2011. június 27., hétfő

Magyar helységnévazonosító szótár / Lelkes György

Az utóbbi két évtized geopolitikai változásai következményeként igen sok település és vár hovatartozása megváltozott, emellett a szomszédos államokban bekövetkezett változások a kisebbségi helységnevek bizonyos fokú állami elfogadottságában is megnyilvánulnak. Ezek, és a nagyszámú, más jellegű mai adat közlése is, de még inkább a történeti földrajz területén a szerző által végzett évtizedes kutatómunka, nemkülönben a szótár évtizedes hiánycikk volta indokolják annak jelentősen, több irányban bővített megjelentetését. Kiadványunk 1040 A/4-es oldalt és 76 színes térképszelvényt tartalmaz.

A szótárban lexikonszerűen megtalálhatjuk a volt Magyar Királyság Horvát-Szlavónország nélküli területének összes helységét, Horvát-Szlavónország városait, vármegyei és járási székhelyeit, magyarok által is lakott településeit (az 1913. évi helységnévtár alapján), valamint a Magyar Királyság középkori területén fekvő fontosabb várakat és várkastélyokat. A teljesség igénye nélkül szerepelnek továbbá a történeti Magyarország területén 1913 óta alakult azon helységek, amelyeknek magyar nevük (is) van. Tartalmazza még a mai Moldva csángómagyar vonatkozású településeit, azonkívül a magyar történelemből és művelődéstörténetből ismert fontosabb – magyar névváltozattal is rendelkező – európai városokat. A történeti Magyarország helységeinél megtudhatjuk – az 1910. évi népszámlálás alapján – a lakosság számát, nemzetiségi és felekezeti megoszlását. A szótár a jelentősebb források alapján közli a települések esetleges további magyar és idegen nyelvű névváltozatait, valamint a helységek hovatartozását, a mai határainkon túli területeken pedig a település mai idegen nevét is.


 • KSH raktári jelzet: 842188
 • Kiadó: KSH
 • Oldalak száma: 1048
 • Kiadás éve: 2011

Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában

"Az iskola az intézményes szocializáció kitüntetett terepe, az értékek, a gondolkodásmódok elsajátítása, alakítása szempontjából érzékeny fejlődési periódusban lévő populáció nagyarányú elérését biztosító színtér. Az iskolás évek a különböző, egészséget veszélyeztető magatartásmódok - alkoholfogyasztás, dohányzás, droghasználat - megjelenése szempontjából is kitüntetett periódust jelentenek. Nem véletlen tehát, hogy az Európa-szerte működő drogprevenciós programok nagy része az iskoláskorú populációra irányul, illetve az iskolai színtéren jelenik meg. Hazánkban is az iskola a legnépszerűbb terepe a prevenciós aktivitásoknak. Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb igény fogalmazódott meg a különböző beavatkozások, így a prevenciós tevékenység értékelésével kapcsolatban is. A programok értékelésével és értelmezésével kapcsolatos információk a prevenciós beavatkozások minden szereplője számára fontosak: segítik a felhasználók programok közötti eligazodását; fontosak a szakmapolitikával foglalkozóknak az egészségpolitikai beavatkozások tervezése során; nélkülözhetetlenek programgazdák számára a programok fejlesztésére irányuló döntések meghozatalában. De a programértékelés végső haszonélvezői leginkább azok a diákok, akikre a beavatkozások irányulnak, hiszen az értékelő munka végső célja a prevenciós tevékenység hatékonyságának javítása. Mindezeket kívánja szolgálni a Budapesti Corvinus Egyetem Viselkedéskutató Központja vezetésével az iskolai prevenciós beavatkozások megismerését célul kitűző, utóbbi években készült kutatások eredményeiből összeállított eme válogatás."

 • KSH raktári jelzet: 774701
 • Kiadó: L'Harmattan
 • Oldalak száma: 337
 • Kiadás éve: 2011

Magyarország régiói

A kiadvány, amely nyolc nagyobb részből áll, egységes szerkezetben mutatja be az ország tervezési-statisztikai régióinak társadalmi és gazdasági folyamatait. Az összehasonlító fejezet az EU 271 régiójával összevetve ad képet a magyar régiók népesedési viszonyairól, gazdasági fejlettségéről és a foglalkoztatás, oktatás, kutatás-fejlesztés területi sajátosságairól. A nemzetközi összehasonlítást követően a régiók egymáshoz és az ország egészéhez viszonyított helyzetét tárja elénk, kiemelve a térségek sajátosságait.
Az egyes régiók jellemzőit, időbeli és szerkezeti változásait hét azonos felépítésű fejezet ismerteti, a legfontosabb információkat egységes szerkezetű táblák és ábrák szemléltetik.

 • KSH raktári jelzet: I 001 B 6700
 • Kiadó: KSH
 • Oldalak száma: 157
 • Kiadás éve: 2011

2011. június 24., péntek

Újrakezdés / Pilcher, Robin

Liz Dewhurstnek nem könnyű az élete. Nemrég halt meg az édesanyja. A férje megcsalta, s most az új nőjével él egykor közös otthonukban, a szomszédos farmon, míg Liz a fiával, Alexszel visszaköltözött a szülői házba. Széthullott házassága miatti keserűsége eltávolította a fiától is, s most minden energiáját a falu életét fenekestül felforgató nagy beruházás -egy új golfpálya építése- elleni harcba öli. Fel akarják vásárolni a földjüket, ám Liz makacsul ellenáll - hiába az anyagi gondok, úgy érzi, a farm elvesztésével végképp kicsúszna lába alól a talaj.
Egy váratlan utazás azonban kiszakítja az otthoni nyomasztó gondok szorításából Spanyolországból élményekkel gazdagodva, egy kezdődő vonzalom birtokában, immár magabiztosabban tér vissza Balmuirba, és képes meghozni a döntést az újrakezdésről.

Rosamunde Pilcher fiának bestsellere.

 • KSH raktári jelzet: 594090
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 476
 • Kiadás éve: 2010

Nicola és a vikomt / Cabot , Meg

Nicola Sparks, tizenhat éves árva, már készen áll arra, hogy elsőbálozóként belevesse magát a londoni társasági életbe. Mindenféle divatos elfoglaltság vár rá, bár a férjvadászat, ami ilyenkor általában minden fiatal lány elsődleges célja, nem tartozik ezek közé. Mert hát Nicola már rég kiszemelte a maga választottját: egy jóképű vikomtot, Lord Sebastian személyében.

Lord Sebastian Bartholomew jóképű, gazdag és vonzó. Nicola bizonyos benne, hogy ha Lord Sebastian megkérné a kezét, igent mondana. Minden jól is megy, míg Nathaniel Sheridan kétségeket nem kezd ébreszteni benne a vikomt jellemével kapcsolatban.

Nem mindennapi körülmények közt derül ki – miután Nicolát elrabolják –, hogy a vikomt valóban nem érdemli meg Nicola szerelmét. Az igazi boldogság reménye azonban mégis felcsillan a kedves, vonzó és okos fiatal lány előtt.

 • KSH raktári jelzet: 554494
 • Kiadó: Ciceró
 • Oldalak száma: 292
 • Kiadás éve: 2003

Stephanie Plum, a szingli fejvadász / Evanovich, Janet

Stephanie Plum közel harminc (kilóban sajnos távol), elvált, munkanélküli, kocsi nélküli, pasi nélküli, Mióta a fejébe vette, hogy beáll fejvadásznak, mindig történik vele valami. Hol kocsik robbannak körülötte, hol szatír tör rá, hol megskalpolnak valakit, és közben valahogy mintha minden Joe Morelli körül forogna. Aki hatévesen becsalta a garázsba, hogy "vonatozzon" vele, jó tíz év múlva pedig "elvette a csokis fánkját". És ha mindez még nem lenne elég, ott az anyja, aki folyton újra akarja házasítani, meg persze Mazur nagyi, akinek mindenről három dolog jut az eszébe: a szex, a szex és a szex.
Janet Evanovich krimifolyama a világ első számú szórakoztató női sorozata. Minden kötete már néhány nappal a megjelenése után vezeti az összes sikerlistát, sokmilliós rajongótábora jobban várja, mint a Szex és New York vagy a Maffiózók újabb részét.

 • KSH raktári jelzet: 573241
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 300
 • Kiadás éve: 2007

2011. június 23., csütörtök

Gorbacsov : Ember és hatalom / Dalos György

Mihail Gorbacsov volt az az államférfi, akinek politikája a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a legtartósabban hatott a világ sorsára. A peresztrojkával, a glasznoszttyal és az "új gondolkodással" hozzájárult a szuperhatalmak közötti feszültség enyhítéséhez, a középtávú rakéták kivonásához Európából és - bár ez így nem ált szándékában - a keleti tömb diktatúráinak megszűnéséhez. Hasonló módon függött össze a Szovjetunió felbomlása és az ottani politikai rendszer radikális átalakulása Gorbacsov tevékenységével, noha eredetileg csupán a gazdagság és az intézmények reformját tűzte ki célul. Dalos György olyan ember drámáját írja le, aki összeütközésbe került működésének következményeivel és miközben külföldön egyre inkább ikonná vált, hazájában fokozatosan veszített tekintélyéből és hatalmából, mígnem 1991 decemberében végleg vereséget szenvedett. A Béke-Nobel-díjas volt szovjet államelnök ebben az évben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját - Dalos György, Berlinben élő magyar író megragadja az alkalmat, hogy bemutassa a rendkívüli politikusszemélyiség és ember pályáját.

 • KSH raktári jelzet: 595283
 • Kiadó: Napvilág
 • Oldalak száma: 258
 • Kiadás éve: 2011

Eltűnt ellenség / Child, Lee

1989 szilveszter éjszakája. Jack Reachert alig két napja helyezték új szolgálati helyére, a Fort Bird támaszpontra, amikor telefonhívást kap: egy közeli motelben magas rangú tábornok holttestére bukkantak. Első pillantásra az eset nem tűnik gyilkosságnak, ám Reachert nem hagyja nyugodni, hogy az éppen konferenciára tartó tábornoknak hiányoznak az iratai. Gyanúja néhány nap múlva megerősítést nyer: a tábornok feleségét is meggyilkolják, majd a támaszponton újabb gyilkosságok történnek. Reacher kezdetben sötétben tapogatózik, ráadásul úgy tűnik, felettesei sokkal inkább szeretnék a rejtélyes, s a hadsereg presztízsére árnyékot vető haláleseteket eltussolni. Az őrnagynak már-már attól kell tartania, hogy ő is gyanúba keveredik, ha sürgősen fényt nem derít a különös esetekre. Reacher csupán a társául szegődött csinos rendőrnőre, Summer hadnagyra számíthat, akivel minden képzeletet felülmúló összeesküvés szálaira bukkan: a sötét terveknek csak a kezdete volt a gyilkosságsorozat...

 • KSH raktári jelzet: 595344
 • Kiadó: General Press
 • Oldalak száma: 395
 • Kiadás éve: 2011

2011. június 22., szerda

Ermitázs - Szentpétervár / Fregolent, Alessandra

Az Ermitázs a világ egyik legismertebb múzeuma, XVIII. századi alapítása Nagy Péter cár, majd Nagy Katalin cárnő nevéhez fűződik. Katalin híres európai festők legjelentősebb műveit, illetve teljes gyűjteményeket vásárolt. A XIX. és a XX .században a múzeum gyűjteménye tovább gazdagodott, mára közel hárommillió alkotásból áll. A képtár falain közel nyolcezer festmény sorakozik, amelyek a XV. századdal kezdődően hat évszázad festészetének nagyszerű panorámáját nyújtják.


 • KSH raktári jelzet: 775566
 • Kiadó: Grafo
 • Sorozat: A világ múzeumai
 • Oldalak száma: 159
 • Kiadás éve: 2011

Keresztelés özönvízzel : Befejezhetetlen krimi / Vörös István

Aki szereti a bűnügyi regényt, az "irodalmi krimit", amelyben a bűnös tettenérésének örömén túl a szövegben elrejtett utalásokat, a cselekedetek felszín alatti jelentéseit is megtalálja, az nagy örömmel fogja olvasni Vörös István új regényét. "Nemcsak nekem kell kitalálni, ki vagyok, hanem az olvasónak is. Úgy tegye föl a kérdéseit, hogy mondataim megfeleljenek válasznak" - írja a szerző, s máris útjára engedi a szálak kibogozásának lehetőségeit.
A sokat és sok műfajban publikáló írótól nem szokatlan, hogy ismét meglepő, különleges és formabontó könyvvel jelentkezik, amiben a humor éppúgy jelen van, mint a hátborzongató valóság. Már a regény alcímével - befejezhetetlen krimi - kizökkent bennünket, s a folytatás sem alakul másként. Az írói tárház számtalan elemével hökkent meg: az eposzi sajátosság mellett a mágikus realizmus, karneváli komédia is felbukkan a történet sodrásában.
A krimi azért befejezhetetlen, mert csak a bűntény van - vagy nincs -, a regény főhőse elkövetett gyilkossága elől saját főhősébe menekül, aki énjét feladva új identitást keres, így találkozik az Atyával, a három lányával élő özvegyemberrel. A felesége öngyilkos lett (esetleg gyilkosság áldozata?), miközben ő is retteg attól, lányai meggyilkolják...Valaki tehát mindig magára veszi a gyilkos szerepét. Vagy a többi hiszi annak.

 • KSH raktári jelzet: 595286
 • Kiadó: Noran Könyvesház
 • Oldalak száma: 225
 • Kiadás éve: 2011

Alef / Coelho, Paulo

2006-ban Paulo Coelho spirituális válságba került: úgy érezte egyedül van, és lelki fejlődése megakadt. Ha követi Mesterének tanácsát - menjen egy olyan helyre, "ahová a szíve vágyik" -, talán rátalál a megoldásra és az előre vezető útra.
Több országban megfordult, végül Oroszországban találta magát. Úgy döntött, a hatalmas, 9288 kilométeres távolságot vonaton teszi meg. Három ember kísérte útján: egy Tao mester, orosz kiadója és egy különleges török nő, Hilal... Útja az első állomástól kezdve spirituális kutatássá válik.
A vonaton Coelho és Hilal hamarosan felfedezik, hogy sorsuk egyszer régen, egy másik időben és térben már összefonódott. "Hilal zöld szemébe tekintve" rátalál az "alef"-nek nevezett pontra, amelyben tér és idő egyesül. A vonaton Coelho ismét önmagára talált.
Legújabb regényében a világszerte elismert szerző újra felfedezi az életet oly gyönyörűvé tevő csodákat és kincseket. Egy időn kívüli helyre követi a tökéletes szerelmet, és végigjárja a lélek útját.

 • KSH raktári jelzet: 595229
 • Kiadó: Athenaeum
 • Oldalak száma: 276
 • Kiadás éve: 2011

Szabaduló asszonyok : A szabadság első 24 órája / Rudnóy Teréz

Kaffka Margit után és Szabó Magda előtt Rudnóy Teréz volt -lett volna - az az író, akinek női mivolta nem mentség, hanem többlet, akinek csupán különleges érzékenysége, a sajátos megfigyelőkészsége jelzi, hogy a másik nemhez tartozik. Az írónő 1910-ben Léván született, ún. "irodalmi életet" sosem élt, nem publikált folyóiratokban, három regényével váratlanul robbant be a köztudatba, s aratott szakmai sikert. Az Új Magyarság nevű fasiszta lap 1943-ban leleplező-feljelentő cikket közölt róla - ezek után csöppet sem volt meglepő, hogy Rudnóyt egy évvel később deportálták. 1945-ben visszhangtalanul jelent meg korábban írt "Kerekhold" című regénye, s ezt már csupán, művészi értékét tekintve is, főműve, a "Szabaduló asszonyok" követte 1947-ben. A regény már posztumusz alkotásként jelent meg, mert írója 1947. március 12-én Léváról hazatérőben a zajló Dunába fulladt. Aztán ez a kivételes erejű, a holokausztot nem a szabványnak megfelelően ábrázoló alkotás és írója még az irodalmi köztudatból is jóformán eltűnt. Itt az ideje, hogy végre beemeljük a korról alkotott képünket meghatározó művek közé, mert a "Szabaduló asszonyok" még mindig - és már megint - eleven és provokatív, megrendítő és felzaklató, egyszóval minden ízében időszerű alkotás.

 • KSH raktári jelzet: 595288
 • Kiadó: NoranKönyvesház
 • Oldalak száma: 266
 • Kiadás éve: 2011

2011. június 16., csütörtök

Mosó masa mosodája / Varga Katalin

Könyvünk - mintegy a Gőgös Gúnár Gedeon című olvasó mesekönyv folytatásaként - a kisiskolások nyelvtanulását, illetve helyesításuk fejlesztését segíti. A mesék elég rövidek ahhoz, hogy az olvasással épphogy barátkozó figyelmet követelő betűzgetés mellett követni tudják a történetek fordulatait is. Egy-egy mesén belül a pirossal kiemelt betűk vagy szavak mindig egy-egy helyesírási szabályt rejtenek, ezzel is segítik a megértést, a gyakorlást.
A könyvet forgathatják már az első osztályosok is, hiszen a helyesírás elsajátítása gyakran éveket vesz igénybe. A tartalomjegyzékben feltüntettük, hogy az egyes mesék milyen helyesírási szabály gyakorlására szolgálnak. A tanítás mellett Varga Katalin természetesen szórakoztat is rövid, tréfás történeteivel. Az F. Győrffy Anna eredeti színes rajzaival megjelenő kötet igazi iskolai segédkönyv, már nemzedékek nőttek fel rajta.

 • KSH raktári jelzet: 842151
 • Kiadó: Móra
 • Oldalak száma: 93
 • Kiadás éve: 2011

Röppentő - útravaló óvodásoknak / Gábor Emese

"Amikor a "Zsongóka" című verseskötetem kijött a nyombdból, ezek a versek már úton voltak... valahol félúton a repülés felé... mostanra nőtt ki a szárnyuk.
Egyfajta útravalónak kötöttem őket csokorba.
-Útravalónak az óvodás tarisznyába, a hamuba sült pogácsa mellé.
-Útravalónak az iskolához és a nagybetűs Élethez.
Táltoscsikónak szántam őket, hogy segítsenek a repülésben... Röppenjetek hát bátran!" (a Szerző)

 • KSH raktári jelzet: 775606
 • Kiadó: Táltoskönyvek
 • Oldalak száma: 60
 • Kiadás éve: 2011

Szerelem a terror árnyékában - A kurdisztáni Joanna igaz történet / Sasson, Jeane

Amikor Joanna al-Aszkari elolvassa ezt a csodálatos szerelmi vallomást, még nem tudja, hogy mennyi öröm -és nehézség- vár rá, amikor a szeretett férfival összeköti az életét és a kurd szabadságról szőtt álmait.
Irak manapság gyakran szerepel az újságok címlapján, de még nem sok szó esett arról, hogy a kurd nép milyen elkeseredett élethalálharcot vívott Szaddám Huszein kegyetlen uralkodása idején - egészen mostanáig. Ebben a hihetetlenül szép szerelmi történetben Jean Sasson elmeséli nekünk Joanna életének igaz eseményeit. Megismerjük bagdadi gyerekkorát, pesmerga szabadságharcosként vívott küzdelmeit. Átéljük a félelmeket és tragédiákat, az iraki katonák elől való bujkálást, a rajtütések, vegyi támadások és bombázások borzalmait. Joanna beszámol arról, hogyan menekült meg férjével együtt, és hogyan sikerült átmeneti nyugalmat találni Iránban.

 • KSH raktári jelzet: 595117
 • Kiadó: Gabó
 • Oldalak száma: 436
 • Kiadás éve: 2008

2011. június 14., kedd

Magyarázatok és elméletek a szociológiában / Bartus Tamás

A könyv problémaorientált megközelítésben tárgyalja a társadalmi problémák megértését segítő szociológiai elméleteket. A problémaorientált megközelítés szerint az elméletek absztrakt modellek, melyek arra szolgálnak, hogy magyarázatot kapjunk valamilyen problémára. Az olvasó tehát nemcsak az elméletek felvetéseit és főbb állításait ismeri meg, hanem azokat a problémákat is, melyek döntő hatást gyakoroltak kialakulásukra és fejlődésükre. A hangsúly mindazonáltal az elméleteket alkotó modellek és magyarázatok érthető és logikus bemutatásán van.
A könyv foglalkozik mind a társadalmi interakciók elemzéséhez szükséges módszertani elvekkel és modellekkel, mind a társadalomtudomány alapproblémájához kapcsolódó klasszikus és modern gondolatokkal.

 • KSH raktári jelzet: 775320
 • Kiadó: Aula
 • Oldalak száma: 292
 • Kiadás éve: 2009

Elnökségi munka az Európai Unióban

2011 januárjától Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Mit jelent ez a munka? Hogy csinálták mások? Mihez mérjük saját teljesítményünket? Kötetünk az Unió elnökségének intézményét, az elnökségi munkát mutatja be. Sorra veszi a Görögország 2003-as elnöksége óta eltelt időszakot, az egyes országok e szerepben elvégzett munkáját. Láthatjuk, hogy az elnökséget betöltő országok miként dolgoztak mindannyiunkért, és munka közben mit mutattak meg önmagukról. Így felmérhetjük, hogy a többi ország mit vár el tőlünk, és átgondolhatjuk, hogy mi mit várjunk el önmagunktól. Ez a könyv nagyrészt nemzetközi kapcsolatok szakos doktoranduszok munkája. Részben kutatásaink, részben munkánk során szerzett szakmai tapasztalatunkat kínáljuk az Unió iránt érdeklődőknek. Biztosak vagyunk benne, hogy az elnökségi félév nemcsak arra ad jó lehetőséget, hogy Magyarország megmutassa munkáját Európának, hanem arra is, hogy a Közös Európa gondolata azon magyar polgárokhoz is közelebb kerüljön, akik eddig idegenkedtek tőle. Mi ehhez szeretnénk ezzel a kötettel hozzájárulni. /a szerzők/

 • KSH raktári jelzet: 774943
 • Kiadó: Gondolat
 • Oldalak száma: 259
 • Kiadás éve: 2011

Egészség- és nyugdíjbiztosítás, tb-járulékok 2011

A kötet részletesen ismerteti a nyugdíjjogosultsággal, a nyugdíj melletti keresőtevékenységgel, a nyugdíj-emeléssel, a nemzetközi nyugdíjakkal és a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat.
A gyakorlat szempontjai szerint tárgyalja az egészségbiztosítási pénzellátásokat.
Behatóan foglalkozik a járuléktörvény módosulásaival és az eho-rendszert érintő változásokkal.

 • KSH raktári jelzet: 774703
 • Kiadó: Ecovit
 • Oldalak száma: 208
 • Kiadás éve: 2011

2011. június 10., péntek

Árvák hercege / Irving, John

Homer Wells a Mane állambeli St. Cloud's városka árvaházának leghűségesebb lakója: hiába próbálja az intézet igazgatója, a szülészorvos Wilbur Larch örökbe adni, a fiú előbb-utóbb mindig visszatér hozzá.
Az évek során különös barátság alakul ki Larch és Homer közt, amelynek szakítópróbája lesz, mikor a fiú úgy dönt, szerencsét próbál a világban.
Megismerkedik egy fiatal párral, és továbbáll St. Cloud's-ból, hogy a "Tengernéző" almáskertben vállaljon munkát. Itt barátokra lel, és megtalálja azt a szeretetteljes közeget, amelyre titkon mindig is vágyott. Homer odisszeiája azonban nem ér véget, ugyanis beleszeret legjobb barátja feleségébe.
Az "Árvák hercege" című regényében Larch doktor és Homer Wells különös és megrendítő kapcsolatának évtizedeken átívelő történetét tárja elénk a háború utáni amerikai próza egyik legeredetibb, legmarkánsabb hangú alkotója, John Irving, aki monumentális művével egyúttal fejet hajt a tizenkilencedik század egy legnagyobb angol regényírója, Charles Dickens előtt.

 • KSH raktári jelzet: 775403
 • Kiadó: Cartaphilus
 • Oldalak száma: 572
 • Kiadás éve: 2011

Az idő távlatából / Rankov, Pavol

Pavol Rankov a szlovák írói középnemzedék egyik legkitűnőbb képviselője, legújabb regénye, "Az idő távlatából2 című kötete írói debütálása, mely tulajdonképpen az abszurdig vitt helyzetek, stílus- és témavariációk tára. A hétköznapi logika nyomvonalain elinduló történetek, eszmefuttatások szinte észrevétlenül fordulnak ki a megszokott csapásokból, hogy aztán tipikusan "rankovi" szempontból adjanak pontos, kegyetlenül leleplező képet mindennapjainkról. • KSH raktári jelzet: 772448
 • Kiadó: Kalligram
 • Oldalak száma: 101
 • Kiadás éve: 2010

2011. június 7., kedd

Anyának lenni - Magyar írók novellái

Az anyaság érzése az anya gyermek kapcsolat az emberi élet egyik legfontosabb területe, a legerősebb érzések, érzelmek kötődnek hozzá.

Kötetünk a magyar irodalom legjobb íróinak anyáról, nagyanyáról szóló írásait gyűjti össze. Szerepelnek többek között: Ady Endre, Csáth Géza, Füst Milán, Gárdonyi Géza, Heltai Jenő, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Örkény István, Pap Károly, Tamási Áron, Tömörkény István, Veres Péter és Zelk Zoltán művei.

 • KSH raktári jelzet: 549113
 • Kiadó: Palatimus
 • Oldalak száma: 362
 • Kiadás éve: 2002

Apának lenni - Magyar írók novellái

Novelláskötetünk a magyar irodalom nagyjainak apákról, apa-gyermek kapcsolatról szóló írásait gyűjtötte egybe.

Szerepelnek benne többek között Ady Endre, Bródy Sándor, Csáth Géza, Füst Milán, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Örkény István, Tamási Áron, Tömörkény István művei. • KSH raktári jelzet: 551661
 • Kiadó: Palatimus
 • Oldalak száma: 424
 • Kiadás éve: 2003

Afrika szava / Smith, Wilbur

Hazel Bannock a világ egyik legnagyobb olajtermelő vállalatának a Bannock Olajtársaságnak az örököse.

Szomália (Afrika szarva) partjai közelében, az Indiai-óceánon hajózó magánjachtját afrikai muszlim kalózok támadják meg. Hazel nincs a hajón, ezért könnyen elrabolják lányát, a 19 éves Caylát. A túszejtők elképesztôően magas válságdíjat követelnek. A bonyolult politikai és diplomáciai helyzetben a nagy hatalmak nem avatkozhatnak be. Hazel Bannock, amikor szembesül a helyzettel és megtudja, hogy lányát, Caylát, milyen iszonyatos kínzásoknak teszik ki, segítségért Hector Crosshoz fordul. Hector, a Cross Bow Security tulajdonosa és vezetője, gondoskodik a Bannock Olajtársaság biztonságáról. Hector félelmetes harcos. Hazellel elhatározzák, hogy saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást. Wilbur Smith elsôként ír, sajátos irodalmi eszközeivel, a szomáliai partok közelében, a nyílt tengeren történő kalóztámadásokról. A regény nemcsak túszdráma, hanem átfogó képet adó vérfagyasztó triller.

 • KSH raktári jelzet: 594993
 • Kiadó: Delej
 • Oldalak száma: 523
 • Kiadás éve: 2011


2011. június 6., hétfő

Új Beatles-biblia : A négy apostol mítosza / Ungvári Tamás

Az "Új Beatles-biblia" a negyven esztendővel ezelőtt született sikerkönyv áthangolása, folytatása, megőrzése. A popkultúra profán bibliájaként elhíresült mű számos nemzedéket avatott be a négy apostol, John, Paul, George és Ringo mítoszába.
Ungvári Tamás az elsők között ismerte fel a hatvanas évek kultúrájának átrendeződését, a beatzene nemzetközi eszperantójának jelentőségét. Műfajt teremtett a hétköznapi és fenséges új arányaira figyelő alkotásában, mely egyszerre "kultkönyv" és korszakváltozásokra figyelő história. Ungvári Tamás enciklopédikus tudása javát adja az ironikus életrajz és a politikai-történelmi háttér megrajzolásában, London és New York színeinek megidézésében.
Az "Új Beatles-biblia" a Beatles-rajongás anatómiáját tárja fel a négy gombafejű titkainak megfejtésével. Legendák könyve metafizikai horizonttal, pletykakönyv kritikával, szociológia unalom nélkül. Aki a régi Beatles-bibliát olvasta, most a meghosszabbított történet birtokába juthat, aki az Új Beatles-bibliával kezdi, a régit is megismerheti. Pontosan fogalmazva: je-je-je.

 • KSH raktári jelzet: 775251
 • Kiadó: Scolar
 • Oldalak száma: 363
 • Kiadás éve: 2011

Csokoládés csodák

Mindenki szereti a csokoládét, mindegy hogy gyerek vagy felnőtt, nő vagy férfi. Változatos, sokféleképp felhasználható és egyszerűen ellenállhatatlan.
A leírások között találunk tortákat, krémeket, pitéket, felfújtat, muffint, fagylaltot vagy épp pudingot.
A csokoládéimádók könyvtárából nem hiányozhat ez a nagyszerű szakácskönyv! • KSH raktári jelzet: 842088
 • Kiadó: Gabo
 • Oldalak száma: 255
 • Kiadás éve: 2006

Testvérkötelék / Apter, Terri

Terri Apter ebben a tanulmányában számos felnőtt vallomásán keresztül elemzi szeretetünk sajátos kettősségeit: a versengés és együttműködés, a szeretet és gyűlölet együttes felbukkanását még a felnőtt között is. A lánytestvérek, főleg az ikrek kapcsolatának vizsgálata mindnyájunkat hozzásegíthet ahhoz, hogy mélyebben és őszintébben tárjuk fel legbensőbb érzelmeinket éppen a hozzánk legközelebb álló emberekkel kapcsolatban. • KSH raktári jelzet: 595027
 • Kiadó: Vigilia
 • Oldalak száma: 347
 • Kiadás éve: 2011

2011. június 3., péntek

Messze, messze / Barry, Sebastian

Willie Dunne százhatvanöt centiméter. Soha nem érte el az áhított száznyolcvan centit, hogy apja nyomdokába lépve a Dublini Királyi rendőrség tagjává válhasson. 1914-bemn azonban a testmagasság nem számít, sorozáskor senki sem kérdez rá. Willie családját, szerelmét hátrahagyva önkéntesként indul Belgiumba, hogy több ezer társával helytálljon a nagy háborúban.
A "Messze, messze" a férfivá válás regénye. Az addig csak Dublin utcáit, családját és egyetlen lányt ismerő Willie ártatlanul figyel a világra. Mindannyiszor próbák elé kerül: hol a félelemtől összevizelt nadrág, hol az első ölés, hol a pár napos szabadság élményei kavarják fel a jóhiszemű fiú érzéseit, mégis mindvégig képes megőrizni ezt a meghatóan férfias ártatlanságot. Mit hoz a háború? Borzalmat, kíméletlen ellentéteket, bajtársiasságot, együvé tartozást. És mit vesz el? Valakitől mindent.

 • KSH raktári jelzet: 594869
 • Kiadó: General Press
 • Oldalak száma: 346
 • Kiadás éve: 2011

Mindennapok Rákosi és Kádár korában

Egy új, fiatal történésznemzedék jelenti be igényét az éppen elvesztett múlt, a sokunk számára még személyes emlékezeti jelentőséggel bíró szocialista korszak történeti ábrázolására és értelmezésére.
Miként válhatnak egy rendszer építőköveivé a mindennapi élet jelentéktelen gyakorlatai? Hogyan alkották meg a kulák fogalmát, és miként válhatott valaki kulákká? Kik a főszereplői az ügynökjelentéseknek és periratoknak? Hol húzódnak a politikai szféra határai a társadalomban? Miként hatott a Rákosi-kultusz az önéletrajzírás módszereire? Mire használták az 1956-os fényképeket, és kik szerepelnek rajtuk? Hogyan felügyelte az állambiztonság a vendéglátóipart? Kik jártak Rotschild Klára divatszalonjába és hogyan változott a szocialista divatirányítás? Hogyan küldték "elvtársi üdvözletüket" külföldről egy szocialista nagyvállalat dolgozói? Miben érzékelték mindennapjaikban egy gyár munkásai, hogy hivatalosan az uralkodó osztályhoz tartoznak? Miként lehetett egy munkásasszonyból országgyűlési képviselő? Kik laktak a "káderdűlőn", milyen kiváltságaik voltak és hogyan jártak vadászni? Miként találták fel a galeriket, és mitől számított fasisztának egy felvonulás 1969-ben? Hogyan használták a rendszerváltás idején a szocialista korszak polgár fogalmát?

 • KSH raktári jelzet: 762900
 • Kiadó: Nyitott Könyvműhely
 • Oldalak száma: 375
 • Kiadás éve: 2008

Imperium / Harris, Robert

Amikor Tiro, az egyik római senator bizalmi embere egy hideg novemberi napon ajtót nyit egy halálra rémült idegennek, olyan eseményeket indít el, melyek végül a történelem egyik legnevezetesebb bírósági tárgyalásának, egy tárgyalóteremben játszódó izgalmas drámának a főszereplőjévé teszik gazdáját. A váratlan látogató szicíliai, s kiderül róla, hogy a szigetet kormányzó korrupt római helytartó, Verres önkényének lett áldozata. Tiro gazdája, az a bizonyos római senator nem más, mint Marcus Tullius Cicero, a fiatal jogász és a kiemelkedően tehetséges szónok, akit az isten is arra teremtett, hogy megragadja a legfőbb hatalmat, az imperiumot. Így kezdődik Robert Harris legújabb és legjobbnak tartott regénye. A pergő cselekményű és egyfolytában izgalmas történetet és a szereplőket Tiro szemével látjuk, és az ő fülével halljuk.
Ő vezeti be az olvasót a római politika erőszakkal és árulással megvert világába, tőle tudjuk, mit jelent az, ha egy jóravaló, könyörületes, mindazonáltal eszes és sebezhető férfi mindenképpen érvényesülni akar, a hatalom csúcsára tör.

 • KSH raktári jelzet: 773888
 • Kiadó: Gabo
 • Oldalak száma: 397
 • Kiadás éve: 2010

2011. június 2., csütörtök

Egy naplopó tűnődései / Jerome, Jerome K.

A kiadó jelentős hiányt pótolt be a humoros könyvkínálat területén azzal, hogy megjelentette Jerome-tól az "Egy naplopó tűnődései"-t. A könyv külföldön több mint száz kiadást! ért meg, és méltán hozta meg az írónak a világsikert. Fejezetein keresztül bepillantást nyerhetünk a viktoriánus Anglia feneketlen bugyraiba. A hangulat, amelyet Jerome történetek nyújtanak az olvasónak rendkívül vidámak, az események mulatságosak és egészséges iróniával fűszerezettek. Ezzel együtt azonban, ez a történet a nagybetűs életről szól a maga módján: találóan, emberközelien és kendőzetlenül.

 • KSH raktári jelzet: 551057
 • Kiadó: Dolmen
 • Oldalak száma: 252
 • Kiadás éve: 2002

Szépségtapasz / Center, Katherine

Lanie Coates egy nap rádöbben, hogy nem ilyen életre vágyott. Hiába van három fia, akiket imád, hiába büszke a férjére, akiből egyszer talán híres zeneszerző lesz, hiába valósult meg számára az "amerikai álom", mégsem boldog. Kétségbeesetten próbál visszaemlékezni fiatalkori álmaira, de minden energiáját lekötik a gyerekek, és képtelen kiszabadulni a hétköznapok taposómalmából. Végül egy szerencsétlen találkozás egy régi iskolatárssal megadja neki a lökést, amely ahhoz kell, hogy megváltoztassa az életét.
Lanie nekiáll, hogy kihalássza a pelenkás doboz aljáról azt a ragyogó embert, aki azelőtt volt, mielőtt az anyaság minden mást kiszorított az életéből. Sportolni kezd, visszatalál régi hobbijához, megpróbál új életet lehelni szexuális életébe, és legfőképpen azért küzd, hogy elhitesse önmagával: még mindig szép - bár ez utóbbi sokkal nehezebb feladatnak bizonyul, mint gondolta. Az idő múlásával egyre elkeseredettebben vágyik arra, hogy újra régi önmaga legyen - ám ezt egyáltalán nem olyan könnyű elérnie, főleg miután rádöbben, hogy a nagy átalakulással a házasságát is veszélybe sodorja...

 • KSH raktári jelzet: 594848
 • Kiadó: Kelly
 • Oldalak száma: 284
 • Kiadás éve: 2011

127 óra - A kanyon fogságában / Ralston, Aron

A Utah állam kanyonvidékén stoppolgató, huszonhét éves Aron Ralston hegymászó és kalandsportoló tökéletesen otthon érezte magát a természet csodás világában. Egy átlagosnak induló túrán azonban megtörtént vele a tragédia. Szombat délután volt, és két óra negyvenegy perckor, nyolc mérföldre a kisteherautójától épp egy mély és keskeny hasadékkanyonban ereszkedett lefelé, amikor elszabadult egy hatalmas sziklatömb, és jobb kezét, illetve csuklóját a kanyon falához préselte.
Aron Ralston számára ezzel megkezdődött a hatnapos pokol. Kevés ivóvízzel és élelemmel, valamint megfelelő ruházat nélkül kellett végigkínlódnia a hideg éjszakákat, ráadásul azzal a szörnyű tudattal, hogy senki sem tud hollétéről. Kétségbeejtő helyzetében kénytelen volt sorra elvetni a szabadulás különböző lehetőségeit - az egyetlen és utolsó esély, a menekülés legborzasztóbb módjának kivételével.
A megrendítő és igaz történet alapján Danny Boyle forgatott filmet, melyet 6 Oscar-díjra jelöltek.

 • KSH raktári jelzet: 594807
 • Kiadó: Cartaphilus
 • Oldalak száma: 337
 • Kiadás éve: 2011

2011. június 1., szerda

William & Kate - Az évszázad esküvője / Jobson, Robert

2010 novemberében végre napvilágra került a hír, amelyre régóta várt a világ: Vilmos herceg, aki második a brit trón várományosainak sorában (Károly walesi herceg és a feledhetetlen Diana elsőszülött fia), feleségül veszi Kate Middleton kisasszonyt - aki cím és rang nélküli.
Egy egyszerű polgárlányt tehát, aki, ha a véletlen úgy hozta volna, bármelyikünk szomszédja is lehetne - de, ahogyan ebből a könyvből mind jobban megismerjük a menyasszonyt, látjuk, hogy középosztálybeli származása ellenére, mintha csak arra született volna, hogy Nagy-Britannia királynéja legyen. Fiatal, fényben-pompában nevelkedett, de felnőttesen józan gondolkodású.
Robert Jobson, az uralkodócsalád életének hű és megbízható krónikása megír mindent, ami a királyi esemény színfalai előtt és mögött zajlott: ahol kell, elemez, ahol lehet, anekdotázik; de nem hallgatja el az ifjú pár útját fenyegető veszélyeket és akadályokat sem. És persze beavatja az olvasót a királyi nász előzményeibe is: leírja, hogyan ismerkedtek meg egymással az egyetemen, hogyan szakítottak, hogy aztán újra megtalálják egymásban azt, akit a Sors nekik rendelt, miként zajlott a leánykérés Kenya távoli hegyei között.
Megírja az egész tündérmesét, aminek fényét még az sem halványíthatja el, hogy a valóságban esett meg.

 • KSH raktári jelzet: 594850
 • Kiadó: JLX
 • Oldalak száma: 340
 • Kiadás éve: 2011

Angyalbazár / Vukovári Panna

"Angyal szállt át a szobán" - szoktuk mondani. De mi volna, ha egyszer tényleg, valóban átszállna az életünk felett egy angyal? Észrevennénk vagy legyintenénk? Vajon hinnénk a csodában, vagy inkább a józan eszünket vennénk elő?
Az "Angyalbazár" című regény szereplői így vagy úgy, de döntéshelyzetbe jutnak. Hullámvölgybe kerülve kénytelen-kelletlen be kell ismerniük: rajtuk már csak a csoda segíthet. És hogy rájuk talál-e a várva-várt csoda? - ezt mesélik el a fordulatosan megírt, sokszínű és bízvást mondhatni: "angyali" könyv egymásba fonódó sorsai. A szívmelengető történeteket ellenállhatatlan humoruk és egyszersmind lélektani mélységük teszi különleges olvasmánnyá.

 • KSH raktári jelzet: 594813
 • Kiadó: Kornétás
 • Oldalak száma: 455
 • Kiadás éve: 2011

Másnap - Feljegyzések a háborúból / Petőcz András

Petőcz András új regénye, a "Másnap", ismét megidézi Annát, a szerző "Idegenek" című nagysikerű, Márai-díjas könyvének tragikus sorsú főhősét. A kislány ebben a történetben végre eljut a "szabadság", a "bőség" világába, ahol, legalábbis kezdetben, "minden jó", ahogy azt ő maga tízenéves gyerekként gondolja. Aztán a háború mindent tönkretesz. Anna, már majdnem felnőtt nőként, sehol sem érzi otthon magát, folytonos idegenségérzését csak fokozza a mindennapokban egyre jobban jelenlévő terror, valamint a tudat, hogy hontalan menekültként a magányát semmi sem tudja feloldani. Talán ha megtalálná ismeretlen apját, minden megváltozna... Petőcz a tőle megszokott stílusban, nyugodt, világos mondatokkal fogalmazza meg vízióját napjaink világáról. A főhősnek, Annának a kiszolgáltatottsága a 21. század emberének félelmeit, szorongásait tükrözi.

 • KSH raktári jelzet: 594810
 • Kiadó: Noran Könyvesház
 • Oldalak száma: 269
 • Kiadás éve: 2011