2014. május 7., szerda

Tíz évvel később : magyar nagyvállalkozók európai környezetben / Laki Mihály, Szalai Júlia

A szerzők 2009-2012 között ismét interjúsorozatot készítettek a korábbi könyvükben* szereplő közép- és nagyvállalkozókkal, valamint vállalkozók egy fiatalabb csoportjával, hogy feltérképezzék a piaci átmenet első szakaszának lezárultát követő változásokat, és összevessék a két csoport gazdálkodási felfogását és gyakorlatát, valamint nézetrendszerüket a mai magyar társadalom általános kérdéseiben. Könyvükben a beszélgetések alapján bemutatják a vállalkozások teljesítményében, szabályozási környezetében, a piaci verseny körülményeiben, munkaerő-piaci pozíciójában, üzleti kultúrájában, valamint belső és külső bizalmi viszonyaiban és tágabb szociológiai környezetében végbement változásokat. A könyv legfontosabb tanulsága, hogy az első fordulóban is szereplő, dinamikusan növekvő közép- és nagyvállalkozások jelentős részének megtört a lendülete, megállt a növekedése a kétezer utáni években. A kezdeti, ígéretes nagyvállalkozói elitszerepek csírái mára jórészt eltűntek, a fiatalabbak pedig eleve nem vállalkoznak hasonló társadalmi szerepek betöltésére.
*Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló

  • KSH raktári jelzet: 788746
  • Kiadó: Közgazdasági Szemle Alapítvány
  • Oldalak száma: 199
  • Kiadás éve: 2013

Nincsenek megjegyzések: