2013. szeptember 19., csütörtök

A tanulás színterei felnőtt- és időskorban / Torgyik Judit

Az élethosszig tartó tanulás eszméjének terjedésével mindinkább figyelmet kapott a felnőttek tanulásának sokféle formája, színtere, gazdag lehetősége. A sikeres országokban a lakosság jelentős része a tankötelezettség évei után is tudatosan fejleszti, formálja személyiségét, s ennek érdekében felnőtt- és idős korban is megragadja a kínálkozó önfejlesztési alkalmakat. Minél fejlettebb egy ország, annál inkább jellemző népessége körében a művelődésben, az élethosszig tartó tanulásban való aktív részvétel, az önkezdeményezésre alapozó tanulás, kulturális tevékenység. E könyv szerzője arra tesz kísérletet, hogy a felnőtt- és időskori tanulás színtereinek sajátosságait - a munkahelyi tanulástól kezdve, a népfőiskolákon, a könyvtárakon át, a múzeumokon keresztül több más színtérre kiterjesztve - a társadalom különböző csoportjainak szükségletei mentén nemzetközi összehasonlításban szemügyre vegye. A kötet tartalmi felépítésében az oktatási, a művelődési és a szociális szempontokat ötvözi. Vezérgondolata, hogy a társadalom minden csoportja - köztük a fiatalok, az idősek, a fogyatékkal élők, a nők, a városi és a falusi lakosok - egyaránt a felemelkedés útját remélheti a tanulási, művelődési alkalmak megragadása által. A szerző bepillantást enged más országok gyakorlatába azzal a kifejezett céllal, hogy az eddig elért eredmények nálunk is jobban hasznosulhassanak, és a tudásátvitel felgyorsuljon. A külföldi kitekintés azért történik, hogy a hazai viszonyokat tágabb kontextusban lehessen értékelni, s helyünket, távlatainkat, önmagunkat a globalizáció korában más államokhoz képest pontosabban meg lehessen érteni. A téma aktualitását az adja, hogy a felnőtt- és időskori tanulás és művelődés amellett, hogy a társadalom jól felfogott érdeke, az egyes egyén saját magáért vállalt felelőssége is.
A kötet átfogó jellegénél, komplex szemléletmódjánál fogva hiánypótló szerepet tölt be a szakirodalomban. A könyvet haszonnal forgathatják a felnőttoktatási szakemberek, tanulmányaikat a felsőoktatásban folytató hallgatók, a közművelődési intézmények munkatársai és a pedagógusok is.


  • KSH raktári jelzet: 785920
  • Kiadó: Eötvös József Kvk.
  • Oldalak száma: 180
  • Kiadás éve: 2012

Nincsenek megjegyzések: