2011. június 27., hétfő

Magyar helységnévazonosító szótár / Lelkes György

Az utóbbi két évtized geopolitikai változásai következményeként igen sok település és vár hovatartozása megváltozott, emellett a szomszédos államokban bekövetkezett változások a kisebbségi helységnevek bizonyos fokú állami elfogadottságában is megnyilvánulnak. Ezek, és a nagyszámú, más jellegű mai adat közlése is, de még inkább a történeti földrajz területén a szerző által végzett évtizedes kutatómunka, nemkülönben a szótár évtizedes hiánycikk volta indokolják annak jelentősen, több irányban bővített megjelentetését. Kiadványunk 1040 A/4-es oldalt és 76 színes térképszelvényt tartalmaz.

A szótárban lexikonszerűen megtalálhatjuk a volt Magyar Királyság Horvát-Szlavónország nélküli területének összes helységét, Horvát-Szlavónország városait, vármegyei és járási székhelyeit, magyarok által is lakott településeit (az 1913. évi helységnévtár alapján), valamint a Magyar Királyság középkori területén fekvő fontosabb várakat és várkastélyokat. A teljesség igénye nélkül szerepelnek továbbá a történeti Magyarország területén 1913 óta alakult azon helységek, amelyeknek magyar nevük (is) van. Tartalmazza még a mai Moldva csángómagyar vonatkozású településeit, azonkívül a magyar történelemből és művelődéstörténetből ismert fontosabb – magyar névváltozattal is rendelkező – európai városokat. A történeti Magyarország helységeinél megtudhatjuk – az 1910. évi népszámlálás alapján – a lakosság számát, nemzetiségi és felekezeti megoszlását. A szótár a jelentősebb források alapján közli a települések esetleges további magyar és idegen nyelvű névváltozatait, valamint a helységek hovatartozását, a mai határainkon túli területeken pedig a település mai idegen nevét is.


  • KSH raktári jelzet: 842188
  • Kiadó: KSH
  • Oldalak száma: 1048
  • Kiadás éve: 2011

Nincsenek megjegyzések: