen társadalmi helyzete, de múltjának és családjának sötét titkai is akadályozzák. Sok hányattatás után Lotti végre ráeszmél, hogy a boldogság mindvégig karnyújtásra volt tőle.


 • KSH raktári jelzet: 608779
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 486
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 28., szombat

Soha senkinek - Amiről nem készül családi fotó / Beate Teresa Hanika


Malvina látszólag olyan, mint a többi kamasz lány: pimasz, dühös, akaratos. A családja szerint ez csak átmeneti állapot, biztosan kinövi majd. Még a legjobb barátnője sem sejti, hogy Malvinát súlyos titok nyomasztja. Egy gyermekkori titok, amelyet el akar temetni magában. De hiába. Malvina a péntek délutánt a nagyapjánál tölti, aki váratlanul megcsókolja őt. És a csók felidézi benne a múltat: egy zsarnok férfi, egy gyenge asszony és egy áldozatul esett kislány történetét. Malvina nem akar többé nagyapához menni. A családjára nem számíthat, egyedül kell szembenéznie azzal, ami történt vele. Beszélnie kell a múltról, bármilyen nehéz is, ez az egyetlen esély arra, hogy felemelő véget érjen ez a felkavaró történet. Szerencsére Malvinának akadnak védőangyalai, és a szerelem is rátalál.

 • KSH raktári jelzet: 606981
 • Kiadó: Móra
 • Sorozat: Tabu könyvek
 • Oldalak száma: 184
 • Kiadás éve: 2011

Hengergő homok : sivatagi vadásznapló : 1935 / Széchenyi Zsigmond


Széchenyi Zsigmond "Hengergő homok" című könyve a sivatag kietlen homokdűnéi köz vezeti az olvasót. Útitársai mindketten nevezetes emberek. Horthy Jenő szintén kiváló Afrika-vadász, a kormányzó öccse, a hajdani Budapest lovaséletének meghatározó egyénisége. Almásy László pedig már a könyv megírása idején, 1935-ben ismert sivatagkutató, az arabok "Abu Ramlája", a Homok Atyja, akinek kalandos élete "Az angol beteg" című Oscar-díjas film forgatókönyvéhez is alapul szolgált.
Ezerötszáz kilométer járatlan sivatagi út áll a felfedezők előtt, melynek során a világon először szeli át autóval a Líbiai-sivatagot. Útközben Széchenyi Zsigmondnak sikerül elejtenie máig világrekordnak számító addaxát! 


 • KSH raktári jelzet: 609542
 • Kiadó: Mérték
 • Oldalak száma: 118
 • Kiadás éve: 2012

Nehezen kezelhető gyerekek : hogyan hozzuk ki belőlük a legtöbbet? / Fuller, Andrew

Mitől lesznek bizonyos gyerekek „nehezen kezelhetők”? Azért, mert rátaláltak egyfajta érvényesülési módra, és újból meg újból alkalmazzák ugyanazt a módszert. Nem „rossz” gyerekek, mégis azt éreztetik a szüleikkel és tanáraikkal, hogy rosszaságokat művelnek. Miért? Azért, mert hozzászoktak ahhoz, hogy a maguk módján csinálják a dolgokat, és nem olyan típusú emberek, akik könnyedén lemondanának egy előnyről.Ön is ismer ilyen gyereket? Számos fajtájuk létezik: az Alkudozó típus, a Versenyző, a Fenegyerek, a nehezen legyőzhető Szónok (Margaret Thatcher visszhangja) – és így tovább. Méretben is különböznek, a kicsinyektől a magas tinédzserekig – és nem lehet bírni velük!Andrew Fuller, aki egykor maga is nehezen kezelhető gyerek volt, 25 évnyi szaktudását adta bele ebbe a humoros és elmés könyvbe. Megmutatja a szülőknek és tanároknak, hogyan értsék meg ezeket az édes kis drágaságokat, hogyan kezeljék hangulataikat, valamint milyen módon segítsenek nekik a pozitív életszokások kialakításában. Ha Ön arról álmodik, hogy néha nyertesként kerül ki az otthoni – vagy az osztálytermi – harcokból, ez a könyv Önnek szól • KSH raktári jelzet: 766917
 • Kiadó: Scolar
 • Oldalak száma: 215
 • Kiadás éve: 2009

2012. július 27., péntek

Szurkolj Londonban - Olimpiai és városkalauz


A könyv 156 oldalon, 250 színes és látványos fotóval, 8 térképpel (közte a belváros igen részletes térképével) gazdagon illusztrálva mutatja be a brit főváros legfontosabb látnivalóit, olimpiai helyszíneit.
A Londoni Olimpiára látogató magyar utazó a város nevezetességei mellett praktikus tanácsokat kap az elmaradhatatlan vásárláshoz, szórakozáshoz, így részletes fejezet szól a kiemelkedő és hamisíthatatlan és pubokról.

A dinamikusan megszerkesztett kalauz természetesen rövid áttekintést ad az eddigi két londoni olimpia történetéről, az aktuális olimpiai helyszínekről, az esemény legfontosabb tudnivalóiról is. Ráadásként még hosszabb-rövidebb
kirándulásokra is invitál London környékére, Dublinba és Skóciába is.


 • KSH raktári jelzet: 607617
 • Kiadó: Hibernia
 • Oldalak száma: 155
 • Kiadás éve: 2012

Ötkarikás szakácskönyv / W. Csoma Éva

A könyv arra kereste a választ, vajon mit esznek a bajnokok? Tudnak-e főzni, mi a specialitásuk, mit szeretnek és mit nem. Hogyan birkóznak meg a külföldi konyhák különlegességeivel a hetekig tartó edzőtáborok alkalmával. Hogyan képesek, ha kell napok alatt öt-hat kilótól megszabadulni, miközben komoly energiákat mozgósítanak. Mennyire tartják a felkészülés részének az étkezést, azt, hogy mikor,és főleg mi kerül az asztalra. Változtak-e, és ha igen, miben étkezési szokásaik aktív pályafutásuk befejezésével. A megkeresettek között van fiatal és fiatalos, szinte valamennyi olimpiai sportág képviseletében.
A válaszok - mint ahogy az általuk kedvencként megjelölt ételek is - színesek és változatosak. Édesek és sós, egyszerűek és bonyolultak. Elkészítésükhöz az alapanyagokon kívül kell egy kis ötlet, kreativitás, találékonyság, kísérletező kedv, néha tapasztalat és rutin. Mint magához az élethez És természetesen itt is az a cél, hogy rajtunk kívül mások is élvezettel fogyasszák mindazt, amit szívünkből készítettünk. És ha lehet, minél többen.


 • KSH raktári jelzet: 838087
 • Kiadó: Sportmix
 • Oldalak száma: 82
 • Kiadás éve: 2008

Ez történt Olümpiában / Kertész István

Négyévenként a világ figyelme a felé a város felé fordul, ahol a nyári olimpiai játékokat megrendezik. 1896-tól napjainkig az olimpiai versenyek jelentik az emberi civilizáció egyik legnagyobb ünnepét. Az önmaguk erejét, bátorságát és tehetségét a világbéke, a faji, nemi, vallási egyenlőség, a barátság, a szolidaritás és az egymás értékeinek elismerése jegyében összemérő sportolók seregszemléjének színhelye két héten át bolygónk fővárosának számít. Ha van sikerágazata a magyar történelemnek, ha van olyan része nemzeti tudatunknak, amely növeli önbizalmunkat és e nép minőségébe vetett hitünket, akkor a nyári olimpiai játékokon elért kimagasló eredményeink nyomán az olimpiai mozgalom minden bizonnyal az. Amikor a francia Pierre de Coubertin 1894-ben létrehozta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), többek között hazánkfia, Kemény Ferenc részvételével és aktív támogatásával, egy csodálatos antik hagyományhoz nyúlt vissza: az ógörög olümpiai versenyekhez.
 • KSH raktári jelzet: 763585
 • Kiadó: T.K.K.
 • Oldalak száma: 184
 • Kiadás éve: 2008

Siker vagy kudarc az olimpiai ezüstérem? : ötkarikás beszélgetések/ Jocha Károly

A három olimpiát (Szöul, Sydney, Athén) megjárt újságíró 2003-ban az élõ magyar olimpiai bajnokokat kívánta bemutatni (az „Ötkarikás beszélgetések” valamennyi példánya elkelt). A közelmúltban megjelent másodikban pedig az élõ, magyar olimpiai ezüstérmeseket igyekezett az olvasók közelébe hozni.
A könyvben nyolcvanhat sportember jelenik meg. A legidõsebb az 1948-as olimpián szerepelt Baranyainé Balázs Erzsébet tornász (87 éves), a legfiatalabb pedig Gyurta Dániel, aki még ma is csak a tizenkilencedik évében jár; õ 2004-ben, Athénban szerzett ezüstérmet a 200 méteres mellúszásban. Egyébként a könyvbeli szereplõk tizennégy sportágat képviselnek: a legtöbben a kajak-kenusok (24) és a vívók (20) vannak, míg például az ökölvívást egyedül Orbán László képviseli.
 Ez a 200 oldalas, csaknem háromszáz fotót tartalmazó könyv a sport iránt érdeklõdõknek egyedi olvasnivalót kínál. A téma nem minden napos, hiszen a magyar olimpiai sikerek ezüstérmes hõseirõl az utóbbi évtizedekben méltatlanul kevés szó esett. Ezt az ûrt szeretné a teljesség igénye nélkül kitölteni a szerzõ.

 • KSH raktári jelzet: 837057
 • Kiadó: Geo-Sport
 • Oldalak száma: 108
 • Kiadás éve: 2007

2012. július 26., csütörtök

Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon - Portrék / Vajda Miklós


Akinek a keresztanyja Bajor Gizi, osztálytársai Abody Béla és Latinovits Zoltán, fiatalon Domokos Mátyással és Réz Pállal dolgozik együtt, illetve Vas Istvánnal és Orbán Ottóval, együtt csatangol Londonban Pilinszky Jánossal, éppen New Yorkban tartózkodik 2001 szeptember 11-én, évtizedeken át tolmácsolja a magyar irodalom színe-javát, bejáratos nagyszerű művészek műtermeibe; és nem csak szeret, hanem tud is emberi történeteket mesélni, metszően pontos, mégis empatikus iróniával és még Vajda Miklósnak is hívják, akkor nem tehet mást, portrét kell festenie ezekről a szellemekről és személyes emlékekről.
Nekünk pedig csak el kell olvasnunk, hogy találkozhassunk velük.

 • KSH raktári jelzet: 606977
 • Kiadó: Magvető
 • Oldalak száma: 287
 • Kiadás éve: 2012

Milliárdos szerelem - A nyakék / Endó Riel
Emma Karren és Clay Hawk két külön világban élnek. A lány az igazság oldalán áll, míg a fiú bűnben él, és saját sötét múltjával küzd. Emma elrejti az érzéseit a világ elől, Clay viszont fél tőlük, ezért megtagadja őket. S bár ezen az egy dolgon kívül semmiben sem hasonlítanak egymásra, a sors mégis úgy hozza, hogy ők ketten találkoznak... Clay megbízást kap. Feladata, hogy elcsábítsa Emmát, és kicsaljon tőle egy milliárdokat érő nyakéket. A fiú végzi a dolgát, lassan egyre közelebb kerül Emmához.
De aztán minden megváltozik, amikor Clay rájön, hogy sokkal többet érez a lány iránt, mint szabadna... • KSH raktári jelzet: 609616
 • Kiadó: Novum Publishing
 • Oldalak száma: 575
 • Kiadás éve: 2012

Ecetudvar / Kálmán Mari

Asszimiláció, integráció, identitáskeresés - sokszor, sokféleképpen feldolgozott fogalmak. Az Ecetudvar című kisregény mindezt új, eddig kevéssé ismert szemszögből, a második generáció hétköznapi küzdelmein keresztül mutatja be. A regény főhőse, egy épp csak öntudatra ébredő fiatal lány, akinek meg kell küzdenie szülei mindent és mindenkit kirekesztő, betegesen zárt világával, és paranoiás anyja zsarnokságával. Az e világból való kilépése, a szülői házzal való teljes szakításhoz vezet.
Azonban a falakon kívüli világ sem elfogadóbb vele. Az előítéletekkel párkapcsolatában is szembe találja magát. Harcba száll a kétirányú előítélettel, küzd kapcsolata megmentéséért. E küzdelem veszteseként, talajt vesztetten, máshol kezdi keresni a gyökereit. Egy régi osztálytárs meghívására Izraelbe megy. A hatvanas évek prospektusaiban „olvasztótégelynek” hirdetett ország egzotikus kavalkádjában azonban még kívül álóbbnak, még idegenebbnek érzi magát. Mikor rájön, hogy kívülállásának oka elsősorban önmagában keresendő, visszatér Magyarországra, hogy szembenézzen az előítéletekkel, és folytassa önmaga keresését.
A szerző hű marad a Talyigás Irma esetében megismert és sikert hozó stílusához: humorral, néhol iróniával kezeli a fajsúlyos témát, így az nem csak elgondolkodtató, hanem számos helyzet- és jellemkomikuma okán élvezetes olvasmány is.

 • KSH raktári jelzet: 6097771
 • Kiadó: Atlantic Press
 • Oldalak száma: 140
 • Kiadás éve: 2012

A Borkmann-elv / Nesser, Håkan


Álmos, tengerparti városka, valahol Nyugat-Európában. Itt leli halálát baltacsapásoktól egy gazdag ingatlanvállalkozó és egy sokat megélt drog dealer. Van Veeteren főfelügyelő, aki a közelben pergeti nyaralása unalmas napjait, a helyi hatóságok segítségére siet, ennek ellenére nem jutnak egyről a kettőre. Hamarosan újabb holttestre bukkannak, de a korábbi gyilkosságok felé egyetlen szál sem vezet. A nyugdíjazás előtt álló helyi rendőrfőnök azonban eltökéli: nem hagyja lezáratlanul ezt az ügyet. Végül egy különleges képességű detektívnő feltűnése mozdítja ki a holtpontról a nyomozást. Úgy fest, neki sikerül megközelítenie az úgynevezett Borkmann-pontot, amikor több adatra, bizonyítékra már nincs szükség, csupán némi logikára...


 • KSH raktári jelzet: 608183
 • Kiadó: Animus
 • Sorozat: Skandináv krimi
 • Oldalak száma: 267
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 25., szerda

A pátriárkák letűnt dicsősége / Brycz/ Pavel

"Mi, németek kollektíve elismerjük Auschwitz bűnét, de azt sohasem fogadjuk el, hogy mi lőttük le a pilótát, aki a kis herceg barátja volt!"

Néhány évvel ezelőtt még biztosan ott élt rozoga kunyhójában a csernobili atomerőmű közelében, sugárfertőzött környezetben Jefim Archipovics Berezinko, a százhúsz évnél is idősebb aggastyán, Pavel Brycz regényének főszereplője.

Jefim leszármazottai hatalmas szláv tölgyfa gyökereiként szövik át Ozero, az ukrán falucska földjét: tán nincs is olyan család, ahol ne lenne legalább egy sarja. Ám a pátriárka gyermekei a nagy Ukrajna földjét is szűknek érezték, és a magok nyugatra szálltak: Theodor Berezinko az első világháborút követően a Szudéta-vidékre költözik, majd fia, Roland ugyan Hollywoodba menne, de a vasfüggöny nem ereszti, a szabadság utáni szomját csupán alkohollal csillapíthatja. A többi Berezinkót is a Nyugat, a hozzá fűzött remények és illúziók vonzzák, van, akinek beteljesül az álma, van, akit nem ereszt a föld, de szívük végül visszahúzza az utódokat a konok aggastyánhoz, aki a sugárfertőzéssel mit sem törődve éldegél a csernobili tiltott zónában.

Pavel Brycz groteszk, helyenként szatirikus, nagy formátumú családregénye a huszadik századi történelem sorsfordító és tragikus eseményei sodrában négy nemzedéken át követi a Berezinko család férfi tagjainak sorsát és a férfivilág lassú hanyatlását, amit varázslatos események, hátborzongató és véres jelenetek kísérnek.

 • KSH raktári jelzet: 609074
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 445
 • Kiadás éve: 2012

Afrika lelke - A fekete kontinens novellái


Visszaemlékszem sok évvel ezelőtt, gyermekkoromból egy újságcikkre, amelyben egy afrikai vezető megállt egy halott katona sírjánál és a könnyein keresztül ezt mondta:
- Afrika megöli fiait.
Nem tudom mit értett ezen, és habár sokat, elég sokat gondolkoztam rajta, még nem sikerült megfejtenem ezeknek a szavaknak a rejtelmét. Most, ma, ebben a percben visszatérnek hozzám. Kölcsön akarom kérni őket. Azt szeretném, ha ezt íratnád a síromra sírkőfeliratként:
"Afrika Megöli a Napját."
Jó sírkőfelirat, ugye? Titokzatos? Határozott? Egy géniusz tollvonása. Úgy vélem. Biztos vagyok abban, hogy egyetértesz velem.
"Afrika Megöli a Napját."
Ezért nevezik Sötét Kontinensnek, nem?

 • KSH raktári jelzet: 609769
 • Kiadó: Ad Librum
 • Oldalak száma: 79
 • Kiadás éve: 2011

Egy csibész naplója / Csabai Márk


„Néha nézz a dolgok mögé. Ha szar a helyzet, igyál egyet - jobb nem lesz tőle, de legalább nem remeg a kezed. Próbálj meg a maffiával szembeszállni. Humorral mindent elviselhetőbbé lehet tenni, még azt a lőtt sebet is. Tudsz jobbat? Van más választásod? Ha akarnak, legyűrnek, ha akarod, te gyűröd le őket. A kísérőd legyen egy csecsen, a társad egy borotvaéles pesti arc, és a fegyvered egy kilenc milliméteres. Használd az eszed. Küzdj és nevess! Ja, és a legfontosabb. Ne bízz senkiben, főleg a nőkben nem. Mik az esélyek, ha ellenfeleid az iskolában, te pedig az utcán tanultál?”

Csabai Márk huszonhét éves író, pincér és hivatásos világcsavargó.
Első regénye Heltai Jenőt juttatja eszünkbe, jellegzetes humorával, kőkemény kalandjaival és valami igazi, pesti csibészséggel.

 • KSH raktári jelzet: 609117
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 300
 • Kiadás éve: 2012

Talált vágyak osztálya / Scotch, Allison Winn

Fogadd el, ami jön, és hozz ki belőle valami nagyszerűt!

A befolyásos New York-i szenátornő főtanácsadójaként Natalie keményen dolgozik, sokat túlórázik, és a munkája minden percét élvezi. Aztán elhanyagolt barátja egyszer csak bejelenti, hogy részéről ennyi volt. És ez még csak a kezdet. Az orvosa mellrákot állapít meg nála - és az ellen nem elég a nyers ambíció meg a kőkemény elszántság. Natalie-nak a választók élete helyett most a sajátját kell megváltoztatnia.

Itt az ideje elgondolkodnia azon, hogy eddig milyen döntéseket hozott. Először is megkeresi élete öt szerelmét, hogy megtudja, miért romlott el a kapcsolatuk. És miközben visszatér a múltba, talán új lehetőségek nyílnak előtte - és esetleg arra is rájön, hogy az életen nemcsak átszáguldani lehet, hanem élni is.
 • KSH raktári jelzet: 609522
 • Kiadó: Pioneer Books
 • Sorozat: Pipacs könyvek
 • Oldalak száma: 309
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 24., kedd

II. kerület - A természet és történelem ölelkezésében

"Ez a kerület talán a legtöbb zöldet, a legváltozatosabb természeti értékeket mondhatja magáénak gazdag múltjával együtt. Kultúraőrző és kultúrafejlesztő polgárosító hatása alig felmérhető. Ha lenne fényjelző érzékelő arra, hogy regisztrálja egy térdégben minden időben az alkotáspillanatit, a perceket, amikor a dal megfogan, felfénylik a felismerés, új gondolat, új hangzás, új koncepció, az új ötlet régen és mindennapjainkban, bizonyos, hogy a második kerület felett örökké fényes lenne az ég" (R. Várkonyi Ágnes) 


 • KSH raktári jelzet: Z 1049
 • Kiadó: Kossuth
 • Oldalak száma: 93
 • Kiadás éve: 2005

Kairói kertváros / Baugh, Carolyn

Az amerikai egyetemista lány arab nyelvet tanulni érkezik Kairóba. Azonban a legtöbbet erről a világról azoktól a nőktől tudja meg, akikkel a nyüzsgő Kertváros negyedben ismerkedik össze, és akik őszintén elbeszélgetnek vele egy-egy csésze tea mellett - legalábbis ami az egyiptomi muszlim nő életét illeti. Szeretni és élni, gúzsba kötve a rideg szabályoktól - anyák mesélnek házasságukról, férfiakról, mindarról, amit csak a messziről jött embernek mernek bevallani.


 • KSH raktári jelzet: 599172
 • Kiadó: I.P.C. Könyvek
 • Oldalak száma: 356
 • Kiadás éve: 2011

Budapest könyv / Török András
Török András 1986-ban kezdte írni Budapest: A Critical Guide című, sok nyelven, sok kiadást megért könyvét, amely hamar népszerű lett a budapestiek körében is. A kifejezetten magyaroknak szóló Nagy Budapest Könyv első kiadása 1998-ban jelent meg. A jelen, harmadik, teljesen átdolgozott kiadás az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet fordít a modern városra, az ezredforduló óta bekövetkezett építészeti, kulturális és társadalmi fejleményekre. Egyébiránt ez a könyv kollektív alkotás, a szerző az első két kiadás olvasóinak több száz észrevételét szívlelte meg. Az önét is várja, nyájas új olvasó.

„Talán Szerb Antal gyönyörűséges könyve, a Budapesti kalauz Marslakók számára 1935-ös megjelenése óta nem jelent meg ennyire egyéni útikönyv a piacon.” Nicholas Parsons, Holmi, 2006
 • KSH raktári jelzet: 608782
 • Kiadó: Park
 • Oldalak száma: 519
 • Kiadás éve: 2012

A párizsi feleség Hemingway első házasságának története / McLain, Paula

A több mint 700 000 példányban eladott könyv Ernest Hemingway és első felesége, Hadley Richardson szívszorító szerelmének története.

Hadley halk szavú, huszonnyolc éves nő, aki már-már lemond arról, hogy valaha is szerelmes és boldog lehet, amikor 1920-ban Chicagóban megismerkedik Ernest Hemingwayjel. Rabul ejti a jóképű fiatal férfi lobbanékony természete és szenvedélyes vágya, hogy íróvá váljon. A rövid udvarlást és a gyors házasságkötést követően hajóra szállnak Párizs felé, és hamarosan az ott élő amerikaiak - köztük Gertrude Stein, Ezra Pound, F. Scott és Zelda Fitzgerald - színes és szeszélyes társaságának ünnepelt párja lesz belőlük. A kávéházak szabados erkölcsű világa azonban ellentétben áll a család és a monogámia hagyományos értékeivel. Hadley féltékenységgel és önbizalomhiánnyal viaskodik, Ernest pedig ígéretes írói karrierjének elindításán fáradozik. Párizs tele van csábítással, és a házaspárnak szembesülnie kell a veszéllyel: Hemingway árulása az irodalomtörténet egyik legszebb szerelmének végét jelentheti.

"Milyen hihetetlenül naivak voltunk mindketten azon az estén. Szorosan kapaszkodtunk egymásba, betarthatatlan ígéreteket tettünk, amelyeket nem lett volna szabad hangosan kimondanunk. Néha ilyen a szerelem. Már akkor jobban szerettem őt, mint addigi életem során bárkit vagy bármit. Tudtam, hogy feltétlen szüksége van rám, és azt akartam, hogy ez örökké így legyen." • KSH raktári jelzet: 609805
 • Kiadó: Alexandra
 • Oldalak száma: 374
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 23., hétfő

Ha megöllek hazaviszlek / Bugdorrozi


Egy szeptemberi éjszakán, a saját kocsijában, pár méterre a lakásától, holtan találnak egy törökbálinti, jól ismert vállalkozót. Főbe lőtték. A környéken azonban senki nem látott, nem hallott semmit. Az áldozatot minden kétséget kizáróan haza szállították . De ki, és miért? Létezik-e olyan gyilkos, aki megbánta tettét, és vállalva minden ezzel járó veszélyt, ilyen őrültségre képes? Nemsemmi százados, és társa, a szószátyár Kabóca őrmester kitartó nyomozással megoldja a rejtélyt.

A valós helyszíneken (Biatorbágy és környéke) játszódó, időnként mosolyt fakasztó, váratlan fordulatokat sem nélkülöző történet, könnyű, szórakoztató olvasmány. A krimit kedvelők számára utazások, nyaralások kikapcsolódást segítő kísérője lehet.


 • KSH raktári jelzet: 609609
 • Kiadó: Novum Pocket
 • Oldalak száma: 156
 • Kiadás éve:2012

Összeomlás / Eschbach, Andreas


Markus Westermann német számítógépes szakember egy jobb élet reményében érkezik az Egyesült Államokba, az álomállás ígérete azonban nem válik valóra. Kétségbeesetten keres valami más esélyt, hogy a "korlátlan lehetőségek földjén" mégiscsak megtalálja számítását. Ekkor találkozik egy osztrák kutatóval, aki új módszerével forradalmasítaná a kőolajlelőhelyek felkutatását és kiaknázását.
Markus egyszeriben nyakig merül az energiaipar sötét mesterkedésekkel teli világába, és kénytelen ráébredni, hogy az emberi civilizáció egy olyan krízishelyzet felé tart, mely gyökerestül forgathatja fel a fennálló társadalmi rendet. Mert ha elfogy az olaj, élethalálharc indul meg országok és szövetségek között, a technikai fejlődés leáll, és a Földön újra beköszönt a középkor.

 • KSH raktári jelzet: 609651
 • Kiadó: Metropolis Média Group
 • Oldalak száma: 545
 • Kiadás éve: 2012

Lelkek könyve / Cooper, Glenn


Will Piper egykori FBI-ügynöknek nem lenne más dolga, mint ringatni kisfiát, Phillipet, de akár ráérősen eljárhatna horgászgatni a Mexikói-öbölhöz is. Ám a 2027 Club tagjainak megjelenése felkavarja az állóvizet egy lezáratlan ügy eltusolása után. Piper hirtelen azon kapja magát, hogy Angliába utazik, mert meg kell szereznie a Wight-szigeti apátság titkos könyvtárának egyik elveszett – most árverésre bocsátott – kötetét. Miközben beleássa magát a könyv és a könyvtár történetébe, egyre-másra fedezi föl olyan híres történelmi alakok kapcsolódását a rejtélyes lajstromhoz, mint a drámaíró Shakespeare, a próféciákat közlő Nostradamus vagy a vallásmegújító Kálvin. A történeti rekonstrukciót azonban nehezítik a hírhedt nevadai 51-es körzet biztonsági parancsnokához vagy a brit elhárításhoz köthető gyilkos akciók. A tét pedig jelentős: nem mindegy, kinek a kezébe kerül az emberiség jövőképének alakíthatósága és uralhatósága.

Glenn Cooper a Holtak könyvtára című, századokon átívelő thrillerében teremtette meg Will Piper figuráját, kinek újabb ténykedését a Lelkek könyvében követhetjük nyomon. A lebilincselő történet szintén a nemzetközi bestsellerlisták élére került, és a szerző első könyvével együtt már 29 nyelven olvasható.


 • KSH raktári jelzet: 781365
 • Kiadó: Geopen
 • Oldalak száma: 374
 • Kiadás éve: 2012

A lányok / Lansens, Lori


"Szerencsétek van, hogy azok vagytok, akik vagytok - mondta Lovey néni, egyikünkről a másikunkra nézve. - Különlegesek vagytok. Ezt kevesen mondhatják el magukról."

Rose és Ruby - testvérek, legjobb barátok, egymás bizalmasai.
Barátságokat kötnek, szerelmesek lesznek, dolgoznak, imádják a nevelőszüleiket és megvalósítják az álmaikat. Ám a Darlen lányok élete mégsem nevezhető hétköznapinak, mivel a 30. születésnapjuk közeledtével ők lehetnek a leghosszabb kort megélt craniopagus ikrek, ugyanis a fejük kistányérnyi helyen összeforrt az egyik oldalon.
Egy orvosi vizsgálat után a könyvmoly Rose elhatározza, hogy megírja az önéletrajzát. Ám amikor Ruby megkérdezi, hogyan írhat egy összenőtt iker önéletrajzot, hiszen nem is egyedül élte az életét, megállapodnak, hogy néhány fejezetet a sokkal csinosabb testvér is papírra vet. Így kiderül, hogy bár sziámi ikrek és elvben ugyanazt élik át, nem mindenben egyezik a véleményük.
Sőt, még titkokat is őriznek egymás elől.
A mindenen átsegítő összetartozás és a függetlenség utáni vágy rendkívüli történetét sosem fogja elfelejteni az olvasó.  • KSH raktári jelzet: 609492
 • Kiadó: Pioneer Books
 • Sorozat: Pipacs könyvek
 • Oldalak száma: 398
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 20., péntek

Sziget : 20 év HÉV / Jávorszky Béla

„Ez a könyv a huszadik Szigetre ráfordulva az elmúlt tizenkilenc évet igyekszik minél több irányból megragadni, annak legfontosabb eseményeivel, jelenségeivel, vetületeivel. Hogy miként indult el ez a kezdetben bájos történet, miként váltott véresen komollyá, különösen az elmúlt tizenpár évben. Hogy hol a helye az időközben öt napra rövidült, de a nulladik és mínusz egyedik nappal mégis újra „egy hét együttlétnek” a külföldi és hazai fesztiváltörténelemben, és hol napjaink Európájában. Hogy lehet-e még időben és térben bővülni, az Adriától Szentpétervárig terjeszkedni. Hogy milyen technikai, infrastrukturális és egészségügyi hátteret igényel; mit lát a biztonsági főnök, az ifjúságkutató, a nagyker vezetője, a kommunikációs és a szolgáltatásfejlesztő részleg szeme. Hogy milyen sztárok, sztorik, szteroidok kötődnek hozzá; meddig jöttek a személyes kedvencek és mikortól indult be a szavazógép. Hogy miként hullámzott a Sziget és a politika kapcsolata; miként épült ki a Sziget portfólió, milyen rendezvények és médiumok voltak, vannak és lehetnek körülötte. Mindenkinek megvan a maga Sziget-képe. Az enyémet ebbe a kötetbe préseltem bele.” /Jávorszky Béla Szilárd/

 • KSH raktári jelzet: 780799
 • Kiadó: Kossuth
 • Oldalak száma: 393
 • Kiadás éve: 2012

Te…voltál / Benoit, Charles

Kyle Chase átlagos amerikai középiskolás egy átlagos amerikai kisvárosban. Értelmetlennek érzi a tanulást, üresnek a családjával folytatott panelpárbeszédeket, céltalannak még a haverjaival való lötyögést. Mert a haverokhoz is csak jobb híján csapódik. Tartalmatlan az iskolában töltött idő, de ugyanolyan tartalmatlan és üres volt a nyári szünet is.
Csak két ember érdekli a világon, az egyik a kishúga, a másik Ashley, akibe - talán - szerelmes, de nem mer úgy közeledni hozzá. A céltalan üresség lassan az erőszak közelébe sodorja: kisebb-nagyobb csínyek, betörés, így legalább éri valamilyen inger.
Ekkor jelenik meg az iskolában a furcsa Zack. Egyszerre vonzó és taszító egyéniség, mindenkivel jóban van, és mindenkit kiismer. Kiderül, annak is vannak gyenge pontjai, aki azt hiszi magáról, rajta nincs mit kiismerni. Kyle céltalan mindennapjai hirtelen különös irányt vesznek.
 • KSH raktári jelzet: 608354
 • Kiadó: Móra
 • Sorozat: Tabu könyvek
 • Oldalak száma: 160
 • Kiadás éve: 2012

A rabbi pénteken sokáig aludt / Kemelman, Harry


SMALL RABBI afféle zsidó Columbo. Rosszul szabott zakóban és poros cipőben jár, a pénz értékéről semmi fogalma, nem ért a PR-hoz, és nem löki a sódert. Szóval nem az a trendi menedzser rabbi, amilyen mostanában az amerikai zsidó közösségekben dívik, inkább korszerűtlen figura, aki azt mondja, amit gondol, s annak még értelme is van. Nem csoda, hogy kis híján kirúgják az állásából, csak éppen történik egy gyilkosság, s kiderül, a tudós rabbi csavaros gondolkodásmódja mögött nagyon is használható tudás rejlik.

HARRY KEMELMAN krimisorozatában a hét minden napjára jut egy gyilkosság, még szombatra is. De nem ez a legnagyobb találmánya, hanem Small rabbi figurája, akinek csendes humorában és kedvesen szórakozott bölcsességében az író zseniálisan ötvözi Chaim Potok érzékenységét Agatha Christie emberismeretével.
 • KSH raktári jelzet: 574415
 • Kiadó: Konkrét Könyvek
 • Oldalak száma: 301
 • Kiadás éve: 2007


Ami a szívedet nyomja : kortárs svéd gyermekversek


Ami a szívedet nyomja, azzal a legnehezebb megbirkózni. Apának, anyának sok a dolga, a tanárod más gyerek gondját is viseli, pajtásod sokszor csak fél füllel figyel rád. Pedig oly jó lenne elmondani valakinek, ami egyre gyűlik és szorít ott belül, az érdekes felfedezéseket, melyekért lelkendeztél, a barátságról, szerelemről kialakult gondolataidat, a felnőttek furcsaságait, a világ zavarba ejtő eseményeit s nem utolsósorban megtalálni helyedet ebben a bonyolult nagyvilágban. Jó volna néha verset írni - abban talán ki lehetne fejezni mindezt.
Három svéd költőnő megpróbált azon a nyelven, amely minden gyerek sajátja, verset írni arról - ami a te szívedet is nyomja. Ezt a nyelvet kitűnően érti a fordító, Tótfalusi István, akinek nagy szerepe van a svéd gyerek-versek hazai sikerében.


 • KSH raktári jelzet: 562880
 • Kiadó: Móra
 • Oldalak száma: 95
 • Kiadás éve: 2005

2012. július 19., csütörtök

Szamártolvajok / Durrell, Gerald


"-…foglaljanak helyet!
A polgármester és a Menelousz Stafili, még mindig lihegve, lerogytak egy székre. – Úgy tűnik, mintha gyalog tették volna meg az utat idáig – mondta a felülelő szúrós tekintettel.
– Bizony gyalog – felelte a polgármester.
-…Miért nem jöttek szamárháton?
-…Az elmúlt éjszaka néhány álnok kommunista az álmunkra tört, és ellopta az összes létező szamarat és a lovamat…
-Mit kezdenénak a kommunisták a szamarakkal? – kérdezte raasz szemekkel a főfelügyelő.
-…Összeesküvés! Tönkre akarják tenni Kalanerót…
-De miért olyan biztos abban, hogy a kommunisták tették?
– Olvassa ezt! – mondta drámai hangon, és a főfelügyelő asztalára dobta a cédulát, amin az állt, hogy VILÁG SZAMARAI EGYESÜLJETEK!"
 • KSH raktári jelzet: 515435
 • Kiadó: Gulliver
 • Sorozat: Szamárfüles könyvek
 • Oldalak száma: 127
 • Kiadás éve: 1990

Kószáló / Bächer Iván

A Kószáló egy útikönyv.

Nem szokványos, de speciális útikönyv. A szerző útjainak könyve. A szerző nem szeret utazni már. Otthon szeret ülni, és az otthoni tájban kószálni délutánonként kicsit.

De néha mégis útra kél. Nem lenne módja visszatérni különben. Meg nem lenne mivel az otthont összevetni.

Amszterdamtól Kolozsvárig vannak itt úti vázlatok. De teljességre törésről még csak véletlenül sem lehet szó. A szerző nem utazik, csak odacsöppen valahová. Eltébolyog. Kiruccan. Nyakon csípik, és elviszik. Gyakorta komoly sleppel megy, hogy otthon érezze magát idegenben is. És úgy is érzi.

Kóstolók ezek csak, innen-onnan, Európa és Magyarország végtelen gazdagságú asztaláról fölkapkodott vendég- és hazafalatkák.


 • KSH raktári jelzet: 595874
 • Kiadó: Ab Ovo
 • Oldalak száma: 195
 • Kiadás éve: 2012

No és én / Vigan, Delphine de

Lou tizenhárom éves, látszólag mindene van, szülei szobája, számítógépe.
Lou intellektuálisan koraérett, két osztállyal előrébb jár, mint kortársai.
Lou álmodozó, nehezére esik megszólalni mások előtt, és a cipőfűzője is mindig lóg.

No tizennyolc éves, senkije és semmije sincs, csak egy zötyögős kerekes bőröndje.
No bizalmatlan, vad, keserű.
No az utcán él. Hajléktalan.

Lucas tizenhét éves, az osztályban túlkoros, már kétszer bukott.
Lucas vagány, pimasz, szép, minden lány odavan érte.
Lucas egyedül lakik egy ötszobás, fényűző párizsi lakásban.
Három különböző módon magára hagyott fiatal, akinek a sorsa összekapcsolódik.

Szembeszállhat-e három tizenéves a világgal, a társadalmi realitásokkal?
Vagy minden próbálkozás hiábavaló, úgyis mindig a könyörtelen valóságé az utolsó szó?
Delphine de Vigan ezért a könyvéért számos elismerésben részesült, sőt a legrangosabb francia irodalmi kitüntetésre, a Goncourt-díjra is jelölték.
Kesernyés hangvételű, mégis szívmelengető regényét húsz országban adták ki, és mozifilm is készült belőle.
Egy érzékenyen megírt, mély, igaz történet a barátságról és egy a sors ellenében végzett nagyszabású kísérletről.

 • KSH raktári jelzet: 596016
 • Kiadó: Könyvmolyképző
 • Oldalak száma: 212
 • Kiadás éve: 2011

Híres történetek apákról

Apák - védelmezők, tettre készek, féltőn óvók, önfeláldozók, akik mindent megtesznek gyermekeikért, de néha sorsukra hagyják őket, hogy saját életüket éljék. Legtöbbször ott állnak gyermekeik mellett, a gyermek javát akarják, s ezér t szigorúak vele és nagyon sokat követelnek tőle. Így készítik fel az élet nehézségeire.
 Róluk szólnak Juhani Aho, Honoré de Balzac, Kate Chopin, A. P. Csehov, Illés Endre, Franz Kafka, Heinrich von Kleist, D. H. Lawrence, Jack London, Thomas Mann, Catherine Mansfield, Guy de Maupassant, Örkény István, Oscar Wilde és mások írásai, amelyek azt is megmutatják, mennyire befolyásolják a szülők érzelmei a gyermek jövőbeni életét.

 • KSH raktári jelzet: 771070
 • Kiadó: Ventus Libro
 • Sorozat: A világirodalom remekei
 • Oldalak száma: 390
 • Kiadás éve: 2010

2012. július 18., szerda

Az udvarház rejtélye - Jane Austen nyomoz / Barron, Stephanie


Amikor Jane meglátogatja kedves barátnőjét, Isobel Payne-t, Scargrave úrnőjét, szörnyű tragédia közepébe csöppen. Isobel középkorú férje váratlanul rosszul lesz, majd néhány óra leforgása alatt meghal. Halála lesújtja az ifjú feleséget, aki azonban hamarosan kénytelen rádöbbenni, hogy ez még csak a kezdet: fenyegető levelet kap, melynek névtelen szerzője őt és az earl unokaöccsét házasságtöréssel… és gyilkossággal vádolja. Isobel, a botránytól rettegve, Jane-hez fordul segítségért.
Jane megoldhatatlannak tűnő rejtéllyel áll szemben. Szorítja az idő: ha meg akarja akadályozni, hogy barátnőjét a Newgate börtönből a vesztőhelyre vigyék, le kell lepleznie a valódi tettest vagy tetteseket - ám azt álmában sem gondolná, hogy eközben az ő élete is veszélybe kerül.


 • KSH raktári jelzet: 609385
 • Kiadó: I.P.C. Könyvek
 • Oldalak száma: 393
 • Kiadás éve: 2012

Amy és Isabelle / Strout, Elizabeth


Shirley Falls történetének egyik legforróbb nyara köszöntött be: az ég szürkévé vált, és mintha homályos fakóság lengett volna be mindent. Isabelle és tizenhat éves lánya, Amy élete visszavonhatatlanul megváltozott ezen a nyáron. A városka középiskolájába új matektanár érkezett, aki közvetlen, barátságos stílusával hamar a diákok kedvencévé vált. A férfi és a lány között szép lassan szoros kapcsolat szövődött, ami azonban nem sokáig maradhatott titokban. Isabelle-t a történtek alapjaiban rendítik meg: egész addigi életét kell átértékelnie, és a homályos múltjáról is számot kell adnia. Anya és lánya kapcsolata egyik percről a másikra megváltozik: a bizalom helyét a bizalmatlanság, a szeretet helyét a féltékenység veszi át. Összezárva, egymásra utalva próbálnak meg változtatni az életükön, miközben mindketten tudják, semmi sem lesz olyan, mint azelőtt.
Elizabeth Strout megrendítően szép regényében anya és lánya kapcsolatát tárja fel lírai érzékenységgel, ugyanakkor kíméletlen őszinteséggel. A két címszereplő alakján túl a remek karakterábrázolásoknak köszönhetően színes képet kapunk egy amerikai kisváros hétköznapi életéről is, humoros, néha szomorkás epizódokon keresztül.


 • KSH raktári jelzet: 609391
 • Kiadó: General Press
 • Oldalak száma: 390
 • Kiadás éve: 2012

Egy hulla kalandjai - A világirodalom humora


A világirodalom humorának antológiája.
Nem szokványos humoreszkek, hanem olyan magyar és külföldi írók humoros, groteszk, szatirikus írásai, mint például Gárdonyi, Heltai, Krúdy, Hunyadi, Karinthy, Örkény, Bulgakov, Franz Kafka, Eric Knight, Mark Twain, Ilf-Petrov, Jaroslav Hašek és még sokan mások.


 • KSH raktári jelzet: 609442
 • Kiadó: Arión
 • Oldalak száma: 251
 • Kiadás éve: 2012

A védő - 14 meghökkentő bűnügyi történet / Magyar György

A Duna-parti nyaraló tulajdonosa egy fiú holttestét találja a kandallóban.

A szerencsejáték-függőt nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolják, ám ő váltig állítja, hogy az elrabolt pénz az övé volt.

Az elismert befektető csak egy egyéjszakás kalandra vágyott, de végül nemi erőszak vádjával kerül börtönbe.

Egy ügyvéd naponta találkozik az élet árnyoldalaival, az áldozatokkal és a bűnösökkel. Igyekszik rekonstruálni, hogy mi történt, majd legjobb tudása szerint ellátja a megvádolt személy védelmét. Amikor azonban egy történet lezárul, eszébe sem jut,
hogy megírja a sztorit, legfőképpen azért nem, mert köti az ügyvédi titoktartás. Pedig az egyes esetek részletei olykor
meghökkentő összefüggéseket rejtenek.

Magyar György sztárügyvéd a média kedvenc szakértője, hiszen képes könnyedén és világosan elmagyarázni a legbonyolultabb jogi kérdéseket is. Könyvében 14 bűnügyi történetet olvashatnak, melyeket saját esetei ihlettek. Bár a történetek szereplői kitalált alakok, a bennük megjelenő összes jogi mozzanat valós. Fordulatos, olykor sokkoló elbeszélései felveszik a versenyt a legizgalmasabb krimikkel is.


 • KSH raktári jelzet: 609446
 • Kiadó: Libri
 • Oldalak száma: 177
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 17., kedd

Kánaán földjén / Barry, Sebastian

"Vajon milyen hangot ad egy nyolcvankilenc éves szív, ha megszakad?"

Lilly Bere unokája halála után egyedül üldögél kis háza konyhájában. Néha benéz hozzá egy-egy régi barát, beszélgetnek, ajándékot hoznak, de vigasztalást egyikük sem nyújthat. Gyászában nem tehet mást, visszagondol az életére: a dublini csitrire; az Írországból menekülni kénytelen szerelmes lányra, akinek Amerika a Kánaán földjét jelentheti; a szakácsnőre; az asszonyra; az anyára; a nagymamára. Apró mozzanatokon keresztül, élénk, hatásos képek segítségével idézi fel élete fontos vagy éppen lényegtelenségükben is sorsfordító pillanatait, Írország és Amerika huszadik századának történetét.

Sebastian Barry – az Egy eltitkolt élet és a Messze, messze című kötete után – egy olyan regényét tartja kezében az olvasó, amely egy idős asszony számvetésén keresztül beszél szeretetről, elmúlásról, történelemről.


 • KSH raktári jelzet: 609397
 • Kiadó: General Press
 • Oldalak száma: 278
 • Kiadás éve: 2012

Fekete Dacia - Erdélyi rémtörténetek / Szabó Róbert Csaba


Kolozsvár, Nagyszeben, Herkulesfürdő, a Duna-delta és az erdélyi havasok több titkot rejtenek, mint gondolnánk: különös
gyilkosságok, visszajáró halottak és megmagyarázhatatlan jelenések történeteit. Olyan történeteket, melyeket még egymás között is csak suttogva mesélnek egymásnak a városok és falvak lakói, de még inkább ideges pisszegéssel hallgattatják el azt, aki felidézi őket. Hiszen ki akarná, hogy torkon ragadja a jeges rémület, ereiben megfagyjon a vér, és azt se tudja, hol a határ a valóság és a képzelet játékai közt?

A fiatal erdélyi szerző, Szabó Róbert Csaba negyedik novelláskötetében az angolszász gyökerű gótikus rémtörténet műfaját viszi el oda, ahol a Brit-szigetek után talán a legjobb helye van: Erdély és Románia ködborította, legendás vidékeire.

 • KSH raktári jelzet: 609460
 • Kiadó: Libri
 • Oldalak száma: 208
 • Kiadás éve: 2012

Balbec Beach / Dunajcsik Mátyás


Balbec Beach nem egy hely, és nem egy tánc. Talán csak egy tengeri fuvallat, egy különös fénytörés, egy távoli dallam. De ott van
Budapest utcáin, amikor egy sápadt énekesnő az apja után kutat az éjszakában, és ott van Velence tengerpartján is, mikor az érzelmes utazónak választania kell két szerelem között. A berlini metró járataiban, ahol kísérteteket sodor magával az alagútszél,
névtelen fennsíkok pszichiátriáin és a Józsefvárosban is, mikor egy huszonéves műfordító egy negyvenéves nővel beszélget a
pornográfia természetéről. Vagy a párizsi Ritz különtermében, Marcel Proust és Sigmund Freud sosemvolt találkozásakor.

Dunajcsik Mátyás tizenhárom története ezekbe a pillanatokba viszi magával az olvasót, hogy aztán annak rendje és módja szerint el is veszítse a vágyak és emlékek tükörlabirintusában.

 • KSH raktári jelzet: 609444
 • Kiadó: Libri
 • Oldalak száma: 263
 • Kiadás éve: 2012

Az út vége Timbuktu / Hegyi Gyula

Négy kontinens titkai és történetei elevenednek meg e kötetben. A szerző elvezet minket Machu Picchuba, az Andok vad hegyei között megbújó egykori inka városba. Bemutatja Lalibelát, ahol a XII. században tizenkét templomot véstek ki a sziklából az "etióp Jeruzsálem" megalkotói. A címadó írás Timbukturól kalauzolja az olvasót, a legendás "kincses városba" a Szahara mélyén, amiről Rejtő Jenő (P.Howard) is írt, bár önmaga sohasem juthatott el oda. Hegyi Gyula bebarangolta Iránt, és Dzsingisz kán nyomait kereste a mongol pusztákon. Olvashatunk egy alkoholban áztatott marokkói éjszakáról a különös nevű Quarzazate-ban. Elutazhatunk vele a múltba, amikor még volt egy ország, amit Jugoszláviának hívtak. S mert a szerző jelenleg Belgiumban él, beszámol egy olyan fél-országról is, amely gazdagabb sok "egész" országnál: Flandriáról. Elmesél egy régi történetet is - szexről és gyilkosságról egy tranzitúton. Utazni és utazásról olvasni szeretőknek egyaránt ajánljuk a könyvet.


 • KSH raktári jelzet: 609464
 • Kiadó: Urbis
 • Oldalak száma: 205
 • Kiadás éve: 2012

2012. július 16., hétfő

Nem semmi! - Kiffo esete a Pitbullal / Jonsberg, Barry

"Egyáltalán nem ismerlek. Nem ismernélek meg, ha egy lyukban lennék a földben. Ha ezt a sztorit néhány barátomnak mesélném, ők már ismernék Jaryd Kiffinget, és engem is, ismernék a sulit, meg mindent. Kezdhetném mindjárt azzal, mi történt az új irodalomtanárnőnkkel, Miss Shagg-gel, aki morogva és a nyálát csorgatva trappolt be az osztályba.
De te nem tudsz semmit. Már bocs."

"Hihetetlenül jól ábrázolja a tinik életét, a tanárokat és az igazi barátságot, némi krimivel fűszerezve. Imádtam" (Jo Stanley, The Panel)

 • KSH raktári jelzet: 609392
 • Kiadó: Könyvmolyképző
 • Oldalak száma: 246
 • Kiadás éve: 2012

Night star - A szerencsecsillag / Noel, Alyson

A legjobb barátból lesz a legkomiszabb ellenség. Mindent tud rólad: a titkaidat, a gyengéidet, és hogy mi fáj a legjobban.

Haven bosszút akar állni Roman haláláért, Evert hibáztatja, és kérlelhetetlen. Hogy legyőzhesse, Ever el kell gondolkodjon: megéri a győzelem, ha a barátját Árnyvidék sötétségébe kell taszítania?

Miután évszázadokig küzdöttek azért, hogy együtt lehessenek, ismét csak egy hajszálon függ a szerelmük. Szörnyű titokra derül fény, és Ever felteszi magának a kérdést: lehet, hogy mégsem Damen a neki rendelt férfi?

„Tudom, hogy a kívánságok nem mindig úgy sülnek el, ahogy szeretnénk, de ha hiszünk, és az elménk nyitott, jó esély van rá, hogy valahogy más módon teljesülnek.” • KSH raktári jelzet: 609394
 • Kiadó: Könyvmolyképző
 • Oldalak száma: 299
 • Kiadás éve: 2012

Szabad egy táncra? / Stilton, Tea


"Hogy kik Tea Angyalai? Öt rendkívüli egérlány, akik a Cinnford Egyetem és Szakiskola hallgatói a Bálna-szigeten. Vidám és szórakoztató kis csapatot alkotnak. Mindannyian újságírók szeretnének lenni! Az élet Cinnfordban rendkívül izgalmas: barátságok és szerelmek szövődnek, de a lányoknak kisebb viszályokkal is szembe kell nézniük...

A szigorú Madame Cincabellának köszönhetően Cinnford diákjai az új tanévben színjátszást, éneket és táncot is tanulhatnak. Cincabella egykor a rektor úr osztálytársa volt, ám egy titokzatos esemény eltávolította őket egymástól. Tea Angyalai végére szeretnének járni a titoknak! "


 • KSH raktári jelzet: 609457
 • Kiadó: Alexandras
 • Sorozat: Tea angyalai, Cindfordi kalandok
 • Oldalak száma: 118
 • Kiadás éve: 2012

Az olimpia hőse / Stilton, Geronimo

"Kedves rágcsálóbarátaim!
A nevem Stilton, Geronimo Stilton. Itt, Rágcsáliában, Egér-sziget fővárosában a könyveim mind bestsellerek! Hát nem olvastátok még őket?
Igazán mulatságos történetek: könnyebbek, mint a friss mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami, és ízesebbek, mint az érett parmezán... igazán bajuszemelő történetek, szavamra!

Mindenbebele Cincogo barátomnak köszönhetően ismét extraegeres kalandban lehetett részem... bár nem vagyok egy sportos pocok, el kellett mennem az olimpiára! Miközben az eseményt közvetítettem élő adásban, feltűnt, hogy az összes versenyszámot ugyanaz a csapat nyeri. Furcsa, nagyon furcsa... Ráadásul a csapat sportolói meglepően hasonlítottak egymásra!" • KSH raktári jelzet: 609456
 • Kiadó: Alexandras
 • Sorozat: Mulatságos történetek, színes kalandok
 • Oldalak száma: 92
 • Kiadás éve: 2012