2014. április 30., szerda

Fülemüle-villa : válogatott elbeszélések = Philomel cottage : selected stories / Agatha Chrisite


Tartalom:
– A tökéletes szobalány esete
– Baleset
– Gyümölcsöző vasárnap
– Fülemüle-villa


 • KSH raktári jelzet: 598354
 • Kiadó: Európa
 • Nyelv: angol, magyar
 • Oldalak száma: 141
 • Kiadás éve:1988

2014. április 29., kedd

A Végtelen-fjord prófétái / Leine, Kim

1793-ban járunk. Morten Falck, az ambiciózus fiatalember súlyos döntést hoz: ahelyett, hogy a civilizált Dániában maradna, és menyasszonyával egy nyugodt vidéki falu lelkésze lenne, elhagyja a lányt, és Grönland szigetére utazik missziós tevékenységet folytatni. A keresztény hitre tért grönlandiak lázonganak, vezetőjük Habakuk, a próféta. Habakuk feleségének látomásait követve a Végtelen-fjordba költöznek, ahol virágzó telepet hoznak létre. Falck azt az utasítást kapja feljebbvalóitól, hogy térítse jobb belátásra az eretnekeket ha kell, erőszakkal. Eközben felbukkan egy rejtélyes asszony, aki a szomszéd telep baljós titkokkal övezett misszionáriusától érkezett, s a helyi nők ösztönösen gyűlölni kezdik.
Morten Falck dán és grönlandi asszonyok, vezetők, barátok, kötelességek között őrlődik, s emellett megpróbál önmaga és az egyház mércéinek is megfelelni. A lehetetlen vállalás hamar tragédiákba torkollik...
Leine felkavaróan szuggesztív, a legapróbb részletekig hiteles műve lenyűgöző szereplőgárdát mozgatva járja körül az én és a külvilág kapcsolatának kérdését, olyan helyszínt és időt választva, mely a végletekig élezi a problémát.


 • KSH raktári jelzet: 789618
 • Kiadó: Scolar
 • Oldalak száma:557
 • Kiadás éve: 2014

2014. április 28., hétfő

Facebook marketing : útmutató a közösségi marketinghez / Tóth Mihály


A Facebook egy stratégiai marketing eszközzé vált az utóbbi években. Ez a könyv segíteni fog neked kedves olvasó, hogy egyszerű lépésekben elkészítsd a Facebook oldalad és belevágj a rajongó gyűjtésbe. A könyv nagy hangsúlyt fektet a hatékony kommunikációra és a hirdetési kampányok menedzselésére.
Sok-sok gyakorlati példa és feladat található a könyvben. A stratégia is szerepet kap és tippeket adunk a modern és hatékony kommunikációra is.
Ez az első könyv ami kezdőknek és haladóknak is összefoglalja a Facebook üzleti célokra való felhasználását. • KSH raktári jelzet: 622607
 • Kiadó: Marketing
 • Oldalak száma: 203
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 25., péntek

Genealógia I -II. / szerk. Kollega Tarsoly István

Jelen kötetünkkel egy új könyvsorozatot indítunk útjára, amely a történelem segédtudományait veszi sorra; első kötete a segédtudományok közül a legismertebbet és legnépszerűbbet, a genealógiát tárgyalja. Terveink szerint az e tudomány legfontosabb ismereteit összegyűjtő kiadvány is több kötetben lát majd napvilágot, amelynek első részét tartja kezében az olvasó.
Kötetünkben a nagyobb egyházak levéltári gyűjteményeire, a Magyar Országos Levéltár, s az önkormányzati levéltárak anyagaira koncentráltunk.

Célunk, hogy a családtörténet kutatásának módszertanát, legfontosabb forrásbázisait, s az azokat őrző intézményeket bemutassuk, s hogy kötetünk olvasója a genealógiai kutatásban többet lásson a családfa összeállításánál, ugyanakkor felfedezze: az anyakönyvek adatai is jóval többet adnak, mint egy-egy család leszármazásának csupasz váza. A családok történetének, őseinknek, s persze általában a múltnak akkor lesz arca, ha a rendelkezésre álló lehető legtöbbféle forrástípust mozgósítjuk az események, a háttér, a valamikori közeg felélesztésére, megismerésére. Természeten az így megismert források nem csupán családtörténeti kutatásokat tesznek lehetővé. A különböző gyűjtemények bemutatása mellett a genealógiával rokon területek, más történeti segédtudományok eredményei is helyet kapnak kötetünkben, hiszen ezek adatai is szorosan kapcsolódnak a genealógia tárgyához, kiegészíthetik a vizsgálódást, s így komplex kutatás valósulhat meg.

 • KSH raktári jelzet: I-II. kötet: 789210 és 789211   
 • Kiadó: Tarsoly
 • Sorozat: A történelem segédtudományai
 • Oldalak száma: 270 és 197
 • Kiadás éve: 2012

2014. április 24., csütörtök

Szomália : állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika szarván / Marsai Viktor, Hettyey András

Szomália kapcsán mindenki hozzászokott a rossz hírekhez. Háború, kalózkodás, merényletek, robbantás, államkudarc, lázadók, iszlamisták, a Nyugat csődje - ezek azok a fogalmak, amelyeket a legtöbben ehhez a kelet-afrikai országhoz kapcsolnak.

De melyek azok az okok, amelyek ide vezettek, és hogyan élnek az emberek Afrika Szarván? Két fiatal kutató, Marsi Viktor és Hettyei András ezekre a kérdésekre igyekeznek választ találni ebben a kötetben. A könyv elsősorban a közelmúltra fókuszál, arra az 1991 óta eltelt mintegy húsz esztendőre, amelynek során Szomáliában nem létezett hatékony központi kormányzat. Az államkudarc éveiben politikusok mellett (és gyakran helyett) hadurak, lázadók, kalózok, mérsékelt iszlamisták és radikális terroristák vették át a főszerepet, de az események hátterében felsejlenek a saját érdekeik mentén politizáló környező országok, a sokáig elhibázott stratégiát követő Amerikai Egyesült Államok az Európai Unió, és a jó szándékú, de hatástalan ENSZ is. A kötet a nehézségek ellenére óvatosan optimista az utóbbi két év fejleményeit látva, különösen az új szomáliai kormánnyal kapcsolatban, amelynek ó esélye van e tragikus sorsú ország stabilizálására.

A kötet célja, hogy a magyar olvasó egy olyan tudományos igényű ismeretterjesztő munkát kapjon a kezébe, amelynek segítségével egy átfogóbb, teljesebb képet kaphat az Afrika Szarván zajló eseményekről.


 • KSH raktári jelzet: 789465
 • Kiadó: Publikon
 • Oldalak száma: 210
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 23., szerda

Struccolás / az életből elleste, néhol fordította, ferdítette, értelmezte Kajtár Sándor

 Görbe tükröt tart kezében a tisztelt olvasó, olyat, mely a valóságot mutatja, bár lehet, hogy szokatlan nézőpontból. Kicsit ferdén, kicsit groteszken, virtuálisan rímekben.
Ha nem tetszik a benne látott kép, kéretik a tükröt nem összetörni.
Néhány hatalmas előd sorai könnyítik egyben nehezítik a tükörtartó dolgát.
Egy gondolat erejéig sandítsunk a múltba: Az ókor kritikusai megorroltak Aesopusra és lehessegették egy szikláról. Ez cseppet sem tántorította el a követőket, akik közül említsünk meg két halhatatlan nevet La Fontuine-t és Romhányi mestert.
Remélem a tükörbe pillantva velem együtt kacagnak majd a látottakon. • KSH raktári jelzet: 558534
 • Kiadó: Papp-Ker
 • Oldalak száma: 112
 • Kiadás éve: 2004

2014. április 22., kedd

Magyar hétköznapok : fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig / Valuch Tibor

Magyarországon a XX. század második felében számos olyan politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás, rendszerváltás ment végbe, amelyek alapvető módon befolyásolták az egyes emberek mindennapi életét. Ha csak a két legnagyobb átmenetet, a negyvenes-ötvenes évek fordulóján lezajlott, a szocialista rendszert megteremtő kommunista hatalomátvételt, majd a nyolcvanas évek végétől lezajló demokratikus átmenetet és a piacgazdasági viszonyokhoz történő visszatérést emeljük ki, önmagukban ezek is jól mutatják a változások jelentőségét, súlyát. A szerző a tárgykörben egy évtizede folytatott kutatásait lezáró és összegző munkájában a második világháborút követő majd' háromnegyed évszázad hétköznapjait mutatja be. Kiemelt dimenzióként kezeli a jövedelem, a fogyasztás, a lakás, az öltözködés és a táplálkozás témakörét. A munka újdonsága, hogy szakít a hagyományos, eseménytörténeti periodizációval, s az életmód változásai alapján mutatja be a hétköznapi életet és mindennapok társadalmi viszonyait is gyökeresen átformáló átalakulását


 • KSH raktári jelzet: 789192
 • Kiadó: Napvilág
 • Oldalak száma: 344
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 21., hétfő

A 64-es betegnapló / Adler-Olsen, Jussi

A bántalmazás és az erőszak mindennaposnak számított azon a félreeső dán szigeten, amely kényszerű lakhelye volt szellemi fogyatékosnak ítélt nőknek, de prostituáltaknak is. Amikor Rita Nielsen első ízben lépett a szigetre, egy olyan dráma részese lett, amely 55 évvel később a megoldatlan ügyekkel foglalkozó Q-ügyosztály eddigi legbonyolultabb esetéhez vezetett. A nyomtalanul eltűnt prostituált irattári anyagát tüzetes vizsgálat alá veszik, így Carl, Rose és Assad hamarosan rájönnek, hogy a nő egykori eltűnése egy súlyosan törvénysértő ügy része, amely nyilvánvalóan azóta is folytatódik.
Amikor pedig mélyebbre kezdenek ásni, egy rendkívül hidegvérű ellenfél jelenik meg a színen… • KSH raktári jelzet: 622324
 • Kiadó: Animus
 • Oldalak száma: 431
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 18., péntek

Mi, banditáék és a rablókaraoke / Kolu, Siri


Vilja egy kamarazenei táborban unatkozik valahol Finnország délkeleti hegyei közt. Szökésen töri a fejét, és segítségül hívja a különc Bandita családot, végtére is ők faragtak belőle igazi országúti rablót az előző évben.
Vilja es Banditáék fergeteges menekülő akciót hajtanak végre, melyben nem kis szerepet játszik néhány doboz csokoládés bocskorszíj, gyümölcsös nyalóka és medvecukor.
És az igazi kaland meg csak most kezdődik! A finn rablóklánok énekléssel választanak új vezetőt maguknak, a címre pedig Vakmerő Károly, a Bandita család feje is pályázik.
Igen ám, de sok a kihívó, és mar a régi rablótörvényeket sem tartja be mindenki… • KSH raktári jelzet: 622420
 • Kiadó: Móra
 • Oldalak száma: 343
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 17., csütörtök

A hit hatalma / Beauvoir, Simone de

Simone De Beauvoir 1937-ben írt első regénye öt fiatal nő történetét meséli el, akik valamennyien eszmék és dogmák béklyójában vergődnek. Marcelle egy léha férfi „megmentésére” áldozza életét ; Chantal egy eszményi szerelem beteljesülésén bábáskodik, ám törekvéseivel tragédiát idéz elő ; Lisa a katolikus lányiskola fullasztó légkörében egy nem létező szerelem ideáját kergeti ; Anne a keresztény erkölcsiség és a szabad önmegvalósítás közt őrlődik ; Marguerite pedig mindenből kiábrándulva átadja magát a sors szeszélyének. Az öt történet egy átalakulófélben lévő társadalom problémáit tükrözi : az 1920-as évek végének Franciaországában mind kevesebben hisznek a tradicionális értékekben, ám az új eszmék is gyakran tévútra viszik a saját nőiségüket kereső fiatal lányokat.
A hit hatalma csak 1979-ben jelent meg Franciaországban, és most először olvasható magyar fordításban. Az öt párhuzamos, olykor egymásba fonódó női sorsot elbeszélő mű csírájában minden olyan fontos morális és egzisztenciális kérdést felvet, ami később az író és filozófus Beauvoirt foglalkoztatta.

 • KSH raktári jelzet: 622423
 • Kiadó: Jaffa
 • Oldalak száma: 279
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 16., szerda

A tiszta igazat / Baldacci, David

Mi történne, ha Kína és Oroszország fegyveres konfliktusba bonyolódna? Költséget nem kímélve fegyverkezni kezdenének. Akárcsak a nagyhatalmak és szövetségeseik. És ki húzna hasznot belőle? A fegyvergyártók és a fegyverkereskedők. Így okoskodik az egyik legnagyobb hadiipari vállalat tulajdonosa, akit azonban nemcsak a pénzsóvárság hajt, hanem az a meggyőződés is, hogy az általa elképzelt új világrend sokkal biztonságosabbá tenné a bolygót. De nem bízza a véletlenre a szerencséjét: körmönfontan kidolgozott zseniális lépések sorozatával úgy manipulálja a közvéleményt és a politikusokat, hogy végül egyetlen lehetőségük maradjon.
Ekkor lép színre egy rejtélyes alak, a világ egyik legjobban kiképzett bérgyilkosa, Shaw, akinek keresztneve nincs, csak hányatott múlja. Egy titkos hírszerző ügynökség megbízásából jó ügyeket szolgálva járja a világot, hogy terroristákat öljön. Katie James újságíró szintén a beutazta már a világot, hogy írásaival aztán a nyomorra és szenvedésre irányítsa a figyelmet, amiért két Pulitzer-díjjal is jutalmazták, de közben olyan traumákat élt át, amelyeknek emléke elől az alkoholizmusba menekült. Shaw és Katie furcsa körülmények között találkoznak, eleinte nem kérnek a másik társaságból, végül mégis közös erővel próbálják elejét venni a világégésnek.

 • KSH raktári jelzet: 622421
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 493
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 15., kedd

Végjáték / Abbott, Jeff

Sam Capra kegyetlen kutyaszorítóba kerül. A volt CIA ügynöknek egy kockázatos merényletet kell végrehajtania, ha nem akarja elveszíteni az egyetlen embert, aki igazán fontos neki...
Sam csecsemőkorú kisfiát elrabolja egy titokzatos és rendkívül befolyásos szervezet. Az emberrablók kegyetlen ajánlattal állnak elő: visszaadják a gyereket, de csak abban az esetben, ha Sam megkeres és megöl valakit, aki a leleplezésükre készül. Sam elvállalja a feladatot, mert vissza akarja kapni a gyermekét. A férfi nyomába ered, és ezzel kezdetét veszi a versenyfutás az idővel.

A Sam Capra-sorozat második darabjában tovább fokozódik a tempó és a feszültség. Gyilkosok, árulók, összeesküvők és akció minden mennyiségben.


 • KSH raktári jelzet: 622424
 • Kiadó: Jaffa
 • Oldalak száma: 416
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 14., hétfő

2999 Ft : regény / Beigbeder, Frédéric

"A keresztnevem Octave, és A.P.C.-cuccokban járok. A reklámszakmában dolgozom: hát igen, szennyezem a világegyetemet."

"Én vagyok az, aki eladja nektek a szart. Aki miatt olyan dolgokról álmodtok, amiket sosem kaphattok meg. Örökké kék ég, sosem randa lányok, tökéletes boldogság Photoshopban retusálva. Dögös képek, menő zenék. Amikor végre összespóroltál annyit, hogy megvehesd álmaid autóját, amit az égig magasztaltam a legutóbbi kampányomban, nálam már rég kiment a divatból. Három hullámmal előrébb tartok, és mindig gondoskodom róla, hogy kielégületlenek maradjatok."

Frédéric Beigbeder író, filmrendező és népszerű televíziós személyiség, a párizsi éjszakai élet krónikása. Celebritás. Sokan szeretik, sokan utálják. A társasági alkoholizmus, a házasságtörés, a beszélgetés és a magányos olvasgatás a hobbija - mint mondja.

Tíz évig az egyik legnagyobb reklámügynökség "kreatívjaként" dolgozott, hogy regényt írjon erről a szédült és hazug világról, ahol annyit kereshet az ember mások hülyítésén, hogy futja belőle akármennyi jó csajra és kokainra. Szántszándékkal ki akarta rúgatni magát, és bódultan írt, írt, írt... S aztán ki is rúgták, amikor a reklámügynökség főnökei elolvasták a regényt, amely bombasiker lett: "A XXI. század első botránykönyve." Magyarul is megjelent annak idején 1999 Ft címmel.

 • KSH raktári jelzet: 622492
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 251
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 11., péntek

Párás hegyek - illatos virágok : kínai tusfestészet a 19-20. században

A hagyományos kínai tusfestészet 2000 éves múltra tekint vissza. A kínai gondolkodás szerint a legfontosabb művészeti- és tudományág az irodalom volt, ezt követte a festészet. E kettő azonban szorosan együtt fejlődött: a tussal és ecsettel festett kalligrafikus írásjelek, az azokhoz kapcsolódó, szinte automatikus mozdulatok szolgáltak ugyanis alapul a hagyományos tusfestményekhez is. A kínai mesterek nagy tiszteletben tartották az elődök munkáját és tudását, ezért a hagyományos kínai tus-festészet alig változott az elmúlt évszázadokban. Egy-egy téma vagy kompozíció legszebb darabjait látva, gyakorlatilag annak a műcsoportnak szinte minden jellegzetes elemét megismerheti a néző. A hosszúkás képek többnyire tájakat, növényeket, virágokat és madarakat ábrázolnak, az emberalakok festése ritkább, főként tájban elhelyezett, apró alakokként láthatók.


 • KSH raktári jelzet: 848046
 • Kiadó: Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
 • Oldalak száma: 95
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 10., csütörtök

Szerethetetlen / Gammon, Sherry

A tizenhét éves Maggie Brown kiugró arccsontjával és karikás szemével a kábítószeres modellek mintapéldánya lehetne. Maggie problémáját azonban nem a drogok, hanem az anyja jelenti. A lány ráadásul egyre jobban belegabalyodik Seth Prescottba, az új srácba a suliban, és attól fél, hogy a fiú is cserben fogja hagyni, mint mindenki más. Seth Prescott a rendőrség beépített embereként került a Port Fare High iskolába, de munkája dacára beleszeret Maggie-be. Miközben Seth azon fáradozik, hogy a New York állambeli Port Fare-t megszálló szadista drogdílereket kifüstölje a kisvárosból, a hajsza halálosra fordul, és Maggie élete is veszélybe kerül. Seth és Maggie önmagukat is megismerik humorral tarkított, összetört szívekkel övezett, romantikus útjukon, és eközben a világuk mindörökre megváltozik.
Sherry Gammon első regénye, a Szerethetetlen Post Fare trilógia első kötete. A sorozat az emberi szellem erejét és kitartását hirdeti – és azt, hogy soha nem szabad feladni, különösen ha szerelemről van szó.

 • KSH raktári jelzet: 622444
 • Kiadó: Maxim
 • Oldalak száma: 404
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 9., szerda

Átjáró Másvárosba / Magyari Andrea

Kőhegyi Kázmérhoz, a 9 éves kisfiúhoz egy napon hírvivő érkezik egy másik világból. Közbenjáró fordul hozzá segítségért, mert abban a városban, ahol ő lakik, egy ideje ugyanis nem történik semmi. Hogy az vajon milyen? Kázmér és legjobb barátja, Kamilla hamarosan a saját szemével is meggyőződhet róla, hogy amikor nem történik semmi, az nemcsak unalmas, hanem bizony félelmetes is. A városka lakóit – Cerkát, a festőlányt, Egykő Albertet, a professzort, vagy Don Zon Górát, a muzsikust egymás után éri el egy fura kór, ami hamarosan Kázmérék világában is felüti a fejét. A nyomok Szkriptumhoz, az íróhoz vezetnek, aki mindennap megírja, mi történik a városban. Illetve mi fog történni. Hogy micsoda? Lehet, hogy ebben rejlik a megoldás? Kázmér és Kamilla hamarosan maguk is veszélybe kerülnek. Vajon sikerül-e megállítani a Semmit, ami lassan mindkét világot eluralja? Hazajut-e valaha Kázmér és Kamilla, hogy megmentsék a szüleiket?
Az elsősorban a 7–10 éves korosztálynak szóló izgalmas, fordulatokkal teli történet sok humorral és nyelvi leleménnyel jeleníti meg a szereplőket és azt a különleges, "másik" világot, Másvárost. A történetből fény derül sok olyan gondra is, melyekkel a gyerekek (és a felnőttek) nap mint nap megküzdenek. Aztán végül persze – ahogy azt egy mesétől várni lehet –, minden jóra fordul.

 • KSH raktári jelzet: 622509
 • Kiadó: Kolibri
 • Oldalak száma: 190
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 8., kedd

A hasonmás / Réti László

A Kaméleon Larkin őrmestere újra akcióban!

Cameron Larkin, a Kaméleon című regényben megismert cinikus őrmester a rövid montanai kitérő után visszaköltözik San Diegóba, hogy lankadatlanul üldözze a bűnt, változatlanul pikírt megjegyzéseket tegyen, és ízléstelen nyakkendőket hordjon. Volt főnöke azonban másképp tervezi a visszatérést. A gyilkossági nyomozó egy isten háta mögötti kisvárosban találja magát, ahol a legsúlyosabb bűntett a tyúklopás. Larkinnak ebben az ingerszegény környezetben rövid idő is elegendő, hogy belássa: bármire hajlandó, csak elhagyhassa azt a porfészket.
Ehhez azonban magával az Ördöggel kell megalkudnia. A feladat könnyű és testhezálló. Aztán szép lassan elromlik minden. Larkinnak a benne szunnyadó színészi képességeket kell bevetnie, ha meg akar felelni a feladatnak – mert csak ily módon kerülhet vissza a nagyvárosi rendőrség gyilkossági csoportjába. Az alku nem játék – az ügy bonyolódik. Egyszerre kell megértenie a melegek, a zenészek és a vakok világát, miközben a nyakára ültetnek egy rendőrnőt, aki minden alkalmat megragad, hogy alaposan kiossza a nagyszájú őrmestert.

Réti László humorral gazdagon átszőtt regénye egy nyomozás néhány őrült napját meséli el, és a végén még a kaliforniai motorosbandák tetoválásainak értelmére is fény derül.

 • KSH raktári jelzet: 622265
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 493
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 7., hétfő

Ne ess pánikba! : Douglas Adams és a Galaxis útikalauz stopposoknak / Gaiman, Neil

"Teljes mértékben és kétségbeejtően pontos - kivéve azokat a részeket, amelyek nem azok" - (Douglas Adams).

A Ne ess pánikba! annak az emberszabású ősöktől származó emberi lénynek, Douglas Adamsnek az életét és munkásságát élteti, akinek 1971-ben támadt egy ötlete egy Innsbruck melletti mezőn - ebből az ötletből kelt életre a Galaxis útikalauz stopposoknak.
Az ismert és elismert szerző, Neil Gaiman a teljes életművet feldolgozza a Ki vagy, Doki? forgatókönyvektől a Dirk Gently regényeken át az Utoljára látható című útikönyvig. És az életrajzban természetesen szerepel minden, ami Galaxis: az eredeti rádióműsor, a könyvek, a televíziós sorozat, a törülköző, a számítógépes játék és az internetes oldal.
A könyv, a közelmúlt eseményeit követve, mesél a mozifilmről, az első regény 30. évfordulójáról és a trilógia Eoin Colfer tollából származó hatodik, Ja, és még valami című tagjának megjelenéséről.

"Minden bizonnyal a legzseniálisabb mű a Galaxis útikalauz stopposoknak regényről, legalábbis ma reggelig." - (Douglas Adams)

 • KSH raktári jelzet: 622491
 • Kiadó: Akadémiai
 • Oldalak száma: 330
 • Kiadás éve: 2012

2014. április 4., péntek

Kerékpártúrák Vértes és Gerecse környékén / Gazsi Szabolcs

A könyvben szereplő utakon bejárjuk Gerecse és Vértes környékét, és megismerjük a hegységek belsejét is. A körtúrák kiindulópontja vonattal és autóval is könnyen megközelíthető.
A könyvben ismertetett 15 kerékpártúrából 6 a Vértesben, 7 a Gerecsében vezet, 1 túra Tatabányától Győrig kalauzol, 1 túra a Gerecséből kalandos terepen vezet át a Vértesbe. 5 terepen, azaz turistautakon vagy az erdészet által fenntartott utakon, 10 pedig aszfaltos, szilárd burkolatú köz- vagy forgalom elől elzárt erdészeti utakon halad. A könyv részletesen ismerteti az útvonalakat, felhívja a figyelmet az érdekes látnivalókra, a táj szépségeire. A könyv nem foglalkozik a műemlékek bemutatásával, de a leírt túrák pihenőit ott jelöli meg, ahol a kerékpáros talál látnivalót is.
A szerző az útvonalakat GPS-szel járta végig, az adatokat folyamatosan rögzítette, tehát a leírásban megadott szintek, távolságok a GPS készülékkel rögzített adatok.
Nos, nincs akkor más hátra, mint átlapozni az útvonalleírásokat, kiválasztani a legvonzóbbakat, majd bejárni azokat. Kalandra fel!

 • KSH raktári jelzet: 622479
 • Kiadó:Cser
 • Oldalak száma: 140
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 3., csütörtök

Kalitkába zárt álmok / Sepetys, Ruta

1950-et írunk, és miközben New Orleans francia negyedében titkok fortyognak, a tizenhét éves Josie Moraine csendben szövögeti álmait. A helyiek között csak a bordélyban dolgozó prostituált anyjáról ismert Josie többet szeretne kicsikarni az életből, mint amit New Orleans kínálhat. Tervet kovácsol hát, hogy maga mögött hagyhassa a várost, de a negyedben történt rejtélyes haláleset olyan nyomozásba sodorja, ami próbára teszi az anyja, a lelkiismerete és a Conti Street rideg madámja, Willie Woodley iránti hűségét.

Ruta Sepetys magával ragadó jellemeket teremt, akárcsak a világon mindenütt nagy sikert aratott Árnyalatnyi remény című első regényében. A gazdag cselekményben titkok és hazugságok hálója szövődik, és a kísértő emlékeztető, hogy döntéseink sorsunkat alakítják.


 • KSH raktári jelzet: 622445
 • Kiadó: Maxim
 • Oldalak száma: 332
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 2., szerda

Vörös hold / Percy, Benjamin

Olyan világban élünk, ahol még ember-farkasok élik mindennapjaikat. Rejtőzködnek. Titkolják, hogy néha a farkas győzedelmeskedik bennük. Lelkükben cipelik a terhet, emberfeletti erővel küzdenek azért, hogy ne változzanak át. Mi, az egészségesek, megvetjük őket, legszívesebben rezervátumban tartanánk, gyógyszerekkel nyugtatnánk mindnyájukat, hogy félálomban lézengjenek a kijelölt helyen. Pedig ők is emberek, vágyakkal, jogokkal, érzésekkel, és normálisan akarnak élni. És nem mind veszélyesek. Az egészségesek közösségében is élnek gátlástalan bűnösök és kegyetlen gyilkosok.
És bárkiből lehet farkas…
Amikor eljön a vörös hold éjszakája, minden megváltozik, és egy felismerhetetlen világ születik. A törvény ereje már nem elég, hogy megfékezze az elszabaduló gonoszt, és megkezdődik az emberiségért vívott harc…

Benjamin Percy, az Egyesült Államok-beli Oregonban élő fiatal író tehetségét számos irodalmi díj bizonyítja. A Vörös hold című regénye városi fantasy, természetfölötti thriller, szerelmi történet és társadalmi példázat. Tükröt tart elénk.

 • KSH raktári jelzet: 789398
 • Kiadó: Geopen
 • Oldalak száma: 601
 • Kiadás éve: 2013

2014. április 1., kedd

A számok titkai : a számok izgalmas leírása a 0-tól a végtelenig / Glynne-Jones, Tim


A számok azóta foglalkoztatják az ember képzeletét, amióta észrevette, hogy nem csak egy hüvelykujja van, hanem kettő. És a számok felsorolásából kiindulva a legfontosabb és a legegyetemesebb nyelvvé fejlődtek az idők során. 
Ez a könyv rámutat arra, hogy milyen uralkodó szerepet játszanak a számok a hétköznapi életben, valamint utánajár annak hogyan fejlődtek a számok és a számrendszerek, és elmélyül az emberiség érdekesebb számainak titkaiban. 
• Mi a csodálatos a 7-esben? 
• Miért szerencsétlen szám a 13-as? s pontosan kire utal a fenevad 666-os száma? 
A számok titkai végtelenül tág témakört ölel fel: a O-tól a végtelenig számtalan utalása érinti az asztrológiát, a mitológiát; a valláson át és a sportos tevékenységeken keresztül beavat a természettudományok és a művészetek számokkal kapcsolatos lebilincselő érdekességeibe. 

 • KSH raktári jelzet: 579268
 • Kiadó: Saxum
 • Oldalak száma: 192
 • Kiadás éve: 2013