2012. szeptember 27., csütörtök

Gaszner és Rihmer főorvos elmeosztálya / Havas Henrik


"Különös világ ez, meg fogják látni. A segítségre szorulók mintha egyre többen lennének, a segíteni tudók meg mintha egyre kevesebben. Diplomás ápolók egész évfolyamai szerződnek külföldre, az orvosok egy része pedig a jobban jövedelmező magánpraxist választja, vagy szintén a távoli boldogulást. A százötven éves főépületről jószerével mindenütt mállik a vakolat, a technikai feltételek igen szerények. Mégis, mindennek ellenére is a Lipóton folyó gyógyító munka, nem túlzás ezt állítani, világszínvonalú. Magyarországon körülbelül hatszázezer ember szenved agyrákosodásban. A Lipóton egyebek mellett negyven hektár erdő, tizenkét épület, hatszáz fős személyzet, évi négymilliárd forint segíti közülünk néhány ezer ember gyógyulását. Meg persze nem egy labor, amelyek mellett én is hajlamos vagyok unottan elmenni. Pipetták, kémcsövek. Kit érdekel? Pedig még ezeken a kémcsöveken is emberéletek múlnak."  • KSH raktári jelzet: 553293
 • Kiadó: Alexandra
 • Oldalak száma: 316
 • Kiadás éve: 2003

Fertő - Szülőknek kötelező! / Vujity Tvrtko

Szörnyek a gyerekszobában! A világháló ma már létszükséglet. Öncsalás azonban, ha elhitetjük magunkkal, hogy a mi családi békénket nem fenyegetik a nem kívánatos internetes tartalmak. Egyetlen esélyünk van a tiltott vagy engedélyezett, de teljességgel lélekromboló internetes pornográfia (erőszakszex, pedofília stb.) ellen: kiismerni sunyi felbukkanási formáit, és felkészíteni gyermekeinket a veszélyre. Ebben lehet minden felnőtt - szülő, nagyszülő és pedagógus - segítségére ez a könyv! Minden, amit az internetes pornográfiáról tudnunk kell, megóvhassuk gyermekeink lelki épségét.


 • KSH raktári jelzet: 781279
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 687
 • Kiadás éve: 2012

Könyörtelenek - Életre ítélt gyilkosok / Havas Henrik


A szegedi Csillagbörtön egyik épületének tetején egy ketrec áll. A „tészesek" számára csupán ez a hely jelenti a szabad levegőt. Embertelen gyilkosok, akik sohasem szabadulhatnak. Könyörtelenül elbántak velük, ahogyan ők is könyörtelenül bántak áldozataikkal. Közülük többen állítják, hogy a halálbüntetés megváltás volna; hogy még a kötél is jobb, mint ez a reménytelenül lassú halál. Rabtársaiktól elkülönítve élnek,
szigorú napirend szerint. Tét nélkül ölhetnének - nekik már semmi sem képes rontani a helyzetükön.

Ebben a könyvben hat ténylegesen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt gyilkos vallomását olvashatják. Vérfagyasztó tetteik és gyalázatos sorsuk mellett feltárulnak a Csillagbörtön hétköznapjai, valamint jogászok, szociológusok és pszichológusok mondják el véleményüket erről az Európában sajátságosnak számító büntetési nemről, melyet immár az Alkotmányunk is tartalmaz.

„Sokan mondják azt, hogy most kerültem jó helyre, mert veszélyes
vagyok. A társadalom kivetett magából, s életem végéig arra
ítélt, hogy egy szűk, kényelmetlen cellában éljek. Ha én lettem
volna a bíró, valószínűleg ugyanezt az ítéletet hozom."

„Aztán lelőttem és annyi. Nem gondolkodtam azon, hogy mi van. Nem
álltam kábítószer befolyása alatt. Két méterről lőttem
homlokon. Ha biztosra kell menni, nyilván nem térden lövöm." • KSH raktári jelzet: 608833
 • Kiadó: Libri
 • Oldalak száma: 206
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 26., szerda

A bűn nyomában : a budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896-1914 / Perényi Roland

A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy 1896 és 1914 között hogyan jelent meg a hivatalos jogi, rendőri, kriminológiai, valamint a társadalmi diskurzusban a modern nagyvárosi bűnözés kérdése. A statisztikusok már a 19-20. század fordulóján megkísérelték a bűnözés mutatóinak elemzését, s ekkor jött létre a bűnözéssel foglalkozó tudomány, a kriminológia is. A rendőrség bűnözőképét ugyanakkor egyértelműen a "rovott múltúak" koncepciója határozta meg.

A bűnözés kérdése fontos szerepet töltött be a modern tömegsajtóban is. Míg a különböző napilapok igyekeztek többé-kevésbé kiegyensúlyozottan tudósítani a különböző bűntípusokról, addig a ponyvák és detektívregények tematikáját egyértelműen a véres bűntények határozták meg. Az 1900-as évek elején jelent meg a népszerű bűnügyi irodalom, illetve a társadalmi élet árnyoldalainak megvilágítását célzó, részben társadalomtudományos módszereket alkalmazó szociális riport.  • KSH raktári jelzet: 781320
 • Kiadó: L'Harmattan
 • Oldalak száma: 318
 • Kiadás éve: 2012

Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások 1977-2012 / Hankiss Elemér


Harmincöt év tanulmányai elemzik ebben a kötetben a magyar társadalom magatartás-kultúrájának, értékrendszerének eltorzulását, közösségeinek szétzilálódását, a polgárosodás folyamatának megszakadását, a megnyíló társadalmi csapdákat, a "szabadság sokkját", - és keresik a választ arra, hogy hogyan lehetne kikerülni ezekből a csapdákból. 

Hogyan lehetne újra "kitalálni Magyarországot"? Hogyan lehetne egy "Új Reformkor" kibontakozását elősegíteni? Hogyan lehetne s kellene végre, évszázados késéssel, megkötnie a magyar társadalomnak a maga "társadalmi szerződését"? Hogyan találhatná meg az ország a maga helyét s lehetőségeit a világban, a "bizonytalanság korában"? 


 • KSH raktári jelzet: 781553
 • Kiadó: L'Harmattan
 • Oldalak száma: 522
 • Kiadás éve: 2012

Turizmológia / Michalkó Gábor

"A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerűen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak." (Dr. Jancsik András, dékán Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar)

"A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához." (Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke)  • KSH raktári jelzet: 781370
 • Kiadó: Akadémia
 • Oldalak száma: 266
 • Kiadás éve: 2012

A média társadalomtörténete Gutenbergtől az internetig / Briggs, Asa & Burke , Peter

A kommunikáció eszközök iránti érdeklődés igen régi keletű. A retorikát, a szóbeli és írásos kommunikáció művészetét az ókori görögök és rómaiak rendkívül komolyan kezelték. Tanulmányozása tovább folytatódott a középkorban, és még nagyobb lelkesedéssel a reneszánszban. A "közvélemény" fogalma a 18. század második felében alakult ki, a "tömegek" iránti érdeklődés pedig a 19. század elején kezdett körvonalazódni. A 20. században az érdeklődés a propaganda, majd napjainkban az elektronikus médiumok felé fordult.
A jelen könyv által elmesélt történet elsősorban az információk, a gondolatok és a szórakozás kommunikációjára összpontosít, ahogyan az szavakban és képekben a beszéd, az írás, a zene, a nyomtatás, a távírás, a telefonálás, a rádió, a televízió, illetve legújabban az Internet révén megmutatkozik. A szerzők állítása, hogy a kommunikációval és kultúrakutatással foglalkozó, egyre növekvő számú kutatónak - bármi legyen is a kiindulópontja- komolyan kell vennie a történettudományt, a történészek pedig - bármely korszakkal vagy témával foglalkozzanak is - nem hagyhatják figyelmen kívül a kommunikációt, beleértve a kommunikációelméletet és a kommunikációtechnológiát. A médiát rendszerként kell felfognunk -állítják-, amely folyamatosan változik, és amelyben a különböző elemek hol jelentősebb, hol kevésbé lényeges szerepet játszanak. Jelen kötet lényegében társadalom- és kultúrtörténet, kiegészítve politika-, gazdaság- és -nem utolsósorban- technikatörténeti megközelítéssel. 


 • KSH raktári jelzet: 781382
 • Kiadó: Napvilág
 • Oldalak száma: 460
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 25., kedd

A Sziklakórház rövid története - 1935-2002 / Tatai Gábor

A történelem sokszor messze meghaladja az írói képzelet határait. A Sziklakórház legendába hajló, 2002-ig ,,szigorúan titkos" története esetében is ez a helyzet. A témáról az első hiteles művet visszaemlékező orvosok, nővérek, betegek lélekbemarkoló gondolatai, műszaki rajzok, térképek és fotók teszik még érdekfeszítőbbé. A II. világháború idején kiskatonákat ápoló grófnők, a korábban nyilas főorvos embermentő munkája, az 1956-os forradalom alatt forradalmárokat és szovjet katonákat is gyógyító, később kényszerből ügynöki jelentéseket író másik főorvos sorsa a viharos magyar valóság őszinte tolmácsolása. A titkos hidegháborús fejlesztésekről mindent elmond, hogy az atomháborúra készülő óvóhely és kórház végleges átadására az 1962-es kubai rakétaválság előtti hónapokban került sor. A budai Vár mélyén fekvő titkos bunker és kórház története izgalmas, megrázó és szürreális, de a mű igazán azoknak az embereknek állít emléket, akik megőrizték emberségüket a legnagyobb megpróbáltatások közepette is.


 • KSH raktári jelzet: 606264
 • Kiadó: Sziklakórház Múzeum
 • Oldalak száma: 44
 • Kiadás éve: 2011

Emberek, akik megváltoztatták a világot 4. - A nagy háború és a mai világ 1914-től napjainkig

A világhírű Larousse kiadó négykötetes sorozata azokról az emberekről, akik megváltoztatták a világot. Egyetlen kor sem létezhet a maga hősei nélkül, vagy, mivel az események elválaszthatatlanul egybeforrnak a cselekvő személyiségekkel, úgy is fogalmazhatnánk, hogy történelem nagy alakjai akaratuk, bátorságuk vagy lángelméjük révén mindig megteremtették saját korukat.
Világunk története a kezdetektől kivételes férfiak és asszonyok életéhez igazította lépteit. Nemcsak az államférfiak (Hammurápi, Ehnaton, Ramszesz, Kleopátra, Nagy Sándor, Attila, Chlodvig, Julius Caesar és mások), hanem a tudósok, a művészek és a vallásalapítók (Buddha, Konfuciusz, Szókratesz, Platón, Avicenna és mások) is sokat tettek azért, hogy megváltoztassák a világot. Az ő életüket és munkásságukat bemutatva megelevenedik szemünk előtt a kor, amelyben éltek és alkottak.

A sorozat negyedik kötete Charlie Chaplin első sikereitől a Nelson Mandela győzelméig terjedő időszak száz rendkívüli alakját, sorsát mutatja be, a 20. század kiemelkedő politikusain, a női egyenjogúság élharcosain, a harmadik világ forradalmárain, a század íróin és sportolóin, festőin és popzenészein keresztül.


További kötetek:
1. Kezdetektől a középkorig : i.e. 1800-1492
2 A reneszánsztól a felvilágosodásig, 1492-1789
3. A forradalom és a 19. század : 1789-1914


 • KSH raktári jelzet: 835307
 • Kiadó: Kossuth
 • Oldalak száma: 323
 • Kiadás éve: 2011

Csillagászat / Ridpath, Ian


Ennek a ragyogóan illusztrált kézikönyvnek a legfrissebb ismereteire támaszkodva bejárhatjuk a Naprendszert bolygóról bolygóra. A csillagtérképek és a csillagképek ábráinak segítségével utakat találhatunk magunknak az éjszakai égbolton, a csillagok, a galaxisok és más objektumok sűrűjében. Megismerhetjük a csillagok kutatásának történetét a legkorábbi civilizációktól napjainkig. Megtanulhatjuk, hogyan tájékozódjunk szabad szemmel, hogyan távcsővel és hogyan teleszkóppal.


 • KSH raktári jelzet: 760376
 • Kiadó: Mérték
 • Oldalak száma: 300
 • Kiadás éve: 2007

Kamaszkor / Czernin, Monika és Largo, Remo H.


Számítógép-függőség, csoportos ivászat, iskolaundor - a fiatalokról általában ritkán jelenik meg pozitív hangvételű írás. És ez így van, annak ellenére, hogy a fiatalok többsége öntudatosan, felelősségteljesen és nagy kezdeményezőkészséggel indul neki az életnek. Remo H. Largo és Monika Czernin könyvükben bemutatják a bonyolult fejlődési folyamatot, amelyen a fiatalok keresztülmennek. Szeretnék, ha a felnőttek megértenék a fiatalokat - ők a  jövőnk zálogai. A könyv tanácsot és segítséget nyújt az elbizonytalanodott szülőknek, tanároknak és mindenkinek, aki fiatalokkal foglalkozik, és közös gondolkodásra buzdít.
Kitűnő, égetően aktuális könyv. Példaértékű, ahogy a serdülőkort - kiterjesztve - szemléli a születéstől a globális kihívásokkal szembenéző világba való beilleszkedésig. Meg vagyok győződve róla, hogy a könyv, mely persze elsősorban a szülők legszélesebb körét célozza meg, egyértelműen tanári kézikönyv is lehetne, a tanárképzések kötelező irodalmává kellene, hogy váljon. • KSH raktári jelzet: 781068
 • Kiadó: Sanoma Media
 • Oldalak száma: 360
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 24., hétfő

Veszélyes vonzódás / Lokko, Lesley

Amikor a dúsgazdag Rianne de Zoete előkelő dél-afrikai otthonából egy angliai internátusba kerül, az első gondolata a szökés. Nem elég, hogy a szobáját három másik lánnyal kell megosztania, de még azt is el kell tűrnie, hogy az étkezdében „bennszülöttek” esznek az asztalánál? Hagyja szó nélkül, hogy a városka egyetlen szórakozóhelyén egy fekete fiú, akiért szemmel láthatóan bomlik a többi lány, még ki is gúnyolja őt? Úgy érzi, egy perccel sem maradhat tovább egy ilyen helyen.

Az egy percből egy egész év lesz, a szobatársakból barátok egy életen át. Pedig a lányok nem is különbözhetnének jobban egymástól. A kissé duci, szemüveges, vörös hajú Gabby a szülői ridegség elől menekül a tudását és tehetségét elismerő középiskola, majd az egyetem padjaiba. A bájos Nathalie egy megrázó szünidei élmény után évekig azért küzd, hogy képes legyen kilépni elkényeztetett, nagyvilági anyja árnyékából. A szexi Charmaine-t pedig egyetlen cél vezérli: többre vigye, mint szerencsétlen, magára hagyott édesanyja, mindegy, milyen áron. És Rianne? Neki az ölébe hullik a szerencse: Milánó, New York, Párizs várja, és a szupermodellek csillogó világa.

Rianne hamar ráébred, hogy a divatszakmában az élet nem csupán irigylésre méltó, de kegyetlen is tud lenni. Pláne, ha közbeszól a szerelem és a politika. Márpedig Rianne éppen abba a fekete férfiba szeret bele szenvedélyesen, akinek fényes politikai karriert szán a forrongó, újjászületőben levő Dél-Afrika.

Rianne-t hidegen hagyja, hogy választásáért a divatvilág kilöki magából, a családja pedig elfordul tőle. A férfiért azonban, akit szeret, felveszi a harcot – ha kell, egész Afrikával. • KSH raktári jelzet: 606616
 • Kiadó: Kelly
 • Oldalak száma: 544
 • Kiadás éve: 2011

Ház kilátással / Fforde, Katie

Ellie Summer élete alaposan felbolydult. Néhány hónappal ezelőtt még nagyon boldog volt barátjával, Rickkel. Ám amikor kiderül, hogy terhes, keserűen kell tudomásul vennie, hogy Rick hallani sem akar a gyerekről.

Grace Soudley élete sem túl vidám. Férje elhagyta egy másik nőért. Biztonságot egyedül a nagynénjétől örökölt csodálatos régi ház nyújt neki. A tető megjavítására még futotta, ám az egész ház felújítására már nem. Márpedig ha nem jut valahonnan egy horribilis összeghez, otthona és ezzel élete is összeomlik.

Ellie és Grace találkozik, s bár a két nő merőben különbözik, segíteni próbálnak egymásnak. Ellie-nek szüksége van arra, hogy valahol befogadják, Grace-nek pedig szüksége van albérlőre. Mindkettőnek a másikra. De ekkor váratlanul megjelenik Grace mostohalánya, Demi, majd a rendkívül nyugtalanító és rendkívül vonzó Flynn Cormack. Amikor Grace váratlanul néhány szép és talán kincset érő festményre bukkan, felgyorsulnak az események. Feltűnnek a színen a kapzsi testvérek, és nem akármilyen szerelmi bonyodalmak is keletkeznek.

 • KSH raktári jelzet: 599525
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 492
 • Kiadás éve: 2011

A Fehér gyöngy / Furnivall, Kate

1941, Malajzia. Constance Hadley a gazdag ültetvénytulajdonos-feleségek látszólag kényelmes életét éli, de borzalmas titkot rejt a múltja, ami veszélybe sodorhatja házasságát. Egyébként sem élvezi a gyarmati élettel járó unalmat, a tikkasztó hőséget és szerelem nélküli házasságát.

A japán invázió kezdetével élete örökre megváltozik. Mikor hullani kezdenek a bombák Palur városára, Connie úgy határoz, hogy Szingapúrba menekül a család hajója, a Fehér gyöngy fedélzetén.

Az erős akaratú nő férjével, fiával és három barátjával az oldalán kihajózik a titokzatos hajókereskedő, Fitzpayne társaságában. Egyedül Fitzpayne vezetheti őket biztonságba a Dél-kínai tenger szigetei között, miközben ellenséges repülők vadásznak a menekülők hajóira.

Az állandó veszély és bizonytalanság feszültséget és érzelmeket szítanak a társaság tagjai között, fogytán az élelem, ráadásul új útitársakkal is gyarapodnak, miközben az általuk ismert világ lassan darabokra hullik körülöttük. Közben Connie abszurd módon mégis élvezi ezt az újfajta szabadságot, és felfedez magának egy izgalmas, különleges és valódi érzelmekkel teli világot.

 • KSH raktári jelzet: 599755
 • Kiadó: I.P.C.
 • Oldalak száma: 508
 • Kiadás éve: 2011

2012. szeptember 20., csütörtök

Egy nap / Nicholls, David


Két évtized, két szerelmes, egy nap - így hangzik a regény mottója, mely frappánsan vázolja fel a könnyed, mégis színvonalas románcairól már korábban is ismert David Nicholls új sikerkönyvének tartalmát. Emma és Dexter története egyetemi ismeretségükkel kezdődik. Az egymást eleinte csak kerülgető fiatalok a diplomaosztó buli után kalandos éjszakát töltenek együtt. Ám a sors úgy hozza, hogy noha jó barátok maradnak, az útjaik elválnak: Emma munkát keres, a jómódú családból származó Dexter pedig utazgatni kezd. Szerelmek, konfliktusok, félreértések és tragédiák szálainak bonyolult szövevénye bontakozik ki az olvasó előtt, ahogy évről évre követi a fiú és a lány életének eseményeit. Hihetetlen sikerű romantikus történet, mely a kritikusok és az olvasók szokatlanul egybehangzó véleménye szerint kétségtelenül a legeredetibb és legjobb szórakoztató szerelmes regény a Bridget Jones naplója óta.

 • KSH raktári jelzet: 599589
 • Kiadó: Cartaphilus
 • Oldalak száma: 506
 • Kiadás éve: 2011

Alszik az Isten / Vaszary Gábor

A regény főszereplője, Raymond Montadon, francia festő, aki az előkelő és elegáns társaságok kedvelt tagja. A szerencse ugyanis mindennel elhalmozta, ami csak kell egy világfinak. Bár negyvenöt éves, sokkal fiatalabbnak látszik, valódi férfiszépség, kellemes társalgó, és főként a híre az, ami megdobogtatja a tizennyolc éves lánykák és a negyvenes dámák szívét: ő a legnagyobb szoknyabolond jelenleg Párizsban. Ugyan néha-néha felrémlik előtte, hogy talán mást is lehetne festeni, mint estélyi ruhás szépasszonyok portréit, de az élet könnyebbik oldalán szeret sétálni. Irigyei azt az élcet suttogják mögötte: "kevésbé szerencsés körülmények között többre is vihette volna, hogy kevésbé népszerű legyen..." Ebből a kiinduló helyzetből szoktak bekövetkezni a tragédiák. Ahogyan hősünkkel is megesik. Egy hercegnő estélyén megismerkedik egy rendkívüli asszonnyal, aki ráadásul özvegy, tizenöt éves lánya a társasági szabályoknak megfelelően zárdában nevelkedik. Az azonnal felhorgadó vadászszenvedélyt az is fokozza a festőben, hogy Aline zárkózott, sőt - mondhatni - kifejezetten szemérmes. Amikor azonban az is kiderül, hogy a festő barátja, a konzervatív professzor egyenesen feleségnek szemelte ki az asszonyt, Raymond döntő lépésre szánja el magát. Hogy a kaland meghökkentő módon ér véget, aminek következtében a festő "megörököl" egy tizenéves lányt, már sejtetni engedi, hogy újabb fordulatok esnek még két ember életében. • KSH raktári jelzet: 573627
 • Kiadó: Helikon
 • Oldalak száma: 319
 • Kiadás éve: 2007

Eső / Miklya Anna


Miklya Anna harmadik regényének főhőse héthónapos terhes, amikor egy Békés megyei kisvárosban élő anyja megkéri, hogy mérje fel a helyi önkormányzat alapítványának kezelésében lévő műemlék majorok állapotát. Az épületeket ugyanis megrongálták a hónapok óta tartó esőzések. A főhős él az alkalommal, hogy visszatérhet a helyre, ahol gyermekkorát töltötte, és Budapest helyett ebben a csöndes és békés kisvárosban hordhatja ki és szülheti meg gyermekét.
A békés kisvárosról azonban kiderül, hogy életét rejtett hatalmi és anyagi érdekek irányítják, és a műemlékek ügye kibogozhatatlanul régesrégi rokoni sérelmekkel és családi konfliktusokkal szövődik össze.  • KSH raktári jelzet: 609793
 • Kiadó: Jelenkor
 • Oldalak száma: 252
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 19., szerda

Zsákmese / Ördögh Ottó, Róth Anikó

Egy napsütéses délután egy kislány várakozón figyeli, vajon kinyílnak-e végre a parkban magasodó tulipánfa virágai. A várakozás során elszunnyad, és varázslatos álmot lát… és sok mindent megtanul a barátságról, a kitartásról, az áldozatvállalásról, de legfőképpen a szeretről…

Ördögh Ottó lenyűgöző meséje Róth Anikó rajzai, festményei révén a mesék álomvilágába varázsolja a gyerekeket.


 • KSH raktári jelzet: 837720
 • Kiadó: Scolar
 • Oldalak száma: 31
 • Kiadás éve: 2008

Éljen Kartonvár! / Walko

Kartonvárban mindig történik valami izgi!
Elcsi bácsi holdrakétát épít Egonnal és Edömérrel. Sajnos Ilcsi néni nem tud velük repülni, mert ki kell még teregetnie. Bánhatja bizony! Mindegy, hogy a király érkezik-e látogatóba, vagy Papundekliék indulnak kincsvadászatra a kartonvári tavacskában, a lényeg az, hogy ebben a városban sosem lehet unatkozni.

Nézz be hozzánk Kartonvárba! Ide sose jössz hiába! Kartonvárban kacagás van és móka, mintha mindig csak vasárnap volna. Azt csinálsz itt, amit akarsz, mert soha senkit sem zavarsz.

Elcsi bácsi holdrakétát épít Egonnal és Edömérrel. Sajnos Ilcsi néni nem tud velük repülni, mert ki kell még teregetnie. Nagy kár! Mindegy, hogy a király érkezik-e látogatóba, vagy Papundekliék indulnak kincsvadászatra a kartonvári tavacskában, ebben a városban sosem lehet unatkozni. • KSH raktári jelzet: 610154
 • Kiadó: Egmont
 • Sorozat: Kartonvári kalandok
 • Oldalak száma: 63
 • Kiadás éve: 2012

Tesz-Vesz szótár : magyar-angol-német / Scarry, Richard"Kedves Olvasó!
Ebben a könyvben több mint 1500 szót és ugyanennyi képet találsz. Sőt mi több, háromszor annyi szót, mert a Tesz-vesz szótárban a magyar szavak mellett angol és német szavakat is találsz. Igazi szótárt vehetsz a kezedbe, amelyet, remélem, örömmel forgatsz majd, hiszen a képek sokat segítenek. Meglátod, milyen érdekes összehasonlítani a három nyelv szavait. Ha még nem tanulsz idegen nyelvet, kérj meg valakit, aki tud angolul vagy németül, hogy tanítson meg a helyes kiejtésre. Még egy mulatságot találsz majd a könyvben. A könyv írója és rajzolója sok apró rejtvényt ad fel neked, így a böngészés mellett még keresgélhetsz is!
Jó szórakozást!"

 • KSH raktári jelzet: 843273
 • Kiadó: Lilliput.
 • Oldalak száma: 69
 • Kiadás éve: 2011

2012. szeptember 18., kedd

Albert Einstein igaz története / Neffe, JürgenEins­tein nagy­sze­rű egyé­ni­sé­ge, tudós zse­ni­je kí­ván­csi­vá tesz mind­nyá­jun­kat sze­mé­lyes éle­tét il­le­tő­en is.

Az újabb ku­ta­tá­sok alap­ján elő­ke­rült do­ku­men­tu­mo­kat is fel­hasz­nál­va Jür­gen Neffe vissza-vissza­té­rő­en ír a tudós ket­tős én­jé­ről: fiús vi­dám­sá­gá­ról és el­mé­lyült kon­cent­rá­ló­ké­pes­sé­gé­ről, ba­rát­sá­gos­sá­gá­ról és nő­gyű­lö­le­té­ről, a fi­zi­ka alap­ve­tő meg­újí­tó­já­ról, a meg­ha­tó és bosszan­tó em­ber­ről.

Az Eins­tein-le­gen­dá­nak ez a nagy össze­fog­la­lá­sa olyan si­ker­nek ör­vend, hogy a Wa­shing­ton Post az „Év leg­jobb köny­vé­nek” vá­lasz­tot­ta. Egy ame­ri­kai na­pi­lap – egy né­met­ből for­dí­tott művet!


 • KSH raktári jelzet: 594777
 • Kiadó: Typotex
 • Oldalak száma: 593
 • Kiadás éve: 2011

Ahogy elkezdődött... / Széchenyi Zsigmond


Az "Ahogy elkezdődött..." Széchenyi Zsigmond írói munkásságának valószínűleg legkiemelkedőbb alkotása.

Ebben az önéletrajzi kötetben a tündéri gyermekkort idézi meg végtelen kedvességgel, finom humorral és egy cseppnyi nosztalgiával. Megismerhetjük családját, barátait, tanítóit, a sárpentelei és mileschaui hétköznapokat. Mindezeket "életének vezérlő csillagán", a vadászaton keresztül láttatja velünk Széchenyi Zsigmond.
Vele tarthatunk vadásszá válásának első lépéseiben, a csúzlitól a flóberten keresztül a komoly fegyverekig. És közben végigizguljuk az "elsőket", az első verebet, az első mókust, az első őzet, észrevétlenül megismerhetjük az igazi vadászat és vadászetika máig érvényes alapjait.

 • KSH raktári jelzet: 596510
 • Kiadó: Mérték
 • Oldalak száma: 316
 • Kiadás éve: 2011

Királygyilkosok - gyilkos királyok / Murray, John


A Királygyilkosok - gyilkos királyok az európai történelem több mint egy évezredén kalauzolja végig az olvasót, s megismerteti az uralkodóházak tagjai ellen és nemegyszer által elkövetett gyilkosságok indítékaival, eszközeivel és következményeivel. Nincs az a regény, amely felvehetné a versenyt a valósággal: a rejtélyes vagy erőszakos halálesetekkel a fényes palotákban; a zsarnokgyilkosokkal, akik véget vetnek egy dinasztia uralmának, és megváltoztatják a történelem folyását.

Ez a lenyűgözően érdekes könyv a karddal és nyíllal, bombával és puskagolyóval, sőt, boszorkányság útján elkövetett gyilkosságok, valamint a többnyire kegyetlen megtorlások igaz történeteit mondja el. A színhelyek is változatosak: Oroszországtól Portugáliáig, Görögországtól Svédországig terjednek.

 • KSH raktári jelzet: 753879
 • Kiadó: Gabo
 • Sorozat: Királyi házak
 • Oldalak száma: 295
 • Kiadás éve: 2006

2012. szeptember 17., hétfő

Tűzkeresztség / Servant, Stéphane

Fréderick beavatásán a lángok örök jelet égetnek a tenyerébe, így lesz ő is Tűztestvér. Amikor egy parkolóban a telepiek rájuk rontanak, a bandaháború új fordulatot vesz. A Falka törvénye: szemet szemért, fogat fogért. Az akció kezdetén azonban Fréderick különös telefonhívást kap. Hosszú utazásra indul Andalúziába, a Guadalquivir folyó torkolatához, ősei földjére, ahol meg kell harcolnia az életére rátelepedett fantomokkal, minden dühvel és félelemmel, amelyet apja halála óta érez. Találkoznia kell a valósággal, és ez teljesen más, mint az eszmék, amelyekben eddig hitt.


 • KSH raktári jelzet: 599404
 • Kiadó: Móra
 • Sorozat: Tabu könyvek
 • Oldalak száma: 169
 • Kiadás éve: 2011

Virágzabálók / Darvasi László


Darvasi László nagyregénye egyszerre teremt magyar és közép-európai mítoszt, alföldi veszedelmes viszonyokat, tündérmesét és haláltáncot.
Árad itt minden - tűzvész, árvíz és forradalom, szerelem és csalódás. Testet ölt egy nő, Pelsőczy Klára, akinek tenyere közepén folt piroslik ("angyal lábnyoma lehet, odaszállt, amikor születtél, táncolt a te kicsi tenyereden"), valamint három férfi - Imre, Péter és Ádám -, akik hol izzó szenvedéllyel, hol önkínzó odaadással, hol bohém széptevéssel próbálják egyszer és mindenkorra meghódítani Klárát. Ott van egy nem akármilyen doktor, Schütz bácsi, és egy fűmuzsikus, aki évszázadok óta zenél egy fűszálon, meg az ő kompániája, Mama Gyökér, Féreg úr és Levél úr.
Előtűnik egy tizenkilencedik századi magyar város, Szeged, ahol együtt élnek magyarok, németek, szerbek, zsidók és cigányok, s amelyet hol ékesít és éltet, hol pedig áradásaival pusztít el folyója, a Tisza. 1848-ban itt is föllángol a forradalom, véres ütközetek zajlanak, majd az idegen elnyomás süket csöndet kényszerít a városra. Ahol valaki megszállottan virágokat ültet, hogy ott is levelek és szirmok nőjenek, ahol senki nem várja, senki nem akarja.
És történetek, legendák, mesék. Szavakból, sóhajokból, nevetésekből formálódó, olykor délibábos, olykor nyomasztóan súlyos építmények - drámák és komédiák, sorsok és pusztulások. Az áradás ellenállhatatlan.


 • KSH raktári jelzet: 767555
 • Kiadó: Magvető
 • Oldalak száma: 672
 • Kiadás éve: 2009

Csupasz nyulak / Tóth Olga

Leányanya a hatvanas évek Magyarországán.
A huszonkét éves lány teherbe esik.
Anyja kitagadja, mehet, amerre lát.
Húga más utat választ. Osztályelső, élúttörő, még a Rádióba is eljut egy versével. Mindent megtesz, hogy megfeleljen, hogy elnyerje anyja és a közösség megbecsülését, szeretetét.

Tóth Olga felkavaró, elgondolkodtató  regényt írt anya és lánya(i) viszonyáról, a nővé érés és az anyává válás megéléséről. Családi sérelmekről és kegyetlenségekről, a kitörés, a megváltás lehetőségéről és lehetetlenségéről. És rólunk, kibeszéletlen közös múltunkról.

A szerző elismert szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa. A család változásait, a férfiak és nők társadalmi helyzetét, a családon belüli erőszak megnyilvánulásait kutatja. Számos tudományos publikáció után ez az első regénye. • KSH raktári jelzet: 596317
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 200
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 14., péntek

Kulturális Örökség Napjai 2012

Látogasson el a KSH Könyvtár épületébe
a Kulturális Örökség Napjai keretében

2012. szeptember 15–16. (szombat–vasárnap), 9.00–15.00
Budapest 1024 Keleti Károly u. 5.


A Czigler Győző által tervezett „Statisztikai palota” eklektikus épületét 1897-ben adták át a Központi Statisztikai Hivatal számára, amelynek máig székhelyül szolgál. Az eredetileg 140 helyiséget magában foglaló palota alagsori szintjét lehet megtekinteni, ahol több mint száz éve működik a KSH Könyvtár.


Programok

Interaktív olvasóterem

Az olvasóteremben 9.00-tól félóránként előadást hallgathat a KSH és a könyvtár történetéről.
 • Szeretne többet megtudni egy 145 éve működő intézményről és könyvtáráról? Nézze meg a KSH történetéről szóló kiállítást, és olvasson bele a hivatal történetéről szóló könyvekbe.

 • Szeretné megtudni, milyen változások történtek a világban az elmúlt évtizedekben? Nézze meg a korabeli újságok eredeti példányait.

 • Szeretne elmélyedni abban, hogy az 1950-es években milyen fölösleges termékeket gyártottak, nem hivatalosan hogyan alakultak az ötéves tervek? Szeretné megismerni az 1956-os forradalommal kapcsolatos KSH-jelentéseket? Lapozzon bele a hivatal egykor titkos kiadványaiba.
 • Érdekli, hogyan publikálták 1870-ben az első magyar közigazgatás által szervezett népszámlálást, és hogyan alakult a népszámlálások története napjainkig? Tekintse meg a népszámlálási összeállításokat az olvasóteremben.

 • Szeret régi térképekkel foglalkozni? Most lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjen a KSH Könyvtár térképtárának muzeális kin­cse­ivel.Könyvtár kicsiknek és nagyoknak

Míg a felnőtt olvasók megismerkednek az 1867-ben alapított Központi Statisztikai Hivatal történetével, megtekintik az olvasótermeket és a patinás főigazgatói irodát, addig a kisebbek gyerekkönyvekkel, statisztikai totóval és könyvjelző-barkácsolással tölthetik az idejüket.

Az előadások mellett szabadon elvihető kiadványokkal szeretnénk hozzájárulni a hivatal és a statisztikai kultúra jobb megismeréséhez.

Internetsarok

A Kulturális Örökség Napjai valamennyi látogatója számára ingyenes internethasználatot biztosítunk.

Raktárlátogatás

Megtekintheti a könyvtár egyik raktárát, és megismerkedhet az ún. tömörraktár rendszerével, amely lehetővé teszi, hogy a hagyományos elrendezésnél lényegesen több könyvet lehessen tárolni. A könyvekkel megrakott polcokat egyetlen kézmozdulattal bárki elforgathatja.

(A raktárlátogatás tízfős csoportokban történik az igényekhez igazodva. Túljelentkezés esetén nem tudjuk biztosítani a raktár megtekintését.)

Kedvezményes beiratkozás és könyvesbolt

A Kulturális Örökség Napjai keretében hozzánk látogató érdeklődők nemcsak a KSH Könyvtár kiadványaiból válogathatnak, hanem kedvezményes beiratkozási lehetőséggel is élhetnek ezen a napon.

A Biblia története / Huber, Robert V. és Miller, Stephen M.


Miért olyan következetes a Biblia, amikor Istenről beszél? És hogyan volt képes a Biblia ennyi évszázadot túlélni? A hit emberei azt mondják, hogy a felelet Istenben rejlik. Ez az ő története. Türelmesen várakozik 2000 évet bőr tekercseken, barlangokba rejtve. Átvészeli az elhallgattatására gyújtott lángokat, táplálja a másolatokat készítő hívők szenvedélyét. Túléli a szkeptikus tudósok kritikus tanulmányozását. Misszionáriusokat késztet arra, vigyék a világ végére, fordítókat pedig arra írják le a beszélt nyelveket csupán azért, hogy mindenki maga olvashassa Isten történetét.

A Biblia története nincs a Bibliában. Ezt egy másik írásban lehet elolvasni. Ez a könyv a Biblia története -ahogyan létrejött, ahogyan megmaradt és ahogyan az évszázadok során megváltoztatta a világot. Ez egy rendkívüli történet.
 • KSH raktári jelzet: 844750
 • Kiadó: Kálvin
 • Oldalak száma: 256
 • Kiadás éve: 2012

Varázslatos madárvilágunk - Magyarország legismertebb madarai / Schmidt Egon

Schmidt Egont nem kell bemutatni a magyar olvasóközönségnek: ismeretterjesztő művein, a természet szeretetére és ismeretére nevelő csodálatos meséin nemzedékek nőttek fel. A szerző jelen művében ezúttal eredeti szakmájához, az ornitológiához tér vissza: az általa összeállított határozóban a Magyarországon honos madárfajokat mutatja be egy-egy oldalon. Ismertetői rövidek és tömörek: pár mondatba sűrítve ír az adott faj jellegzetességeiről, szokásairól.

A fajleírásokat Budai Tibor klasszikus stílusú, gyönyörű színes rajzai kísérik. A keresésben a kiadvány végén található magyar és latin nyelvű mutató segít.

 • KSH raktári jelzet: 609979
 • Kiadó: Műszaki
 • Oldalak száma: 171
 • Kiadás éve: 2012

Mesepszichológia - Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban / Kádár Annamária

Kutatások igazolják, hogy az életben való beválásunk nem csak értelmi képességeinken múlik. Az igazi sikereket és - ami még fontosabb! - a belső harmóniát, az önmagunkkal való elégedettséget csak akkor érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk és mások érzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani… Vagyis, ha fejlett az érzelmi intelligenciánk.

A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.
Adjuk hát meg neki a lehetőséget arra, hogy az égig érő fa csúcsára kis kanászként felkapaszkodhasson! Annak a gyermeknek, aki mesét hallgatva nő fel, varázspálcája a saját elméje lesz, és képzelete, érzelmi intelligenciája segíti majd a megpróbáltatások közepette. • KSH raktári jelzet: 609788
 • Kiadó: Kulcslyuk
 • Oldalak száma: 375
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 13., csütörtök

100 kötött és horgolt virág : csodaszép virággyűjtemény ruhák, kiegészítők, párnák és takarók díszítésére / Stanfield , Leslie

Válogassunk a fantasztikus, katalógusba rendezett, egyszerű rózsákból, kedves pipacsokból vagy a mesterien kidolgozott virágkölteményekből. A leírásoknál egyértelmű útmutatót és fonalajánlást találunk valamennyihez. A könyv végén inspiráló ötletekre bukkanunk a kézimunkák egyedi felhasználásához, a ruhadíszektől az ajándékcsomag dekorálásáig.


 • KSH raktári jelzet: 777224
 • Kiadó: Aréna 2000
 • Oldalak száma: 128
 • Kiadás éve: 2011

Foltból varrt csodák : 30 ötletes és mutatós tárgy a foltvarrás különböző technikáival / Shaw, Mandy


Gyönyörű quiltek, trükkös párnák, puha lábbelik, vidám faliképek, praktikus tárolók, könnyű takarók és bájos játékok kezdőknek és haladóknak. Merüljön el a foltvarrás örömeiben, legyen részese annak a csodának, amit ez a sokoldalú kézimunka kínál. Lesse el bátran Mandy Shaw káprázatos ötleteit, amelyekkel barátságossá és csalogatóvá teheti otthonát. • KSH raktári jelzet: 839363
 • Kiadó: Aréna 2000
 • Oldalak száma: 121
 • Kiadás éve: 2008
 

Csomózott karkötők / Ingrid Moras


A csomózott karkötők soha sem mennek ki a divatból. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy legtöbbször ajándékba készülnek, és emlékét őrzik egy-egy barátságnak, szerelemnek, amely táborban, fesztiválon született. Másrészt pedig valószínűleg a hímzőfonalak széles színválasztéka és a minták kombinációjának végtelensége a népszerűség oka. A részletes leírás és a színes ábrák alapján könnyen elkészíthetők a könyvben szereplő karkötők, illetve egy kis gyakorlat után egyedi mintákat, karkötőket tervezhetünk. Mint a könyvben is bemutatjuk, érdemes más szálakkal (pl. bőr, szatén stb.) és kiegészítő elemekkel (pl. gyöngy, díszgomb) is próbálkozni, mert különleges hatás érhető el velük.

A kötetet kiemelten ajánljuk iskoláknak, táborszervezőknek, mert a csomózott karkötő készítése lányok és fiúk körében egyaránt közkedvelt tevékenység.
A tartalomból:
- Anyagok, eszközök és technikák;
- Divatos ékszerek;
- Keskeny és széles;
- Csíkok és háromszögek;
- Egyszerű és gyors;
- Rózsaszín és kék;
- Színes világ;


 • KSH raktári jelzet: 781587
 • Kiadó: Cser
 • Sorozat: Színes ötletek
 • Oldalak száma: 32
 • Kiadás éve: 2012

Horgolt kiegészítők / Dombauer Lászlóné


A horgolás napjainkban újra divat lett, de nem csak ruhát készíthetünk ezzel a népszerű technikával, hanem különböző kiegészítőket is.

A horgolt nyakláncok, karkötők és kitűzők viselésével egyedivé tehetjük ruházatunkat, a hajpántokkal karkötőkkel örömet szerezhetünk gyermekeinknek. A nemzetiszín karkötőket és a kokárdát nem csak nemzeti ünnepeinken viselhetjük, de a nemzetközi sporteseményeken is megmutathatjuk velük, kinek is szurkolunk.

A könyvben található érthető leírások, mintarajzok és jelmagyarázatok alapján könnyen elkészíthetjük kedvenc karkötőnket vagy hajpántunkat. A kezdők se riadjanak vissza, mert kis türelemmel a modellek gyorsan meghorgolhatók.

A tartalomból

- Anyagok és eszközök
- Alapvető technikák
- Színes kiegészítők
- Virágos hajgumi
- Hajpánt
- Csillag alakú kitűző
- Virágos karkötő • KSH raktári jelzet: 781590
 • Kiadó: Cser
 • Sorozat: Színes ötletek
 • Oldalak száma: 30
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 12., szerda

A barna ruhás férfi / Christie, Agatha

Anne Beddingfeld igazi kalandregény-hősnő: merész, önálló, szép és félárva. Egy baja van csak, a faluban, ahol él, kaland csak a filléres regényekben és a moziban terem. Édesapja halála után azonban Londonba kerül, és tanúja lesz, amint egy férfi ijedtében a földalatti síneire esik és meghal. A halál beálltát megállapító orvos pedig elveszít egy cédulát. De a cédulának naftalinszaga van, mint a halott kabátjának! Mit jelenthet az öt számjegy és a két szó a papírszeleten? És miért akart megnézni a halott egy Temze-parti házat, amit tulajdonosa, Sir Eustace Pedler, bérbe kíván adni? Amikor aztán egy meggyilkolt nőt találnak ebben a házban, Anne akcióba lendül. Nem zavarja, hogy egyedül van, hogy koldusszegény, a gyilkossággal vádolt, titokzatos „barna ruhás férfi” nyomába veti magát. Nyomoz a tetthelyen, a Malomházban, Londonban, óceánjárón, Dél-Afrikában. Megismerkedik egy parlamenti képviselővel, egy társasági szépasszonnyal, Race ezredessel és egy titkárral, aki a Borgiák fő méregkeverője lehetne külseje alapján.

Agatha Christie fiatalkori, könnyed, szellemes kaland-krimijében persze senki sem az, akinek látszik… • KSH raktári jelzet: 597744
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 335
 • Kiadás éve: 2012

A falon túl / Theorin, Johan


Öland. Festői, békés sziget a svéd partok mellett. Itt tűnik el nyomtalanul egy hatéves kisfiú. Családja hiába keresi, nem kerül elő. Húsz év telik el, s a nagyapja, aki egykor hajóskapitány volt, s ma egy öregotthonban él, kis csomagot kap, benne unokája szandáljával. Ő és lánya, a fiú anyja újra megpróbálják összeilleszteni a két évtizede történt esemény mozaikdarabkáit. Sok jel mutat arra, hogy a rovott múltú Nils Kantnak köze lehet a gyerek eltűnéséhez, ám bizonyosságot nem szerezhetnek erről, mivel a férfi már rég halott. Júlia, az anya hamarosan azzal szembesül, hogy valakinek nagyon nem tetszik, hogy még mindig fia ismeretlen sorsa foglalkoztatja. És ki lehet az az idegen, aki naplemente után már jó ideje fel-feltűnik a tengerparton?


 • KSH raktári jelzet: 609650
 • Kiadó: Animus
 • Sorozat: Skandináv krimik
 • Oldalak száma: 349
 • Kiadás éve: 2012

Hegek / Enger, Thomas

Henning Juul egy internetes újság bűnügyi tudósítója. Két év betegszabadság után tér vissza a szerkesztőségbe. A hosszú lábadozásra elsősorban lelki okokból volt szüksége: nem tudta kimenteni kisfiát egy lakástűzből.
Égésnyomok látszanak azon az egyetemista lányon is, akit halálra kövezve találnak meg egy sátorban. A rendőrség szélsőséges iszlamista indíttatásra következtet, és hamarosan a lány pakisztáni barátja lesz az első számú gyanúsított. Henning Juul számára azonban ez egyáltalán nem kézenfekvő, és önálló nyomozásba kezd. Nincs könnyű dolga. A szerkesztőséget – ahol időközben volt tanítványa lett a főnöke – elsősorban az újabb és újabb hírek érdeklik, nem lehet túl sok időt fordítani egy-egy ügyre. Ráadásul a rendőrségi nyomozás egyik vezetője olyasvalaki, akire nem szívesen emlékezik iskolás éveiből. És – bár munkaképesnek tűnik – kisfia értelmetlen halála is tovább kísérti.
 • KSH raktári jelzet: 609648
 • Kiadó: Animus
 • Sorozat: Skandináv krimik
 • Oldalak száma: 319
 • Kiadás éve: 2012

2012. szeptember 11., kedd

Maja tizenkét babája / Finy Petra

Van egy kislány, akinek mindig jókedve van. Van tizenkét baba, akiknek mindig rossz kedve van. És van egy balatoni villa, ahol ez a kislány és ez a tizenkét sértődött baba találkozik. Természetesen a babák jobb kedvre derülnek a kislánynak köszönhetően, de a történetük nem ilyen egyszerű. Mert közben Angella, a mindig repülni vágyó, légtornász baba elszökik, és meg kell menteni. A babamentő akció kalandjai közben a tizenkét babát is egyre jobban megismerjük: megtudjuk, hogy Netti néni gyógyíthatatlan rendmániában szenved, a tüzes Carmen olyan hévvel tud szeretni, mint ahogyan gyűlölni is, Dzsiga egy igazi dzsigoló, Bantu-tu egy afrikai harcos, Kisnyuszi félénk rongybaba, Porcelánasszony összetört szívű kínai baba, és még sorolhatnánk a különös és mókás babákat. Finy Petra legújabb meséjében finom képek és izgalmas kalandok váltakoznak, Maja szeretnivaló, csetlő-botló babáit pedig Szegedi Katalin lenyűgöző festményei keltik életre.


 • KSH raktári jelzet: 781455
 • Kiadó: Pagony
 • Oldalak száma: 61
 • Kiadás éve: 2012

At school - Az iskolában / Stilton, Geronimo

"Hogy kicsoda Geronimo Stilton?
Hát nem ismeritek? A nevem Stilton, Geronimo Stilton. Itt, Rágcsáliában, Egér-sziget fővárosában igencsak híres vagyok ám! Akarjátok tudni, hogy miért? Mert rengeteg mulatságos történetet írtam, amik könnyebbek, mint a friss mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami, és ízesebbek, mint az érett parmezán… igazán bajuszemelő történetek, szavamra!
Ezúttal is fantasztikus kalandok várnak rátok, ugyanis készítettem nektek egy igazán extraegeres angolkönyvet, sőt egy egész sorozatot, rengeteg szóval, képpel és játékkal. Meglátjátok, milyen könnyű lesz a nyelvtanulás, rágcsáló becsületszavamra mondom!
Rengeteg új szó, vidám versek, izgalmas képregény, az angol szavak magyar kiejtése és sok-sok játékos feladat vár rád az English! sorozatban! A nyelvtanulás soha nem volt még ilyen könnyű, erre Geronimo Stilton rágcsáló becsületszavát adja.
Ebből a könyvből megtanulhatjátok azoknak a tárgyaknak a nevét, melyeket az iskolában használtok, és megismerhetitek Benjamin és Pandora tantermét. Osztályvigyázz Otília tanító néni pedig megtanítja nektek az angol ábécét! Jó szórakozást!"


A sorozat további részei:
-Human body - Az emberi test
-Numbers and colours - Számok és színek
-How old are you? - Hány éves vagy?  • KSH raktári jelzet: 844444
 • Kiadó: Alexandra
 • Oldalak száma: 25
 • Kiadás éve: 2012

Mary Poppins a parkban / Travers, P. L.

Vajon mi minden történik ebben az új kötetben Mary Poppinsszal, a Banks gyerekekkel s a többi régi, kedves ismerőssel a Cseresznyefa utca 17-ben meg a parkban? Mary mérges-morgós-zsörtölődős természetével bearanyozza valamennyiük életét. Ezek a történetek szakasztott olyan csodálatosak és elbűvölőek, mint mindaz, amit ez az immár világhírű "dadatündér" az előző kötetekben véghezvitt. A hattyúvá vált libák, a megelevenedett porcelánszobrok, a szerencsés szerda eseményei, a mesekönyvből kilépő gyerekek, a parkbéli Park és az önálló életre kelt árnyékok - megannyi feledhetetlen kaland. 


 • KSH raktári jelzet: 610195
 • Kiadó: Ciceró
 • Oldalak száma: 203
 • Kiadás éve: 2005

Mary Poppins a Cseresznyefa utcában / Travers , P. L.

Szent Iván éjszakáján földiekkel játszó égi tünemények népesítik be a parkot, és Mary Poppins most is méltóságteljesen, higgadtan vezérli különösnél különösebb kalandokra a Banks gyerekeket. Közben Andrew kisasszony (a "Szörnyeteg") beköltözik a Cseresznyefa utcába. Karmaiból kell kiszabadítani a Luti és a Banks gyerekeket, akik a mese végére még a Holdra is eljutnak, ahol a Holdbéli Ember - természetesen Mary Poppins rokona - fogadja őket. 


 • KSH raktári jelzet: 610196
 • Kiadó: Ciceró
 • Oldalak száma: 135
 • Kiadás éve: 2005

2012. szeptember 10., hétfő

Füles emlékére / Ariel Jones


Egy egyszerű hétköznapi gazdi vagyok a sok közül, aki túl korán veszítette el legjobb társát és barátját, egy kan óriás schnauzert. Az első hónapokban még gyászolni sem tudtam igazán, mert annyira fájt a hiánya. Attól féltem, ha túl sokat gondolok rá, megszakad a szívem. Ez a könyv elmeséli Füles különleges, nem mindennapi tetteit, mély szeretetét és feltétlen hűségét. Az állatokhoz való viszonyát, akik közül nem egyet megmentett a biztos haláltól. Azért született meg e könyv, mert ez a csodálatos kutya nem tűnhet el csak úgy a feledés homályában.

Aki elolvassa ezt az igaz történetet, az egy kicsit részévé is válik ennek a csodának, amit Fülesnek hívtak. Így már nem csak az enyém, hanem egy kicsit mindenki kutyája lenne. Ez a történet teljesen egyedi, ebből nincs több, mert ez saját életünk legértékesebb darabkája.
 • KSH raktári jelzet: 610072
 • Kiadó: Novum Publishing
 • Oldalak száma: 161
 • Kiadás éve: 2012

Damil - Novellák / Szy Katalin


"Krízisben az élet olyan, mint egy széthullott gyöngysor. A pszichológus összegyűjti a gyöngyszemeket, az életeseményeket, az emlékeket, és úgy fűzi fel, hogy újra a páciens éke lehessen.

A novelláskötet rövid történetei ilyen gyöngyszemek, amiket az író, Szy Katalin, pszichológus fűz damilra."


 • KSH raktári jelzet: 608920
 • Kiadó: Trezor Media
 • Oldalak száma: 111
 • Kiadás éve: 2012

Ulysses / Joyce, James

"Joyce-nak az egész világon igen nagy tekintélye volt, mint sok mindenkinek, akit senki sem ért meg, de senki sem meri bevallani. Ha valaki intellektuális körökben megkockáztatta kifogásait, lenéző mosolyok fogadták. Most már meghalt; halottakról vagy jót, vagy semmit. Most már talán sohasem szabad bevallani, hogy blöff volt az egész." (Szerb Antal, 1941)

 "Joyce művében az európai kultúra abban a pillanatban látható, amikor irtózatos robajjal hullik, omlik szerteszét, s csak a törmelékek, a romok utalnak arra, hogy mindez valaha, ha egyáltalán, egységes egészként működött. Thomas Mann a zárt forma, James Joyce a nyitott forma apostola. Thomas Mann a hit mitikusa, s ezért olyan komoly, James Joyce a hitetlenség mitikusa, s ezért olyan derűs." (Nádas Péter, 1978/2000)

Az új magyar kiadás szövegében is új: Szentkuthy Miklós fordítását a Magyar James Joyce Műhely tagjai, Gula Marianna, Kappanyos András, Kiss Gábor Zoltán, és Szolláth Dávid dolgozták át.


 • KSH raktári jelzet: 781279
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 687
 • Kiadás éve: 2012

Utazás Itáliában / Goethe, Johann Wolfgang

1786 szeptemberében, a francia forradalom előestéjén indult útnak Goethe a régen vágyott Itália felé, Dante hazájába, ahol végül két éven át bolyong. Feljegyzéseit saját kezűleg rendezte egységes egésszé 1813-ban. Az első két részt az utazással egykorú napló- és levélnyersanyagából Goethe többé-kevésbé folyamatos művé alakította, beleillesztett számos levelet és levélrészletet, a harmadik részt viszont inkább meghagyta eredeti formájában. Az összefoglaló „tudósítások”, naplójegyzetszerű részletek közé illesztette a római karneválról szóló „néprajzi tanulmányt”, ezáltal - és a szerkesztésnek a szándékos hevenyészettsége okán - megadva a műnek a sajátosan közvetlen, feszélyezettségtől mentes, helyenként szinte vallomásszerű, még legelvontabb művészetelméleti elmélkedéseiben is bizalmas, mondhatni „parlando” jellegét. A kötetből az emberélet teljes gazdagsága bontakozik ki, az ott szerzett belátások és felismerések kortalanná emelik a művet, üzenetei és meglátásai egy egész korszakra kiterjesztették hatásukat, mi több, mintául szolgáltak az utókornak. Ez nem kevés történelmi távlatot és hatóerőt ad a kivételes munkának. Az útirajzban nemcsak Goethe élete lüktet: benne a közelebbi, római és távolabbi, weimari környezete is megelevenedik. Goethe nemcsak elmond, nemcsak leír, nemcsak beszámol széles tudással és éles szemmel, hanem élete teljessége is benne él a műben.


 • KSH raktári jelzet: 609976
 • Kiadó: Tarandus
 • Oldalak száma: 373
 • Kiadás éve: 2012