2012. december 20., csütörtök

Karácsonyi történet - magyar írók novellái

"Jólesik legalább egy rövid órára megállni a csudavilágot termő fenyőfa alatt, ahonnan az élet zsibvásárján meggyötört lélek a hit bensőségével és a megtisztulás vágyával fordul a betlehemi jászol felé, az igazság, a szeretet, a magamegtagadó föláldozás oltára felé." Móra Ferenc 

A kötet szerzői: Jókai Mór, Tamási Áron, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Tersánszky Józsi Jenő, Karinthy Frigyes, Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Bródy Sándor, Füst Milán, Juhász Gyula, Hunyady Sándor, Nagy Lajos, Déry Tibor, Örkény István, Pilinszky János és még sokan mások.

 • KSH raktári jelzet: 543444
 • Kiadó: Palatinus
 • Oldalak száma: 391
 • Kiadás éve: 2000

Az ünnep angyala - magyar írók karácsonyi novellái

"Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, elesett embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással fizetni az álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok mély redőit elsimogatni, vad, keserű szívbe emberséget oltani..."  Krúdy Gyula

A kötet szerzői:
Jókai Mór, Kosztolányi Dezső,  Móra Ferenc, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Tamási Áron, Bródy Sándor, Füst Milán, Tersánszky Jószi Jenő, Pilinszky János, Örkány István, és még sokan mások.

 • KSH raktári jelzet: 538401
 • Kiadó: Palatinus
 • Oldalak száma: 260
 • Kiadás éve: 1999

Az én karácsonyfám - hat magyar író novellája


"Nem volt olyan ház Magyarországon, ahol a diós és mákos sütemények nem sikerültek volna e napon. Vajon termett-e elég mák, elegendő dió ez évben hazánkban, hogy mindenkinek patkó jusson az asztalára? A régi könyv azt mondja, hogy e sütemények nélkül nem érvényes a karácsonyi ünnep. Tán még a másvilági bíróság is valamiképpen felelősségre vonja az ünneprontót. Vajon mivel fog védekezni a magyar, aki a karácsonyi kalácsot elmulasztotta?"  Krúdy Gyula

A kötet szerzői:
Ady Endre
Kosztolányi Dezső
Móra Ferenc
Móricz Zsigmond
Nagy Lajos
 • KSH raktári jelzet: 592999
 • Kiadó: Noran Libro
 • Oldalak száma: 245
 • Kiadás éve: 2010

2012. december 19., szerda

Az írás története - A kezdetektől a nyomdabetűig / Kéki Béla

Az írás megjelenése mérföldkő volt az emberi kultúrában. Kialakulása és fejlődése a billogoktól, csomójelektől és kagylófüzérektől az ék- és képírásokon, hieroglifákon át a betűírásokig a civilizáció egyik legnagyobb és legérdekesebb teljesítménye. Hogyan írtak az észak-amerikai indiánok? Melyik volt az első betűírás? E több mint száz ábrával illusztrált könyv az írásokat kutatva bejárja a világot: Mezopotámia, Egyiptom, India és a Távol-Kelet, Amerika írásai után a héber, arab, hettita, krétai, görög, szláv és persze a latin betűk történetére is fény derül, ahogy megismerkedhetünk a múltba merült germán és magyar írásokkal is.

 • KSH raktári jelzet: 734162
 • Kiadó: Vince
 • Oldalak száma: 175
 • Kiadás éve: 2000

Az olvasás története / Manguel, Alberto

„Mikor egy régi könyvet olvasunk, az olyan, mintha mindazt az időt olvasnánk, ami eltelt a könyv megírása óta. Ezért fontos a könyv kultuszának ápolása. Egy könyv tele lehet hibával, lehet. hogy más véleményen vagyunk, mint a szerző, de akkor is van benne valami szent, valami isteni, nem a babonás tiszteletből, hanem a boldogság, a tudás keresésének vágyából következően.” 

Ez a Borges-idézet fejezi ki talán leghívebben a Kanadában élő, nemzetközi hírű író és műfordító, Alberto MAguel világsikert aratott esszéfüzérének, Az olvasás történetének alapgondolatát. A lebilincselően érdekes könyvből árad a sok tudnivaló: mikor kezdett olvasni az ember, meddig olvasott hangosan és mikortól némán, milyen helyzetben olvasták az ókorban a papirusztekercseket, miért száműzte Platón eszményi államából a könyveket, hogy festhetett az alexandriai könyvtár, milyen volt egy iskola a 13. századi Elzászban. milyen jóvátehetetlen gyalázatot művelt a francia forradalom a könyvekkel, hogyan fajulhatott Prótagorasz könyveinek betiltása a náci könyvégetésig és így tovább. Néhány kiragadott téma ez csupán a könyv káprázatos gazdagságából. Az olvasás világtörténetének áttekinthetetlen dzsungelét a fegyelmezett írói szándék világos parcellákra osztja, és nagyszerű, informatív, olykor felkavaró képekkel illusztrálja.
Bár Manguel végig tudatában van vállalkozása nehézségeinek, sorait áthatja a könyv iránti szent áhítat és őszinte rajongás. E nagyszerű mű magyar nyelvű kiadásával kíván hozzájárulni a Park Kiadó Az Olvasás Évének eseménysorozatához, remélve, hogy a könyvet nélkülözhetetlen szellemi tápláléknak tekintők tábora Manguel írása nyomán új, szenvedélyes olvasok seregével bővül.


 • KSH raktári jelzet: 739234
 • Kiadó: Park
 • Oldalak száma: 382
 • Kiadás éve: 2001

A könyv története / Barbier, Frédéric

A nyomtatott és kéziratos könyv története a mai francia történetírás egyik legígéretesebb kutatási területe. A könyvtörténet a kultúrtörténet részét (méghozzá talán éppen a legfontosabb részét) képezi, kutatóinak ugyanakkor komoly interdiszciplináris felkészültséggel is kell rendelkezniük, hiszen választott tárgyuk számos ponton érintkezik a gazdaság-, a technika-, a társadalom- és a politikatörténettel is. 

A könyvtörténet a történetírásnak az a területe, amelyen az utóbbi húsz év során a legtöbb eredményes kísérlet történt az összehasonlító szemlélet és módszer működtetésére. Az új évezred kezdetén két okból is különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a könyv és az írásbeliség történetének feltáró-elemző jellegű vizsgálatára. A könyvtörténeti kutatások ahhoz is hozzásegítenek bennünket, hogy új perspektívából lássuk a média jelenkori forradalmát: az írásbeliség története szolgáltatja a kulcsot a legújabb médiumok működésének megértéséhez. 

Jelen kötetünk - amelynek szerzője Frédéric Barbier, a könyvtörténet talán leghíresebb francia művelője, számos tanulmány és könyv szerzője - nemcsak a kutatások eredményeiről, hanem azok módszertanáról és nehézségeiről is beszámol. Példáinak jelentős részét természetesen Franciaországból veszi, ám nem mulaszt el kitekinteni Európára, sőt az egész világra.

 • KSH raktári jelzet: 773834
 • Kiadó: Osiris
 • Oldalak száma: 400
 • Kiadás éve: 2005

2012. december 18., kedd

Kern András - Ezt nem lehet leírni / Bárdos András

Kern András a legnépszerűbb magyar színészek, rendezők, kabarészerzők egyike. Dalszövegíró, énekes, filmes, mulattató. Kern András a legnépszerűbb magyarok egyike. Bárdos András végigélte, végigbeszélgette vele az elmúlt fél évet, betegségétől gyógyulásán át magára találásáig.

Szenvedélyek, lemondások, depresszió, kilábalás és öröm - Kern zavarba ejtő őszinteséggel mesél életéről, kollégáiról, a magyar színházi életről, filmezésről, tévézésről, sikerekről és bukásokról, karakteres politikai álláspontjáról, a Heti hetesről, és általában erről a mi huszadik-huszonegyedik századi életünkről.

Élete korrajz: ráismerünk benne a sajátunkra, az elmúlt ötven év történelmére. Mert ő egyszerre Shakespeare III. Richárdja és Weiner elvtárs a kabaréból, a Bűn és bűnhődésből Raszkolnyikov és Kardos doktor a Bujtor-filmekből.

Ő énekli, hogy „Lövölde tér, ott mindig hideg van”, és ő fog el hétről hétre egy-egy levelet - új műfajt teremtve a kabaréban. És miközben a Halló, Belváros stílusában, vagy rögtönzött paródiák tucatjaival beszél életéről, miközben nevetünk azon, hogyan lehet megszerezni idehaza egy stégengedélyt, megvásárolni egy szárnyas mosdót, vagy parkolni egy mélygarázsban, szép lassan kirajzolódik az életünk, ezen a cúgos, szeles, hideg, nagy Lövölde téren, amit úgy hívnak: Magyarország. • KSH raktári jelzet: 612993
 • Kiadó: Bookline
 • Oldalak száma: 255
 • Kiadás éve: 2012

Garas / Bangó Éva

A Duna International Könyvkiadó gondozásában még 2004-ben jelent meg ez könyv az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar színészről, Garas Dezsőről. A bővített kiadásban szerepel két interjú a színészóriással, amelyekben összegzi pályafutását.
A könyv Garas Dezső életét, munkásságát öleli fel a kezdetektől napjainkig. Pályatársak, barátok, ismerősök nyilatkoznak a művészről, de ő maga is interjút ad a könyvben.  • KSH raktári jelzet: 779260
 • Kiadó: Duna International
 • Oldalak száma: 367
 • Kiadás éve: 2012

Önételrajz / Kulka JánosKulka János napjaink egyik legnépszerűbb magyar színésze. Most egy egészen más oldalát mutatja meg.

Kulka János szeret és tud is főzni. Ezúttal arra vállalkozott, hogy megmutatja az olvasóknak kedvenc ételeit. Nem akar a divatos „híres ember, aki főz” szerepben tetszelegni. Egyszerűen csak úgy érzi, szívesen bemutatja életének fontos állomásait ételeken, történeteken, recepteken keresztül. Az Ipolyság, Szeged, Pécs, az Őrség, Budapest, Fonyód, Horvátország - családi gyökerek, kötődések, megélt érzelmek, fontos állomások és különféle élethelyzetek. Az összetartó kapocs a főszereplő személyén túl maga a nagybetűs ÉTEL.

 • KSH raktári jelzet: 845653
 • Kiadó: Kossuth
 • Oldalak száma: 176
 • Kiadás éve: 2012

Bujtor / Bartha Elektra

Sok szempontból különleges könyvet tart most kezében a kedves Olvasó. A könyv olvasása során megismerjük Bujtor Istvánt, az embert, és Bujtor Istvánt, a színész-rendezőt is. Sokrétű és jelentős személyiség volt Bujtor István. Külön mutatjuk be a színész filmes és színházi karrierjét, amelyekből kiderül, Bujtor milyen jelentős ívű művészi karriert futott be élete során. Az interjúkban megszólalnak a legközelebbi hozzátartozók, közeli barátok, kollégák - Bujtor Judit, Bujtor Balázs, Frenreisz Károly, Bartha Ferenc, Németh Miklós, Kern András, Gór Nagy Mária, Gulyás Buda, Eperjes Károly, Szulák Andrea és Sáfár Anikó -, sőt a színész maga is egy régebbi interjú erejéig. Egyetlen megjelent önéletrajzi írása is megtalálható a könyvben Ezt megcsíptük Oszi.!? címmel. A bevezetőt Bujtor Anna, Bujtor István leánya írta, nagyon személyes és megható hangvételben. 

Igazi csemege Bujtor István és Bujtor Balázs közös CD-je: Bujtor István szaval, fia pedig hegedűn játszik. • KSH raktári jelzet: 772158
 • Kiadó: Duna International
 • Oldalak száma: 301
 • Kiadás éve: 2010

2012. december 17., hétfő

Tej- tojás- és szójamentes ételek receptes könyve / Szőke Krisztina


Míg régebben ritka betegségnek számított, nem is nagyon ismerték, manapság már nem találunk olyan családot, ahol valaki ne lenne érintett, az allergia szinte már népbetegségnek számít.
Egyértelművé vált, hogy az allergiás betegségek száma a fejlett, civilizált országokban egyre növekszik, míg az elmaradott civilizációjú természeti népeknél az allergia mint betegség, még nem nagyon ismert.

A civilizált világban az allergiás kórképek gyors elterjedésének okai részben a környezetszennyezés elképesztő mértéke, az iparosodás, a vegyi anyagok egyre kiterjedtebb használata, a mesterséges ételszínezékek, a tartósítószerek, a kozmetikumok, a dohányzás és a stressz.

 • KSH raktári jelzet: 587047
 • Kiadó: SpringMed
 • Oldalak száma: 191
 • Kiadás éve: 2009

Testsúlycsökkentő program : fogyni vágyóknak és túlsúlyos cukorbetegeknek / Gézsi Andrásné Márta, Fövényi József

Az elhízás nem csupán esztétikai probléma, hanem számos betegség kialakulásának forrása (cukorbetegség, magas vérnyomás, ízületi bántalmak stb.).
Rohanó életvitelünk következtében egyre kevesebbet mozgunk, ezért az elfogyasztott plusz kalóriákat szervezetünk elraktározza. A testsúlycsökkentő programok - a könyvben bemutatott példák tanulsága alapján - szakszerű segítséget nyújtanak a testsúly normalizálásában, és ezáltal a már kialakult betegség is könnyebben kordában tartható.

A testsúlycsökkentő program megtanítja:
- milyen módon számíthatja ki saját kalóriaszükségletét?
- hogyan főzzön, hogy az ételei az élvezeti érték megtartása mellett kevesebb kalóriát tartalmazzanak? - a receptek tápanyagtartalmának ismeretében nyomon követheti az elfogyasztott kalóriamennyiséget.
- a receptek között találhat húsmentes és húsételeket, salátákat és finom édességeket, egészségmegőrző módon elkészítve, kevesebb kalóriával.

A könyv szerzői segítséget nyújtanak az egészséges életrend és életmód kialakításában, és a testsúly rendezésével a betegségek megelőzésében is.   
 • KSH raktári jelzet: 612415
 • Kiadó: SpringMed
 • Oldalak száma: 280
 • Kiadás éve: 2012
                  

Lisztérzékenyek kézikönyve : gluténmentes receptekkel / Juhász Márk, Kovács Ildikó


A cöliákia, avagy régebbi elnevezése szerint lisztérzékenység a világon egyre jobban "terjed". A ma már bizonyítottan genetikai hajlamhoz kötött autoimmun betegség kisgyerekkorban, de felnőtt korban is elindulhat. A típusos tünetek (haspuffadás, hasmenés, növekedés elmaradása stb.) mellett számos szövődménye és következménye is lehet a nem megfelelő diéta esetén.


És mi a kezelése? A mai napig gyógyszerekkel nem kezelhető cöliákiának egyedüli kezelési módja az életre szóló gluténmentes diéta! A cöliákiás betegekkel foglalkozó szerzőpáros valódi kézikönyvet készített, melyben a betegség felismerésétől a hétköznapokat megkönnyítő tanácsokon át a legfontosabb recepteket mutatják be a betegeknek és hozzátartozóiknak.  
 • KSH raktári jelzet: 612414
 • Kiadó: SpringMed
 • Oldalak száma: 238
 • Kiadás éve: 2012
                   

Daganatos betegek nagy diétáskönyve / Gyurcsáné Kondrát Ilona, Bittner Nóra Dr.

A daganatos betegségek kialakulásában feltételezhetően 30-60%-ban van jelentősége az étkezés minőségének. A kötet szerzői szerint a pácienseik közül a daganat felfedezése előtt sokan egyáltalán nem ügyeltek a táplálkozásukra, bár általában tudták, hogyan kellene egészségesen étkezni. A betegségük és a kezelés során a táplálkozáshoz való viszonyuk megváltozik.
Van, aki ragaszkodik a szokásaihoz, van, aki tudatosan odafigyel a táplálkozására, és van, aki alternatív táplálkozással (böjtök, léböjtkúrák, táplálékkiegészítők, stb) próbálja „gyógyítani” betegségét. A szerzők a tudatos, egészséges táplálkozást javasolják a daganatos betegségben szenvedőknek, amely segíti, és nem helyettesíti az egyéb kezeléseket.
Nem kúraszerűen kell méregteleníteni, hanem folyamatosan.
És ez átvezet bennünket a megelőzés fontosságára!
A könyv nem csupán a daganatos betegeknek szól, hanem mindenkinek, aki ügyel egészségére, egészségtudatosan él és elfogadja a tényt, hogy megfelelő táplálkozással a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázata csökkenthető!
Az egészséges táplálkozás megvalósításához érdemes megismerni a táplálkozási ajánlásokat, kipróbálni a könyvben szereplő változatos és egészséges ételek receptjeit. A dietetikus és onkológus szerzőpáros ebben kíván segítséget nyújtani mindannyiunknak. • KSH raktári jelzet: 607036
 • Kiadó: SpringMed
 • Oldalak száma: 278
 • Kiadás éve: 2012

2012. december 15., szombat

Szemem fénye / Ullmann, Linn


Linn Ullmann regénye egyszerre megkapó, keserűen kacagtató és nyugtalanítóan szomorú történet a gyászról, a fájdalomról és a túlélésről, egy családról, amely a saját titkainak az áldozatává válik, és egy brutális bűntényről. S arról, hogy az élet a megpróbáltatások dacára miként gördül mégis tovább. • KSH raktári jelzet: 612808
 • Kiadó: Scolar
 • Oldalak száma: 358
 • Kiadás éve: 2012

Mi lesz velem nélküled? / Musso, Guillaume

A szép szőke Gabrielle számára két férfi létezik, illetve létezett. Az egyik első szerelme, Martin, a francia rendőrség műkincsrablásokra szakosodott sikeres nyomozója. A másik az apja, Archibald, a világ talán leghírhedtebb képtolvaja. Mindketten rég eltűntek a lány életéből, fájó űrt hagyva maguk után.Aztán egy napon újra felbukkannak, fenekestül felforgatva Gabrielle - ha nem is boldog, de nyugodt - életét. A két férfi között különös rabló-pandúr játék veszi kezdetét, amely hamarosan már vérre megy.
Gabrielle pedig ott őrlődik köztük, nem tud választani, mindkettőjüket akarja. Ám vannak párviadalok, amelyek csak az egyik - vagy mindkét - fél halálával végződhetnek. Vagy mégis van más megoldás? Más feloldás? Amelyet talán nem is az életben, hanem azon túl kell keresni?

Guillaume Musso Franciaország egyik legsikeresebb kortárs írója. Finom humorú olvasmányos regényeit - És azután, Visszajövök érted, Ott leszel? - több mint húsz nyelvre fordították le. Legújabb, hol szívmelengető komédiába, hol szívszorító melodrámába hajló, misztikummal fűszerezett, fordulatos romantikus regénye egy különös "szerelmi" háromszög története. • KSH raktári jelzet: 612997
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 315
 • Kiadás éve: 2012

Fácán az ember, semmi több / Müller, Herta

Úgy tűnik, minden rendben. A kis közösség éli a maga apró örömökkel, bánatokkal, hétköznapi csodákkal teljes életét. Mint például Windisch, aki éveken át ugyanabba a kátyúba hajt bele kerékpárjával. A falu fölött mégis ott köröz a bagoly, a kívülről érkező fenyegetés szimbóluma. Az öreg bagoly elköltözik, és másik bagoly érkezik helyette. A bánsági sváb falu lakossága is kivándorol, egymás után hagyják el őseik földjét, és az öreg bagollyal ellentétben még azt is láthatják, milyenek azok, akik elfoglalják az üresen hagyott családi fészket.
Az útlevél Windisch és családja számára drágán vett belépő egy új lehetőségeket ígérő világba. De kiderül, hogy az Új Világ se sokkal jobb, mint az elhagyott, és Windisch befejezésként újra ott áll az út kezdetén.
Herta Müller szikár lendülettel írt prózája a mozdulatlan bánsági sváb falu apró csodákkal teli hétköznapjait tárja elénk.
A könyv 1986-ban jelent meg Németországban. A Lélegzethinta, A róka volt a vadász és a Szívjószág után a Fácán az ember, semmi több Herta Müller negyedik magyarul megjelenő könyve. • KSH raktári jelzet: 612985
 • Kiadó: Cartaphilus
 • Oldalak száma: 140
 • Kiadás éve: 2012

Alentejo - Egy évszázad regénye / Saramago, José

Balladás hangú regényében José Saramago a Portugália déli részén elterülő Alentejo tartományba vezeti el olvasóit, és egy nincstelen parasztcsalád négy nemzedékének életén keresztül mutatja be az alentejo-i parasztság XX. századi történetét. Az elbeszélt események 1905 körül kezdődnek, ez az évszám azonban a regény során esetlegessé válik, mivel Portugáliának ezen a vidékén az emberek szinte időtlen viszonyok között léteztek évszázadokon át. Életük belesimult a tájba, a természet örök körforgásába és a létezésüket fojtogató múltba. Nemcsak az elmaradottság, a középkori szinten megrekedt birtokviszonyok miatt, hanem mert a régmúlt idők visszatérő árnyai is folytonosan ott settenkedtek körülöttük, akár a földesurak egymást követő nemzedékeiben továbbélő Lamberto Horques Alemão, a német lovag, aki a XV. században kapta hűbérbirtokul ezt a vidéket I. János királytól, akár az egyház örökös hatalmát képviselő vidéki papok. Ugyanígy a múltat idézik a Mau-Tempo család négy évszázad óta időről-időre kék szemmel megszülető gyermekei is, emlékeztetve arra az ötszáz évvel korábban élt hajadonra, akivel egy forrásnál erővel kedvét töltötte a föld idegen ura…. • KSH raktári jelzet: 612790
 • Kiadó: Európa
 • Oldalak száma: 489
 • Kiadás éve: 2012

2012. december 14., péntek

Olvasó Breki - A három kisbarát kalandjai / Boehme, Julia & Ignjatovic, Johanna

Olvasó Breki - az Olvasólétra 1. szintje.
5 éves kortól.

Honnan jön ez a sok ember? A kis tigris még sosem járt az állatkerten kívül. Két legjobb barátjával, a pingvinnel és az elefánttal úgy döntenek, felfedezőútra indulnak. A kapun túl egy ismeretlen világ vár rájuk. Itt az emberek fura dolgokat művelnek: pingvinnek öltözve zenét hallgatnak, ide-oda szaladgálnak a réten egy labdát kergetve. És amikor a három jóbarát visszatér az állatkertbe, mind bemutatják a városban látottakat. A látogatók nem kis örömére...


 • KSH raktári jelzet: 772430
 • Kiadó: Fabula
 • Oldalak száma: 37
 • Kiadás éve: 2012

Olvasó Cinke - Az új osztálytárs / Reider, Katja & Harvey, Franziska

Olvasó Cinke - az Olvasólétra 2 szintje
6 éves kórtól

Paula leghőbb vágya, hogy egy igaz barátnőre találjon. Akivel együtt mehet reggelente a suliba, és akivel mindent megbeszélhet. Amikor új lány érkezik az osztályba, és mellé ültetik, úgy érzi, megvalósulhat az álma. De az új lány furcsán viselkedik és úgy tűnik, ebből a kapcsolatból sohasem lesz barátság. Sőt! Aztán amikor Paula bajba kerül, épp Leni siet a segítségére...


 • KSH raktári jelzet: 780502
 • Kiadó: Fabula
 • Oldalak száma: 37
 • Kiadás éve: 2012

Olvasó Tigris - Kutyás történetek / Frey, Jana


Olvasó Tigris - az Olvasólétra 2. szintje.
6 éves kortól.


Akinek van kutyája, jól tudja, mellettük sosem unalmas az élet. Tibivel sincs ez másként. A kutyája, Olli sétáltatás közben eltűnik. Hiába hívja, hiába siet a mamája is a segítségére, Ollinak nyoma veszett. De Tibit nem olyan fából faragták, hogy ebbe belenyugodjon. Máris van egy kitűnő terve... Liza a tengerparton egy aranyos kutyakölyökre bukkan. Úgy szeretné megtartani. A szülei azonban nem fogadják kitörő lelkesedéssel az ötletet, sőt... Jani roppant büszke a kutyájára. Leó, ahogy a neve is elárulja, bátor, akár egy oroszlán. Vagy mégsem? Egy biztos: az ember legjobb barátja a kutya.
 • KSH raktári jelzet: 760086
 • Kiadó: Fabula
 • Oldalak száma: 43
 • Kiadás éve: 2007

Olvasó Kalóz - Lovas történetek / Sabine Rahn;


Olvasó kalóz az Olvasólétra 3. szintje.
7 éves kortól

Laurának annyira hiányzik a pónija! De amikor végre hazatér a tengerparti nyaralásból, nem hisz a szemének. Mi történt kedvenc négylábújával?
Robi kétsége van esve. Nemsokára itt az ünnepség, de a lova nem tud semmilyen különleges mutatványt. Ám ekkor fény derül a póni egy különleges képességére.
Angéla nagyon izgatott, ma van az első lovaglóórája. Vajon jól ki fog jönni a lovával?
Nyolc vidám történet állat- és lóbarátoknak!

 • KSH raktári jelzet: 612355
 • Kiadó: Fabula
 • Oldalak száma: 59
 • Kiadás éve: 2009


Olvasó Leó - Kalandos történetek / Baresch, Martin

Olvasó Leó - az Olvasólétra 4. szintje
8 éves kortól  

Kalandra fel! Misi egy perccel ezelőtt még az iskolában kuksolt, most meg a nagy felfedezővel hajózik a nyílt tengeren, hogy együtt fedezzék fel Amerikát! Zita az ablakból figyeli, ahogy két furcsa alak rejtélyes dolgokat művel az utcán. Nem is sejti, kis idő múlva mekkora kalandba lesz része! Apa még sosem járt Párizsban. Mégis olyan magabiztosan kalauzolja a családot a városban, mintha ott született volna. A kalandos városnézés során Párizs szinte összes látnivalóját felfedezik, kivéve azt, amiért indultak.

 • KSH raktári jelzet: 595712
 • Kiadó: Fabula
 • Oldalak száma: 57
 • Kiadás éve: 2006

2012. december 13., csütörtök

Szerelmes levelek / Fforde, Katie


Laura Horsley élete nagy lehetősége előtt áll. Egy fatális véletlen folytán találkozhat olvasmányai hősével, a híresen tehetséges és híresen magányos íróval, aki ráadásul szemtelenül jóképű is. Az álmodozó Laura reménytelen szerelemmel a szívében és kétségek között őrlődve készül a randevúra, aminek nem kis tétje van. Ki kell rángatnia a remeteként bezárkózott írót otthonából, hogy legyen díszvendége egy fesztiválnak, amihez az írónak se kedve, se energiája. Így Laurának mindent be kell vetni a nemes cél érdekében. De vajon elég-e ez a „minden”, és mit is takar pontosan? Kettőjük párharcából ki kerülhet ki győztesen?

Katie Fforde tizennégy bestseller írója, a romantikus női irodalom egyik új csillaga, akinek regényei több országban vezetik a sikerlistát. A Hív Amszterdam és a Száz boldog esküvőm írónőjének új könyve garantáltan humoros és romantikus olvasmány.


 • KSH raktári jelzet: 605918
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 542
 • Kiadás éve: 2011

Örökösnők / Perry, Tasmina

A New-York-i milliárdos, Adam Gold Londonba költözik. A férfi szexis, egyedülálló, és a sors szeszélyéből megismerkedik az Aranyásókkal.
Karinnal, a nagyvilági fürdőruha-királynővel, a londoni társaság egyik legkáprázatosabb tagjával. Adam Gold tökéletes kitűző lehetne az élete hajtókáján. Erinnel, a naiv vidéki lánnyal, akinek ölébe hull álmai állása: Adam személyi titkára lesz. Ám a ragyogó fények és a rázúduló pénz azzal fenyegetik, hogy mindent elveszít, ami valaha fontos volt a számára. Mollyval, a nyolcvanas évek már hervadásnak indult, költséges drog-problémával küzdő szupermodellével. Adam lehetne az utolsó esélye, hogy osztályrészéül jusson a hőn vágyott életstílus, mielőtt az idő a sarkába ér. Summer Molly lánya. Bimbózó szépség, aki híres anyja árnyékában él. Ám a kocka fordulni látszik, amikor váratlanul felkapott modell és televíziós sztár válik belőle, amikor ő lesz "a következő nagy szám".

Az Aranyásók szédítő utazásra visz bennünket a szuper-gazdagok társadalmi körein keresztül Monte Carlótól a Comói tóig, St Moritztól St Barts-ig, megmártóztatja az olvasót a szex, a gyilkosság és a perzselő árulás világában. Erre találták ki a tengerpartokat. Csillogás, intrika, érzéki vágy és árulás keveredik az Apuci lányai pezsgő folytatásában.


 • KSH raktári jelzet: 612051
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 766
 • Kiadás éve: 2009


Ringass, Amadeus / Vass Virág

Mit lehetne elmondani Jonas és Bori szerelméről?Hogy szinte gyerekek voltak még 1989-ben? Hogy Jonas átment stoppal a berlini falon, és Bori az egész világot felforgatta dühében? Hogy meg volt írva előre: szeretni, ismerni, sajnálni és siratni fogják egymást?
Bori és Jonas húsz évvel később egyszerre lépnek egy berlini szálloda forgóajtajához. Továbbmennek? Felismerik egymást?A múltból felvillanó kamaszszerelem különös megvilágításában egy férfi, egy nő és a hozzájuk tartozó emberek kapcsolatának rejtett dimenziói tárulnak fel.
Egy szerelmi történet, amely több évtizeddel a hősök születése előtt kezdődik... Mindannyiunk regénye, akik beleszülettünk egy a felmenőink által megkezdett történetbe. A Ringass, Amadeus rólunk szól, akik kíváncsiak vagyunk magunkra. Gyermekmagunkra. Felnőttmagunkra.De legfőképp a szerelem szavatosságára.

„Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre."Albert Einstein
 • KSH raktári jelzet: 595085
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 412
 • Kiadás éve: 2012

A smaragd nyakék legendája - Catherine és Amanda / Roberts, Nora

Az első kötet a két fiatalabb Calhoun lány, Catherine és Amanda történetét meséli el. Az események színtere egy ódon, tengerparti udvarház. Egy teliholdas éjszakán megidézik Biancának, a Calhoun lányok rég halott dédanyjának a szellemét, aki egy évtizedek óta elveszettnek hitt, legendás családi ékszer képét villantja fel. Vajon sikerül-e a lányoknak megoldaniuk a Calhoun-nyakék rejtélyét és megtalálniuk a nagy őt?  • KSH raktári jelzet: 612531
 • Kiadó: Harlequin
 • Oldalak száma: 413
 • Kiadás éve: 2012

2012. december 12., szerda

J.R.R. Tolkien meséi / Tolkien, J. R. R.

A nagy mesélő most újabb kalandokra hívja olvasóit.
A Kóborló és a varázsló című írásban egy kiskutyának varázslók és hableányok közt kell megállnia a helyét, miközben az élete nemegyszer veszélyben forog.
A Göncz Árpád tolmácsolásában megszólaló A sonkádi Egyed gazda mese egy távoli és varázslatos múltból, amelyben megismerhetjük a kissé lomha, ámde bátor Egyed gazdát, aki megfutamít egy óriást, majd az országra törő sárkányt is.
Egyszerű ember a woottoni kovácsmester, mégis Tündérországba jut, a filozofikus hangvételű A levél című történetben pedig Niggle, a festő veszi a nyakába a világot, hogy megtalálja és lefesse a tökéletes fát. Egytől-egyig sziporkázó írások, és talán az sem véletlen, ha bájtalanított hétköznapjaink alakjaira és helyzeteire emlékeztetnek bennünket.

Tolkien meséi igazi bemelegítésnek számítanak, mielőtt elmerülnénk A Hobbit és A Gyűrűk Ura csodás-félelmetes világában, vagy éppenséggel kellemes levezetésül szolgálnak a nagyregények után, ha még nem tudunk és nem is szeretnénk elszakadni a tündék, sárkányok és varázslók birodalmától. A négy történet így, egy kötetben most először jelenik meg magyarul - ezúttal Peter Jackson Tolkien-filmjeinek Oscar-díjas rajzmestere, Alan Lee illusztrációival.


 • KSH raktári jelzet: 783082
 • Kiadó: Partvonal
 • Oldalak száma: 228
 • Kiadás éve: 2012

Gilead / Robinson, Marilynne

Látszólag az amerikai boldog ember regénye, valójában a boldogság kereséséé.

John Ames – egy képzeletbeli, ám biblikus amerikai kisváros, Gilead városának lelkésze – 1957-ben, hetvenhét évesen visszatekint a saját és az ősei életére, hogy a testamentumát hátrahagyhassa hét éves fiának. Ennek a megrázó, meditatív, személyes és istenkereső számvetésnek a dokumentuma Marilynne Robinson regénye.

Apák és fiúk egymásba kapcsolódó történetei a folytonos egymásrautaltság és a kölcsönös meg nem értettség láncolataként bontakoznak ki előttünk. Az apák tékozló fiúk is egyben. John Ames történetében a családtagok és a barátok történetei épp úgy a világ megértésére lehetőséget adó példázatok, ahogy a teológiai eszmefuttatások is a legszemélyesebb kérdésekre keresik a válaszokat. Egy első látásra harmonikus világ fájdalmas töréspontjai tűnnek fel, hogy a hétköznapi drámák mögött újra megmutatkozzon a megnyugvás lehetősége.

Visszafogottságában is feltűnő könyv a Gilead, amely nem csak gyönyörködteti olvasóját, de szinte észrevehetetlen következetességgel készteti őt is számvetésre.

 • KSH raktári jelzet: 612778
 • Kiadó: Magvető
 • Oldalak száma: 357
 • Kiadás éve: 2012

Abban a házban / Petroszjan, Mariam

"A piros futócipővel kezdődött az egész", olvashatjuk a történet elején – ám kiismerhetjük-e a Ház rejtélyes életét? Egy olyan Házban járunk, ahol megzavarodnak az óramutatók, ahol szeszélyesen telik az idő, ahol hiába zavarbaejtően sokszínűek a szokások és különbözőek a lakók, egy pár piros sportcipő is hatalmas galibákat okozhat.

Vad barátságok köttetnek, tétova szerelmek szövődnek és rejtélyes halálesetek történnek abban a Házban, amelynek lakói megpróbálják kiismerni az életüket meghatározó titokzatos törvényeket. Az egymás zárt közösségében élő különleges fiatalok életre szóló szövetségei és háborúi magukkal ragadják az olvasót.

Ez a Ház egyszerre kiszámíthatatlan és otthonos, kitörhetetlenül zárt és bejárásra váróan tágas. Egy szépségekkel és rémségekkel teli univerzum: a fiatalságé. Hogyan lehet túlélni a felnőtté válást? Ugyanazok maradunk-e az idő múlásával? Vissza lehet-e térni a gyerekkorba? Efféle kérdések foglalkoztatják ezt a nem csak terjedelmében nagy regényt, amelynek talán nem is olyan távoli rokona a Legyek ura, a Harry Potter-sorozat vagy éppen az Iskola a határon.

Mariam Petroszjan 1969-ben született Jerevánban. Az Abban a Házban című első regénye több szakmai és közönségdíjat kapott, köztük 2010-ben a legjobb regénynek járó Orosz Irodalmi Díjat.


 • KSH raktári jelzet: 783047
 • Kiadó: Magvető
 • Oldalak száma: 805
 • Kiadás éve: 2012

A mennyország fogságában / Ruiz Zafón, Carlos


Az Elfeledett Könyvek Temetője újabb kötettel bővül…

Zafón első világsikerű regényének, A szél árnyékának két főhőse, Daniel és Fermín, néhány hónap elteltével újabb kalandokra indul Barcelona utcáin, egy rejtélyes idegen nyomát követve. De az út valójában a múltba vezet. Milyen titkokat rejteget Fermín élete? Mindent tud-e Daniel a családja történetéről? Nem lenne-e jobb, ha bizonyos dolgok örökre rejtve maradnának? Úgy látszik, eljött az idő, hogy megtudjuk az igazságot, és a keserű emlékek felidézése közben fény derül az Angyali játszma című rejtélyes kézirat keletkezésének körülményeire is.

A négykötetesre tervezett sorozat harmadik része ismét izgalmakkal, fanyar humorral és összetéveszthetetlen zafóni hangulatokkal várja az olvasót.
 • KSH raktári jelzet: 612782
 • Kiadó: Ulpius-ház
 • Oldalak száma: 365
 • Kiadás éve: 2012

2012. december 11., kedd

155 karácsonyi sütemény

A témánként 155 receptet kínáló sorozatunkban többnyire nem túl bonyolult, bárki által könnyen elkészíthető étel leírását válogattuk össze.
Kedvcsinálóként szeretnénk kiemelni néhány sütemény receptet, mint például a karácsonyi mákos hold, a narancsos alagút, a mogyorós karikák vagy a fahéjas csillagok. Mi lehet hangulatosabb a karácsonyi várakozás időszakában, mint amikor csábító sütemények illata járja be a lakást?

Receptek:
- karácsonyi illatos kalács
- kacsa kedvence
- karácsonyi pöttyök
- marcipáncsillag
- karácsonyi meglepetés
- hóember
- szentesti szeretetpénz
- narancsos alagút


 • KSH raktári jelzet: 593602
 • Kiadó: Holló és Társa
 • Oldalak száma: 120
 • Kiadás éve: 2010

Ehető karácsonyi díszek / Nagy Mária

A mű olyan finomságokat tartalmaz, melyekkel a fenyőfából igazi, hangulatos karácsonyfát varázsolhatunk.
Fázisfotók segítik a mézeskalács, habkarika, grillázs és sok egyéb finomság elkészítését.

Receptek:
- ólomüveg mézes
- fondant díszek
- habkarika
- szárított narancskarika
- mézes tészta

 • KSH raktári jelzet: 842857
 • Kiadó: Pannon-Literatúra
 • Oldalak száma: 31
 • Kiadás éve: 2011
15 ínycsiklandó recept színes fázisfotókkal.
Még a kezdő konyhatündérek is kedvet kapnak a főzéshez!

A tartalomból:
- csokoládéfelfújt
- zserbó
- rácsos linzer
- búrkifli
- vargabéles
- bejgli

 • KSH raktári jelzet: 606724
 • Kiadó: Pannon-Literatúra
 • Oldalak száma: 32
 • Kiadás éve: 2011

2012. december 10., hétfő

Apolló 13 / Lovell, Jim & Kluger, Jeffrey

E könyv alapján készült a világsikerű film, Tom Hangs, Gary Sinise és Kavin Bacon és Ed Harris főszereplésével.

Az Apollo–13 az Egyesült Államok holdprogramjának, az Apollo-programnak a hetedik küldetése. A program egyetlen sikertelen küldetésben a holdraszállás végül meghiúsult, és a fő cél az űrhajósok megmentése lett.
Az űrben szuper pilóták, a földön ezermesterek fogtak össze, akiknek a világűr nem fantázia, hanem munkahely volt, hogy a törékeny bajba jutott űrhajót és legénységét sértetlenül hazahozzák.
Az űrtechnika és az emberi leleményesség győzelmének kalandos története elevenedik meg ebben az izgalmas regényben.

 • KSH raktári jelzet: 520201
 • Kiadó: JLX
 • Oldalak száma: 398
 • Kiadás éve: 1995

Eretnek / Parris, S. J.

Giordano Bruno - egykori szerzetes, költő, tudós és mágus, a római inkvizíció szemében eretnek - keresztülvág Európán, nehogy hitéért, miszerint a Föld kering pályáján a Nap körül, megégessék. Mert ennyi is elegendő lenne, hogy máglyára kerüljön, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy előszeretettel tanulmányozza az okkult filozófiákat és a mágia gyakorlatát.

S.J. Parris magával ragadó regényében éppen ez a ritka tudás utáni vágya hajtja az Erzsébet-kori Angliába, ahol váratlanul beszervezik kémnek és titkos ügynöknek, és immár kettős megbízatással érkezik Oxfordba, az egyetemi városba. Hivatalosan egy királyi vendéget kísér el útján, és mellesleg a kopernikuszi világegyetem-elméletről tart előadást és vitát. Nem hivatalosan azonban a királynő ellen szervezett katolikus összeesküvést kell feltárnia és lelepleznie. Küldetését drámai fordulatok nehezítik: hátborzongató gyilkosságok sora és egy okos, szépséges lány felbukkanása is mind hátráltatják őt szokatlan munkájában. Ahogy Bruno szeme előtt kezd összeállni a gyilkosságok közti kapcsolat, arra is rádöbben, hogy Oxfordban senki sem az, akinek mutatja magát. Ráadásul a gyilkos, akit meg kell állítania, az eretnekség és az igazság keskeny mezsgyéjének megszállottja.


 • KSH raktári jelzet: 782879
 • Kiadó: Agave
 • Oldalak száma: 489
 • Kiadás éve: 2012

Zöld zóna - Fejedelmi élet a Smaragdvárosban / Chandrasekaran, Rajiv


Széles körű elismerést aratott amerikai bestseller, amely a Zöld Zóna című film készítőjét is megihlette.

Zöld Zóna, Bagdad, 2003: Egy fallal körülkerített, úszómedencékkel és egyéb luxuscikkekkel felszerelt zónában élve Paul Bremer és az irányítása alá tartozó Koalíciós Átmeneti Hatóság megpróbál egy új, demokratikus Irakot felépíteni. A Hatóság, amelynek tagjai olyan idealisták, akiket az abortuszról vagy a halálbüntetésről alkotott véleményük alapján választottak ki a munkára, a háború utáni döntő első évben olyan célokat próbálnak megvalósítani, amelyeknek a háború sújtotta ország valódi szükségleteihez nem sok köze van.

Rajiv Chandrasekaran, aki korábban a Washington Post bagdadi irodájának vezetője volt, betekintést ad számunkra, milyen volt az élet ebben az Óz-féle, világtól elzárt zónában.
 • KSH raktári jelzet: 594536
 • Kiadó: Könyvmolyképző
 • Oldalak száma: 371
 • Kiadás éve: 2010

2012. december 7., péntek

A macskák titkos élete / Taylor, David


A macska egyéniség. Puhább és szőrösebb, mint a teknősbéka, de könnyebb vele szót érteni, és nem lohol folyton a nyomodban, mint ősellensége, a kutya. A macska játékos és igen jó ízlésű állat. Kedvenc formája a gömb, nem eszik meg akármit, és a végletekig tisztaságmániás. A kutyával ellentétben, nem szeret bele a gazdájába, viszont ha elesettnek látja, féltő gondoskodással ápolja. Ősi ösztönei, ügyessége és elképesztő kecsessége teszik ezt az amúgy haszontalan, ráadásul lehengerlően önző állatot az ember egyik legkedvesebb háziállatává.


 • KSH raktári jelzet: 582036
 • Partvonal Kiadó, 2007
 • 72 oldal
 • Kötés: karton

Égből kapott Pécs / Hámori Gábor

"A repülés nekem a szabadságot jelenti. Minden alkalommal ez a különös érzés fog el, amikor a város fölé emelkedünk.
Megváltozik minden, eltörpülnek az emberek; az autók, a lenti élet zaja, nyüzsgése nem hallatszik fel. A város percenként új arcát mutatja a felette szállónak. Kívánom, hogy az album lapozgatása közben Önök is éljék át ezt az élményt, és ismerjék meg más oldaláról városunk, a kétezer éves Pécs hangulatát.
Hámori Gábor"


 • KSH raktári jelzet: 782730
 • Kiadó: Panoráma
 • Oldalak száma: 175
 • Kiadás éve: 2012

Evilági csodák : természet, ember, kultúra / Hitchcock, Susan Tyler

Formák özöne, színek kavalkádja, élettel teli csodák... szemet-lelket gyönyörködtető, páratlan utazás.
Pillangó bújik ki bábjából a kelő Nap langymelegében. Homokdűne szalagja kígyózik az óceán hullámai alatt. Pompás kalapok kelletik magukat a divatárubolt kirakatában. Vad iramban evez a kajakos a zuhatag habjai között. Csupa-csupa megható, lélekemelő, döbbenetes pillanat.


Az Evilági csodák fotói újra meg újra meggyőzik a szemlélőt: mindennél csodálatosabb, és mindennél fontosabb ez a mi Földünk.
Kifogyhatatlan képi kincsestár ez a kötet, teljes pompájában vonul föl benne az élők menazsériája, a világ ezer tája, bolygónk sokféle népe, kultúrája. Feszültséggel teli a jelen, kétséges a jövő, de az Evilági csodák sok száz képe orvosság a kínzó kétségekre, reményt és erőd ad: ha teszünk érte, ha oltalmazzuk, otthonunk, a Föld túlélheti a bajokat. 
Az album alapjául a National Geographic magazin egyik legkedveltebb rovata, a Vision of Earth szolgált.         
 • KSH raktári jelzet: 845462
 • Kiadó: Geographia
 • Oldalak száma: 512
 • Kiadás éve: 2012
            

2012. december 6., csütörtök

Karácsonyi meglepetés - Foxwoodi mesék / Paterson, Cynthia & Paterson, Brian

Messze-messze, mesés tájakon innen és varázslatos völgyeken túl, létezik egy csodálatos hely, ahol megállt az idő. Az állatcsaládok békében és szeretetben élnek, s a legkisebbek keresztül-kasul becsatangolják a környező vidéket. Leesett az első hó, és nincs is annál jobb, mint hogy a három jóbarát, Beni, Misi és Tádé saját maguk ácsolta szánkón vágnak neki a fehérségnek. Körbejárják a völgyet, hogy karácsonyi dalokat énekeljenek a szomszédaiknak, ám a félelmetes udvarháznál majdnem inukba száll a bátorságuk.


 • KSH raktári jelzet: 845476
 • Kiadó: General Press
 • Oldalak száma: 32
 • Kiadás éve: 2012

Kis utazók nagy könyve : tuti úti tippek a világ 200 országából : szülőknek nem ajánlott

"Mindenki tudja, melyik a Föld legmagasabb hegycsúcsa, de Te vajon tudod, hogy melyik ország tiltotta be a rágózást? Vagy azt, hogy melyik a földkerekség legbűzösebb gyümölcse? Vagy hogy ki találta fel a görkorcsolyát? Netán azt, hogy melyik az az épület, amely még a pisai ferde toronynál is ferdébb? Esetleg azt, hogy hol fogyaszthatsz ízletes sült pókot?
A Lonely Planet úgy döntött, hogy készít egy könyvet a Föld országairól, szigorúan gyerekeknek, tehát még véletlenül sem a szüleiknek. A világ egy elképesztően nagy hely, ezért könyvünkben elsősorban azokat az érdekességeket foglaltuk össze, amelyek izgalmas, ugyanakkor szokatlan formában mutatják be az adott országot. (Szülők, figyelem! Ezek az érdekességek nem a kávézók helyéről, a szállodák csillagszámáról vagy a repülőtéri információs iroda telefonszámáról szólnak.)
A Kis utazók nagy könyvében minden egyes ország (összesen 200) egy teljes oldalt kapott, az aprócska Tuvalu éppúgy, mint a hatalmas Kína vagy az Amerikai Egyesült Államok."
 • KSH raktári jelzet: 845452
 • Kiadó: Kossuth
 • Oldalak száma: 207
 • Kiadás éve: 2012

Álomország - Ilyen mamát szeretne mindenki... / Beyers, Annick

Hanna és Lizi, a két testvér veszekszik. Dorkának, a húguknak ez nem tetszik, és mama sem szereti a veszekedést. Fogja és elviszi a lányokat Álomországba. Ott megkapnak mindent, amire vágynak. Vagy néha mégiscsak hiányzik nekik valami...? • KSH raktári jelzet: 845475
 • Kiadó: General Press
 • Oldalak száma: 26
 • Kiadás éve: 2012

2012. december 5., szerda

Karácsonyi sütik - receptek gyerekeknek / Fiona, Patchett

Ebben az elbűvölő könyvben, számos kitűnő receptet találunk, a mézeskalács házikótól a fűszeres-almás muffinokon át a karácsonyi tortácskáig, és ha elkészítjük őket, a konyhát betölti majd a karácsonyi sütemények ínycsiklandozó illata.
A sütik kitűnőek ajándéknak, dekorációnak, de rögtön meg is ehetjük őket.
Citromos-fahéjas csillagok, csokoládés-narancsos szívek, karácsonyi tortácskák, mézeskalács házikók, karácsonyi fatörzs, mázak és töltelékek, stb.


 • KSH raktári jelzet: 773352
 • Kiadó: Pannon-Literatúra
 • Oldalak száma: 47
 • Kiadás éve: 2011

Karácsonyi ötletek, Stílusos ajándékok és dekorációk / Hammick, Rose - Packer, CharlotteA karácsony varázslatos időszak: hosszú, sötét éjszakák, a hó ígérete, pattogó tűz, forralt bor, sütemények, és egyéb csemegék illata... Az évnek ebben a szakaszában otthonunk kerül a középpontba, amelyet ez alkalomból fel is díszítünk. Meghívjuk családtagjainkat, barátainkat, hogy együtt ünnepeljünk. A gyönyörű terítékektől az elbűvölő ajándékötleteken és elegáns dekorációkon át az ízléses csomagolásig a kötet megteremti az ünnep melegségét és vidámságát.


 • KSH raktári jelzet:835550
 • Alexandra Kiadó
 • 2007
 • 128 oldal
 • Kötés: kemény kötés

Adventtől karácsonyig / Csörgő Anikó

Jeles napjaink közül a karácsony a legszebb, és minden család számára az egyik legnagyobb ünnep.

Hogyan varázsoljunk bensőséges karácsonyi hangulatot otthonunkba?
Hogyan díszítsük fel a lakás különböző helyiségeit és a fenyőfát?
Mi legyen a karácsonyi menü?
Hogyan csomagoljuk be ajándékainkat?

Sok remek ötlettel és színes képpel lesz segítségünkre ez a könyv.


 • KSH raktári jelzet: 821169
 • Kiadó: Csodaország
 • Oldalak száma: 59
 • Kiadás éve: 1997

2012. december 4., kedd

A kismama naplója / Szécsi NoémiA várandóságtól megdicsőült terhes nő terebélyesedő pocakját nézegeti állandóan, és hogy a babának jó legyen, pontosan kimért saláta-, szénhidrát- és fehérjemennyiségeket vesz magához. Legalábbis így van megírva a Nagykönyvben. Csakhogy hisztis, hiú és falánk nők is esnek teherbe, és lesznek belőlük hisztis, hiú és falánk kismamák. Erről olvashatunk Szécsi Noémi második kötetében, amely ezúttal nem regény, hanem egy terhesség naplószerűen elbeszélt története. 


A kötetben olvashatunk a női emancipáció hasznáról és káráról, az intimtorna nehézségeiről, továbbá kiderül, milyen a terhesszex kezdőknek és (előre)haladóknak, mi az a dundi bababunker és mik az Egyesült Nagymamák.

 • KSH raktári jelzet: 554696
 • Kiadó: Tericum 
 • Oldalak száma: 321
 • Kiadás éve: 2003

A baba memoárja / H. Berta visszaemlékezései nyomán lejegyezte Szécsi Noémi

A kisbaba élete tele van küzdelmekkel és viszontagságokkal. Először is meg kell születni, és a szülőválasztás ehhez képest gyerekjáték. És csak ezután jönnek az igazi megpróbáltatások: kemény munka a napi betevőért, a rettenetes kólika, a helyváltoztatás nehézségei, hogy csak néhányat említsünk. Ám az élet tele van kisebb-nagyobb örömökkel is: boldog napok vidéken a gyerekrablás után, ténykedés a Törpekertészetben, játék és fürdés. Szécsi Noémi új könyvében ezúttal sincs hiány humorban és fantáziában, sőt a fiatal írónő új oldaláról is bemutatkozik: ezt a kötetét ő maga illusztrálta.


 • KSH raktári jelzet: 559164
 • Kiadó: Tericum
 • Oldalak száma: 162
 • Kiadás éve: 2004

Anyának lenni és nem görcsölni / Hartmann, Ulrike

"Mint a babapopsis reklámokban az anyák, olyan boldog és kiegyensúlyozott akartam lenni. De nem így lett. Ha ma ránézek egy fényképre, amin az újszülött gyerekemmel pózolok, akkor egy sápadt, fáradt nőt látok, gyűrött pólóban, büfifoltos mackónadrágban. Ott ülök én, az anya. Valamit tuti nem csináltam jól. Hiszen, ha a divatos anyaszakirodalom minden betűjét betartottam volna, akkor most nem kellene leszegett fejjel és behúzott nyakkal nézegetnem a családi albumot. Nekem nem sikerült olyan szépen élnem egy csecsemővel, mint ahogy a filmekben szoktak. De szerintem senkinek sem sikerül. A szakirodalomban szereplő anyuka csupán fantomanya. (…) Ez itt az én saját történetem."

Ulrike Hartmann maga is két gyermeket nevel, őszintén és ironikusan tárja elénk, mennyi nehézséggel küzd meg nap mint nap egy kismama a 21. században, miközben arra törekszik, hogy ő is és gyermeke is tökéletes legyen.
 • KSH raktári jelzet: 612578
 • Kiadó: Athenaeum
 • Oldalak száma: 262
 • Kiadás éve: 2012

2012. december 3., hétfő

Glennkill - Birkakrimi / Swann, Leonie

Ha megölik a pásztort, szétszéled a nyáj... Leonie Swann fordulatos birkakrimije ezt a -többnyire helyes- állítást cáfolja meg. Igaz, a glennkilli birkanyáj sem mindennapi, hiszen olyan egyéniségek alkotják, mint Maude, aki büszke számolótudományára, Sir Ritchfield, az éles szemű, ám tompa emlékezetű vezérkos, Miss Maple, a nyáj - sőt egész Glennkill, tán az egész világ - legokosabb birkája, valamint Othello, a homályos múltú fekete bárány. Nem is csoda, hogy amikor egy reggel Maude rátalál a halott pásztorra, George Glennre, akinek a testét ásó döfte át, a birkacsorda nyomozni kezd a lehetséges elkövető után, ki-ki a maga tehetsége szerint. S eközben nemcsak a megoldáshoz jutnak mind közelebb, hanem az emberek furcsa világának is görbe tükröt tartanak.

 • KSH raktári jelzet: 758947
 • Kiadó: Athenaeum
 • Oldalak száma: 341
 • Kiadás éve: 2007